21 apr 2015

Convegno a 70 anni dalla liberazione - Ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne


«Dall’ostilità alla casa comune europea» è il titolo del convegno storico che si terrà si terrà venerdì 24 aprile alle 20 nella sala consiliare del municipio di San Pietro al Natisone a settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale. È stato orgnizzato dalla Cooperativa editrice Most e dall’associazione culturale «don Eugenio Blanchini» per presentare la seconda edizione dei diari di don Antonio Cuffolo, curati da Giorgio Banchig ed edita dalla Cooperativa Most. Alla serata interverranno, per la parte storica, il docente di storia contemporanea all’Università di Udine, Fulvio Salimbeni, il prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, nella sua veste di conoscitore della storia del movimento di liberazione sloveno nella Slavia e nell’alto Isonzo, mentre la parte politica sarà trattata dagli europarlamentari Isabella De Monte (Alleanza progressista di socialisti e democratici) Alojz Peterle (Partito popolare europeo). Quest’ultimo fu colui che, da capo del governo, nel 1991 portò la Slovenia all’indipendenza. Il convegno si terrà alla vigilia della Festa nazionale della liberazione. Il 25 aprile 1945, infatti, il Cln-Alta Italia proclamò l’insurrezione di tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. Il Friuli fu definitivamente liberato i primi giorni di maggio. Ma la Slavia cadde dalla padella nella brace. Scrive Giorgio Banchig: «Nelle Valli del Natisone il dopoguerra fu funestato da una profonda spaccatura della comunità dovuta a due questioni: la definizione dei confini e il riconoscimento della minoranza, questioni che avevano un’unica origine nella già allora pluridecennale lotta contro la lingua slovena e il tentativo di sradicarla dalle case e dalle chiese. Non fu tanto una contrapposizione tra destra e sinistra, tra ex fascisti ed ex partigiani, ma tra chi voleva ripristinare la millenaria prassi dell’uso dello sloveno nelle chiese, interrotta dal fascismo, e introdurlo nell’insegnamento scolastico e tra chi vi si opponeva paventando ad arte invasioni da parte della Jugoslavia, ma in effetti richiamandosi al programma del Giornale di Udine del 1866: “Questi slavi bisogna eliminarli” e alla repressione fascista».

Petindvajsetega aprila letos bo cela Italija proslavila 70. obletnico osvoboditve in konca druge svetovne vojne. V naših krajih so angleške čete 1. maja dokončno pregnale Nemce in njih italijanske kolaboracioniste-republikince.
Pa je med Slovenci veselje ob zmagi nad nacifašisti hitro skopnelo. »V prvih mesecih po osvoboditvi – je razložil Giorgio Banchig v zgodovini Benečije – je bila velika zmešnjava in bivši fašisti, ki so bli premagani, so hitro preoblekli črno srajco in se vključili v italijanske protislovenske, nacionalistične ter paravojaške organizacije in od tam se še naprej zaganjali proti domačim slovenskim duhovnikam in zavednim Slovencem, ki so upali in delali, da se v Benečijo vrneta svoboda, demokracija in z njima spoštovanje do slovenskega jezika, njegova vrnitev v cerkveno življenje in njegovazaščita v civilnem življenju s strani italijanske države.« Najprej so nastale hude napetosti, ko so začrtali novomejo med Italijo in Jugoslavijo, za katero je bilazadolžena posebna komisija, v kateri so biliAmeričani, Rusi, Francozi in Angleži. Potem ko je bil ta problem rešen, so začela mračna, temna leta preganjanja slovenskega jezika in kulture ter hude emigracije, ki je spraznila vasi in pripejala Benečijo in Rezijo na rob smrti. Novo upanje se je rodilo šele, ko je padel komunizem, se je Jugoslavija sesula in se je rodila samostojna Slovenija, ki je vstopila v skupno evropsko hišo, in je padel “prekleti konfin”. O vsem tem bodogovorili na posvetu, ki bo v petek, 24. aprila, ob 20. uri, v občinski dvorani v Špetru. Zgodovinski večer in predstavitev Cuffolovega dnevnika prirejata združenje Blankin in zadruga Most. Govorilibodo ugledni gostje: zgodovinar Fulvio Salimbeni z videnske univerze in načelnik Upravne enote Tolmin Zdravko Likar, ki je odličen poznavalec slovenskegaupora v Posočju in Benečiji, evroparlamentarca Alojz Peterle in Isabella De Monte. Moderator bo predsednik Blankina Giorgio Banchig. Za uvodne misli bo poskarbel odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza.

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *