6 gen 2014

Elektrovod ni med prioritetami Okroglo-Udine non è priorità

Čezkonfinski elektrovod iz Okroglega v Vidan nie med prioritetami. Takuo je poviedala predsednica dežele Furlanije Julijske, Debora Serracchiani, v pandiejak 6. ženarja v Čedadu na 51. Dnevu emigranta. Na nevarnosti, ki jo za Benečijo predstavlja nova energetska povezava med Italijo in Slovenijo, so poudarili takuo čedajski šindik Stefano Balloch, kakor predstavnici skupine mladih Benečanu, ki sta guorili v imenu slovenskih organizacij. Narlieuši in narvečji senjam za vse Slovence, ki žive v videnski provinci, so s svojo parsotnostjo v napunjenem teatru Ristori počastili tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komel, ki je tudi pozdravila, predsednik deželnega sveta, Franco Iacop, podpredsednik Igor Gabrovec, poslanka Serena Pellegrino in številni drugi gostje z italijanske in slovenske strani.  V kulturnem programu je nastopila folklorna skupina iz Benečije »Živa nit«, Beneško gledališče je pa predstavilo igro, ki nosi naslou »Hipnoza«. Napisu jo je David Tristran an jo je v beneškin narečju prepisala Marina Cernetig. Pod režijo Marjana Bevka so igrali Roberto Bergnach. Gianni Trusgnach (Elio) in Emanuela Cicigoi (Elena). Za režijo bo poskarbeu Marjan Bevk.
L’elettrodotto transfrontaliero Okroglo-Udine per la Regione Friuli Venezia Giulia “non è una priorità”. Lo ha affermato la presidente Debora Serracchiani lunedì 6 gennaio a Cividale al “Dan emigranta”, rispondendo alle sollecitazioni sull’argomento da parte del sindaco di Cividale, Stefano Balloch, e delle due rappresentanti della Skupina mladih Benečanov,  intervenute a nome delle organizzazioni slovene. Quella del 6 gennaio a Cividale è la festa più grande per gli sloveni della provincia di Udine. Quest’anno la sua importanza è stata evidenziata anche dalla presenza del ministro per gli sloveni oltreconfine e nel mondo, Tina Komel, del presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, del suo vice, Igor Gabrovec, della deputata Serena Pellegrino nonché di molte altre autorità italiane e slovene. Nel programma culturale si è esibito l gruppo folkloristico della Benecia “Živanit” , mentre il Beneško gledališče ha messo in scena “Hipnoza”, l’opera di David Tristram, riadattata in dialetto da Marina Cernetig. Protagonisti Manuela Cicigoi, Roberto Bergnach e Gianni Trusgnach. Regia Marjan Bevk.

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *