VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

grafia testi

grafia testi

15 mar 2013

Benvenuto Papa Francesco

                   Papa Francesco
     il primo Papa gesuita  
        il primo proveniente
       dall’America Latina. 

 

“Izvolitev kardinala Bergoglia za papeža sem pričakoval že pred osmimi leti, ko so izbrali Benedikta XVI. Tokrat pa me je izbira veselo presenetila. Kakor me je prijetno presenetilo ime Frančišek, ki si ga je novi pastir katoliške cerkve nadel. To pomeni, da je nejgov namen prevetriti in dati novo moč naši cerkvi.” S temi besedami je teolog in odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza pozdravil izolitev novega papeža Frančiška I v sredo 13. marca. Novo izvoljeni sveti oče je nagovoril zbrano množico na trgu sv. Petra z besedami: »Bratje in sestre, dober večer. Vi veste, da je dolžnost Konklava dati Rimu škofa. Zdi se, da so ga moji bratje kardinali šli iskat skoraj na konec sveta. Toda smo tukaj, zahvljajujem se vam in za sprejem, škofijski skupnosti Rima.« 266. Petrov naslednik je naslednji dan ob osmi uri zjutraj obiskal rimsko baziliko sv. Marije Snežne. Tako je svoj pontifikat začel z molitvijo k Mariji, kot je naznanil že takoj po izvolitvi, ko je z osrednje lože vatikanske bazilike prvič po izvolitvi nagovoril vernike. Med prvimi obveznostmi novega papeža je bila sveta maša ob 17. uri v Sikstinski kapeli. Udeležili so se je vsi kardinali, z njo pa zaznamovali zaključek tokratnega konklava. Zatem je sledil tudi ogled papeškega stanovanja v apostolski palači, kamor se bo sveti oče predvidoma preselil čez nekaj tednov. V petek bo imel papež Frančišek prvo avdienco. Ob 11. uri dopoldne bo v dvorani Clementina sprejel člane kardinalskega zbora. Dan zatem, v soboto, prav tako ob 11. uri se bo v avli Pavla VI. srečal s predstavniki medijev, ki so spremljali dogajanje okoli konklava. V nedeljo, 17. marca, ob 12. uri bodo verniki prvič lahko molili Angelovo češčenje skupaj z novim papežem. Slovesna sveta maša ob začetku petrinske službe papeža Frančiška bo na Trgu sv. Petra v torek, 19. marca, na praznik sv. Jožefa, ob 9.30. Dan kasneje, 20. marca, še ne bo običajne splošne sredine avdience. Predvidena pa je posebna avdienca ekumenskega značaja.


“Mi aspettavo l’elezione del card. Bergoglio a papa già otto anni fa, quando la scelta cadde su Benedetto XVI. Questa volta sono rimasto, invece, felicemente sorpreso. Come mi ha sorpreso la scelta del nome Francesco che il nuovo pastore della chiesa cattolica si è imposto. Ciò significa che è sua intenzione rinnovare e dare nuova forza alla nostra chiesa”. Con queste parole il teologo e direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza ha salutato l’elezione del nuovo papa Francesco I, avvenuta mercoledì 13 marzo. Il cardinale Jorge Mario Bergoglio è, dunque, il nuovo pontefice con il nome di Francesco: 76 anni, arcivescovo di Buenos Aires, è il primo papa gesuita e il primo papa proveniente dall’America Latina. Dopo l’omaggio di prima mattina alla Madonna in Santa Maria Maggiore, giovedì pomeriggio Francesco I ha presieduto la messa in cappella Sistina, concelebrata dai cardinali che hanno partecipato al conclave. Dopo sono stati tolti i sigilli all’appartamento papale. In breve inizieranno gli eventuali lavori di adeguamento. Nel frattempo, il Santo Padre risiederà presso la Casa Santa Marta. Venerdì 15 marzo, alle ore 11 in Sala Clementina, si terrà l’udienza a tutti i cardinali. Sabato, sempre alle ore 11, in aula Paolo VI, il Papa incontrerà invece i rappresentanti dei media. Domenica, ci sarà il primo Angelus, dalla finestra dello studio in Piazza San Pietro e martedì, festa di San Giuseppe, la grande Messa d’inizio Pontificato, alle 9.30 del mattino, alla quale ogni fedele potrà partecipare. Mercoledì 20 marzo, invece, non ci sarà l’udienza generale, ma il Papa riceverà alcune delegazioni venute per la Santa Messa d’inaugurazione.
http://www.dom.it/veselimo-se-novega-papeaemgrande-gioia-per-francesco-iem/

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir

Costume Valtorre

Costume delle donne dell'alta Valtorre di circa 90 anni fa.I costumi sono stati trasformati in abiti da portare ogni giorno.Questo è il motivo della loro sparizione.