VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

31 mar 2016

USCITO IL DOM DEL 31 MARZO

Nel numero del 31 marzo il quindicinale Dom dedica l’apertura alla riforma regionale degli enti locali e si chiede che ne sarà dei Comuni della Slavia friulana. Il Tar ha riconosciuto il diritto dei Comuni di scegliere l’Uti alla quale aderire. Resta il fatto che i Comuni che non vi aderiranno saranno economicamente fortemente penalizzati. E torna l’idea Uti della Slavia con valli del Natisone e del Torre, anche se Savogna e Stregna stanno per dire sì all’unione con Cividalese e Manzanese. In primo piano anche il concorso di cucina legato alle vecchie tradizionali ricette dei nostri nonni che in questo periodo vede coinvolte 99 scuole elementari e medie slovene, alcune anche dall’area di confine. Alle selezioni che si sono svolte recentemente a Caporetto ha partecipato anche la scuola bilingue di San Pietro che si è imposta con due gruppi: un gruppo della prima media si è qualificato alle finali che si terranno il 20 aprile a Ljubljana, alle quali parteciperà, come ospite, un gruppo della terza elementare bilingue. L’editoriale, firmato dal direttore, mons. Marino Qualizza, sottolinea che si può dire famiglia solo l’unione tra donna e uomo aperta alla procreazione. Per le altre forme di unione non si usi il termine famiglia, sostiene mons. Qualizza. La pagina dedicata alla vita religiosa si sofferma sul messaggio pasquale »Urbi et orbi« di papa Francesco, nel quale esorta ad essere grati al Signore per la sua eterna misericordia. Nella Slavia friulana fervono i preparativi per accogliere il prossimo 20 maggio la 13a tappa del Giro d’Italia: sono in atto nei Comuni interessati i lavori di asfaltatura e di pulizia dei ciglii stradali; e se alcuni Comuni hanno già esposto lo striscione di benvenuto con il proprio toponimo bilingue, italiano e sloveno, la maglietta ufficiale riporta la sola scritta italiana. Il giornale sottolinea l’importanza di evidenziare ovunque l’anima atoctona culturale e linguistica slovena del territorio. A Udine due Istituti comprensivi sono interessati all’introduzione dell’insegnamento della lingua slovena nella propria offerta formativa. Nelle valli del Torre prosegue il processo partecipativo con la popolazione per stilare il piano paesaggistico regionale, un’occasione per mappare il territorio ed evidenziarne bellezze e peculiarità da proteggere. In Valcanale è viva la tradizione dei cosiddetti santi »sepolcri« cioè degli altari nei quali dal giovedì santo alla veglia pasquale si conserva il Santissimo Sacramento. Si tratta di preziosi manufatti lignei, che evidenziano pure l’identità etnico-linguistica dei vari paesi. A Stolvizza in Val Resia si è tenuta una serata su alpinismo e scialpinismo sul Canin in ricordo di Walter Bonatti, il primo a compiere la traversata scialpinistica delle Alpi. L’unione turistica dell’alta Valle dell’Isonzo ha recentemente festeggiato il 25° di attività, forte anche della collaborazione con associazioni sul versante italiano. Nell’ultima pagina dedicata agli appuntamenti la richiesta del Centro studi Nediža a quanti avessero fotografie o qualcosa da raccontare sul periodo del terremoto del 1976 di mettere a disposizione questo materiale prezioso al fine di allestire nei paesi delle Valli più danneggiati dal sisma una mostra fotografica, che verrà inaugurata a inizio maggio.
V številki z dne 31. marca petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje deželno reformo krajevnih avtonomij in se sprašuje katera bo usoda občin v Benečiji. Deželno upravno sodišče je priznalo občinam pravico do izbire Unije, kateri se želijo pridružiti.

Ostane dejstvo, da občine, ki ne bodo pristopile k unijam, bodo finančno kaznovali. In se spet izpostavlja predlog, da bi sestavili Beneško unijo, ki bi zaobjemala Nediške in Terske doline, čeprav se občini Sauodnja in Sriednje nameravata se pridružiti Uniji s Čedadom in Manzanom. V ospredju je tudi tekmovanje v kuhanju avtohtonih lokalnih posebnosti, ki se tačas odvija v Sloveniji in ki se ga udeležuje 99 osnovnih šol iz Slovenije in 9 iz zamejstva. Med slednjimi je dvojezična šola v Špetru, ki se je dobro izkazala z dvema skupinama: «Stare babe» prvega razreda srednje šole so se uvrstile v finale, ki bo 20. aprila v Ljubljani; «Suhosadjevci» 3. razreda osnovne šole bodo pa gostje finalnega tekmovanja. V uvodniku odgovorni urednik mons. Marino Qualizza izpostavlja dejstvo, da se lahko družina poimenuje le združitev med moškim in žensko. Za druge oblike sožitja, naj se ne uporablja ime družina. Stran posvečena verskemu življenju postavlja pod luč velikonočno poslanico »Urbi et orbi« papeža Frančiška, v kateri poziva vernike naj hvalijo Gospoda, ker vekomaj traja njegovo usmiljenje. V Beneški Sloveniji se nadaljujejo priprave na vsedržavno dirko Giro d’Italia, ki bo 20. maja s 13. etapo prevozila Nediške doline. Nekatere občine so že nastavile dvojezične plakate za dobrodošlico odmevnemu dogodku. A škoda, da na uradni majici ni slovenskega napisa. Dom poziva, da vsepovsod poudarijo slovensko avtoktono jezikovno in kulturno dušo teritorija. V Vidnu dve večstopenjski šoli se zanimata za uvedbo pouka slovenščine. V Terskih dolinah potekajo javna srečanja namenjena oblikovanju krajinskega deželnega načrta; gre za lepo priložnost, da se ovrednotijo lepote in značilnosti teritorija. V Kanalski dolini so tudi letos postavili »božje grobove«, vidne uprizoritve Kristusovega groba, ki razkrivajo tudi občevalni jezik vsake vasi. Gre za stare in včasih novo rekonstruirane poslikane lesene ročne izdelke, ki jih postavljajo že v začetku velikega tedna. V Solbici v dolini Rezije so pred nedavnim posvetili večer o planinstvu in turnem smučanju nepozabnemu planincu Walterju Bonattiju, ki je prvi turno presmučal Alpe. Turistična zveza Gornjega Posočja, ki sodeluje tudi z zamejstvom, je pred nedavnim praznovala 25-letnico delovanja. Na zadnji strani posvečeni dogodkom je navedena tudi pobuda Študijskega centra Nediža, ki vabi vse tiste, ki imajo slike ali kaj za povedat o potresu, ki je leta 1976 hudo poškodoval Nediške doline, naj jih pokličejo. Center namreč namerava prirediti prve dni maja fotografsko razstavo o potresu v vaseh, ki so bile takrat najbolj poškodovane.http://www.dom.it/ne-prezrite-v-domu-31-marca_uscito-il-dom-del-31-marzo/

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir