VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

lingue

lingue

21 gen 2016

Cambio di incarichi al circolo culturale Ivan Trinko / Zamenjava na čelu društva Ivan Trinko

Il circolo culturale Ivan Trinko di Cividale inizia il 2016 con dei cambiamenti.Dopo 12 anni Michele Obit lascia l'incarico di presidente a Jole Namor finora vicepresidente,Obit  prenderà il posto della Namor. 
....
Nel 2016 il circolo organizzerà due mostre dedicate al fotografo sloveno Mario Magajna per i cento anni dalla sua nascita,la seconda dedicata alla Mlada brieza, che con i suoi  corsi di lingua slovena ha dato origine alla scuola bilingue.
 ...
A San Pietro  il circolo I.Trinko intende collaborare con l'Istituto della Cultura slovena ed  gli artisti delle Valli del Natisone per organizzare  nell'ambito del 40 ° anniversario del terremoto  una mostra filatelica sul tema.
Sarà completato il progetto, finanziato dalla regione Friuli-Venezia Giulia per la digitalizzazione del Trinkov koledar e dei giornali Matajur e Novi Matajur. Le pubblicazioni  sono già disponibili da diversi mesi alla pagina dlib.
...
Le notizie più dettagliate le trovate nel testo in lingua slovena che segue.
*******************************************************************

Kulturno društvo Ivan Trinko začenja leto 2016 v znamenju sprememb. Po dvanajstletnem vodenju društva je Michele Obit, ki sicer ostaja v vodstvu društva kot podpredsednik, predal štafetno palico dosedanji podpredsednici Iole Namor, kar zagotavlja kontinuiteto v delovanju. Na občnem zboru društva, ki je potekal v sredo, 13 januarja, je bil namreč izvoljen nov odbor društva, v katerem so še Michela Predan (tajnica), Luisa Cher (blagajničarka), nekdanji predsednik društva Beppino Crisetig in Lucia Trusgnach.
Ob finančnih dokumentih je občni zbor sprejel tudi program delovanja za leto 2016, ki ob redni kulturni dejavnosti postavlja v ospredje po eni strani uveljavljanje slovenske prisotnosti v Čedadu in to v prvi vrsti v sodelovanju s čedajsko občinsko upravo, po drugi strani pa  skrb za območja v videnski pokrajini, kjer so Slovenci najmanj vidni in organizirani. Tako kot je bilo v vsej njegovi šestdesetletni zgodovini, bo društvo še naprej pomembna oporna točka za slovenska društva in organizacije, ki se lahko naslanjajo zgolj na prostovoljno delo svojih članov in zato potrebujejo strokovno pomoč.
Kot je znano, kulturno društvo Ivan Trinko že tri leta brezplačno sodeluje z Občino Čedad in enkrat tedensko ponuja usluge slovenskega urada za slovenski jezik v pričakovanju, da Občina v skladu z zaščitnim zakonom dokončno uredi vprašanje. Novo vodstvo bo napelo vse svoje sile, da se stvar premakne z mrtve točke in Občina prevzame skrb za ta urad in ga nadgradi.
V letu 2016 bo društvo ponudilo Občini Čedad, ki nam vsako leto daje svoje pokroviteljstvo, dve razstavi: ena bo posvečena slovenskemu fotografu Mariu Magajni ob stoletnici rojstva, druga pa poletnemu letovanju beneških otrok Mlada brieza, ki s svojimi jezikovnimi tečaji predstavlja enega od zametkov dvojezične šole. V Špetru pa namerava v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo in Društvom beneških likovnih umetnikov organizirati ob 40-letnici potresa filatelistično razstavo na to temo in jo ponuditi italijanski in dvojezični šoli.
Zaključili bodo projekt, ki ga je financirala dežela FJK, o digitalizaciji Trinkovega koledarja in Matajurja oz. Novega Matajurja, ki je bila sicer že izvedena, saj so omenjen publikacije že nekaj mesecev dostopne na strani Dlib. V prvi polovici leta bodo v okviru projekta obogatili vedenje o kulturno-političnem gibanju Slovencev na Videnskem in najvidnejših osebnostih skupnosti na spletu.
Še naprej bodo nadgrajevali in dopolnjevali društveno spletno stran www.kries.it, ki predstavlja zgodovino in dejavnosti pomembnih slovenskih organizacij videnske pokrajine.
V začetku leta bo društvo v Špetru in drugod med Slovenci, tudi čez mejo v Posočju,  predstavilo Trinkov koledar 2016, jeseni pa se bo lotilo priprave koledarja za leto 2017.
Ob dnevu slovenske kulture bo v Špetru predstavilo narečno pesniško zbirko Claudie Salamant, ki jo je ob koncu lanskega leta izdalo KD Trinko. V načrtu je več predstavitev, tudi v dolini Idrije, kjer ima pesnica svoje korenine.
Julija, kot uvod v letošnji Mittelfest, bo društvo ponovno priredilo glasbeno literarno-srečanje Mittelibro v sodelovanju z galerijo Grid-o, knjigarno La libreria in z Občino Čedad. Letos bo gost že desete izvedbe projekta Koderjana Nataša Kramberger, ki ji bodo v sodelovanju z zadrugo Novi Matajur izdali dvojezično publikacijo, sad bivanja v Topolovem, in jo predstavili med Postajo Topolove.
Ob teh publikacijah ima društvo v načrtu izdajo Korespondence Ivana Trinka – Adolf Černy ter ilustriranega štirijezičnega (subiški govor, slovenščina, furlanščina in italijanščina) tematskega slovarja. Le-ta je nastal iz bogatega fonda ljudskega izročila, ki ga je zbrala in obdelala Bruna Balloch.

1 commento:

  1. Cambio di incarichi al circolo culturale Ivan Trinko

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

VISITATE/OBIŠČITE nuovo-novi blog

VISITATE/OBIŠČITE nuovo-novi blog
friulimultietnicoblog

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir

Lettori fissi

Google+ Followers