VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

23 mar 2016

Settimana Santa in Valcanale


Fino a Pasquetta nelle chiese della Valcanale da San Leopoldo/Lipalja vas a Fusine/Bela peč sono allestiti i Santi Sepolcri (Božji grobovi), consistenti in una «rappresentazione scenica» del sepolcro di Cristo. Si tratta di manufatti di legno dipinto antichi e preziosi, che in Valcanale vengono montati già all’inizio della Settimana Santa. Solo in alcune chiese non ci sono. Alcuni Sepolcri hanno scritte – alcuni in sloveno, altri in tedesco, secondo quella che un tempo era la principale lingua d’uso nei singoli paesi. Tra Venerdì Santo e Sabato Santo nei Sepolcri viene esposto l’ostensorio, che ad Ugovizza/Ukve e Valbruna/Ovčja vas è vegliato dai locali Corpi Pompieri Volontari. Durante la Settimana Santa, che in dialetto sloveno locale viene chiamata «blika nadelja» il ritmo di vita si fa strettamente legato alle usanze pasquali soprattutto tra Giovedì e Sabato. Con la Messa serale di Giovedì Santo in ricordo dell'ultima cena le campane si fanno mute – perchè, dicono gli anziani del posto, «vanno a Roma». Ad Ugovizza, Valbruna, Malborghetto/Naborjet e Camporosso/Žabnice i bambini le rimpiazzano in determinati momenti della giornata col fracasso delle craciule (in dialetto sloveno «čiček», «kariola» o «brklca»). In generale, questo avviene ad Ugovizza, Malborghetto e Camporosso al mattino presto, a mezzogiorno e mezzora prima delle funzioni; a Valbruna anche verso le 4.00 del mattino.

Do velikonočnega ponedeljka
so po posameznih cerkvah Kanalske doline od Lipalje vasi do Bele peči postavljeni Božji grobovi, ki so sicer vidna uprizoritev Kristusovega groba. Gre za stare in dragocene poslikane lesene ročne izdelke, ki jih v Kanalski dolini postavijo že na začetku velikega tedna. Samo v nekaterih cerkvah jih ni. Nekateri Božji grobovi imajo tudi slovenske napise, drugi pa nemške – sicer po nekoč glavnem vaškem občevalnem jeziku. Med Velikim petkom in Veliko soboto je v Božjih grobovih postavljena monštranca, ki jo v Ukvah in Ovčji vasi še vedno stražita domača gasilska društva. Med velikim tednom, ki ga po domačem imenujejo »blika nadelja«, postane življenjski ritem tesno povezan z velikonočnimi običaji predvsem med četrtkom in soboto. S četrtkovo večerno mašo v spomin na zadnjo večerjo utihnijo zvonovi, ki, pravijo starejši domačini, »gredo v Rim«. V Ukvah, Ovčji vasi, Naborjetu in Žabnicah otroci nadomestujejo zvonove s tem, da ob določenih trenutkih dneva hodijo po vasi z ropotalnimi predmeti, ki jih v Kanalski dolini imenujejo »čiček«, »kariola« in »brklca«. Na splošno rečeno, to se dogaja v Ukvah, Naborjetu in Žabnicah zjutraj, opoldne in pol ure pred vsakim verskim obredom; v Ovčji vasi pa tudi okrog štirih zjutraj.

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir