VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

14 lug 2016

E' uscito il Dom del 15 luglio


Nel numero del 15 luglio, il quindicinale Dom dedica ampio spazio ai fondi per la provincia di Udine stanziati in base alla legge di tutela per la minoranza slovena, in tre anni sarà ripartito quasi un milione e mezzo di euro per lo sviluppo sociale, economico e ambientale di Slavia friulana, Resia e Valcanale.
L’editoriale, firmato dal direttore responsabile del Dom don Marino Qualizza, è incentrato sulla radicale riforma dell’organizzazione territoriale dell’Arcidiocesi di Udine e sulle conseguenze che comporta per la Slavia friulana.
Nella pagina di vita religiosa papa Francesco rivolto alle 200 persone che ha accolto e che vivono in condizioni di estrema povertà li ha rassicurati dicendo loro che sono nel cuore della Chiesa e li ha invitati a pregare per la »conversione« dei ricchi.
Nella stessa pagina l’intervista al frate capuccino Paolo Cocco, che in qualche occasione ha celebrato la messa in sloveno a San Pietro al Natisone.
Una delegazione della comunità slovena regionale composta da esponenti delle due organizzazioni di raccolta, Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e Unione culturale economica slovena-Skgz, ha recentemente visitato la comunità tedesca in Sud Tirolo e in un ampio reportage il Dom si sofferma su questa realtà minoritaria che rappresenta un esempio di autonomia ed efficenza in Italia.
Il Dom richiama l’attenzione sull’importanza del turismo sul territorio, in merito al quale si è svolto recentemente un convegno a San Pietro al Natisone e il centro multimediale Smo ha bandito un concorso a tempo determinato per selezionare una guida turistica. Requisito indispensabile è la padronanza della lingua slovena.
Lusevera ha recentemente ospitato i pellegrini della parrocchia di Polhov Gradec, che hanno partecipato a una festività religiosa e avuto modo di conoscere la locale realtà culturale e religiosa.
Fino ai primi di agosto è in programma in Valcanale una serie di concerti di canti sloveni e a Ugovizza dal 22 al 24 luglio ci sarà la sagra paesana e la tradizionale “konta” sotto il tiglio con canti e balli.
A Resia domenica 31 luglio l’appuntamento con la Festa dell’aglio resiano, lo “strok” come lo chiamano nel dialetto sloveno locale che si distingue per la sua tunica rossastra e il particolare aroma dolce.
Nella Valle dell’Isonzo in Slovenia è stato festeggiato in diverse località il 25° anniversario della Repubblica slovena; a Vrhpolje erano presenti Lojze Peterle, il premier che nel 1991 guidò la Slovenia verso l’indipendenza e il ministro dell’Interno Igor Bavčar.
Nella pagina dello sport una bella notizia: Luca Zufferli, giovane arbitro di Azzida, in comune di San Pietro al Natisone, è stato promosso in Lega Pro, dalla nazionale di arbitri serie D è quindi approdato al settore professionistico. Nella stessa pagina in comunicato dell’Unione del circoli sportivi sloveni, che a partire dal prossimo anno scolastico organizzerà, in collaborazione con la scuola bilingue di San Pietro al Natisone e il gruppo alpininstico Planinska družina Benečije, attività sportive scolastiche ed exstrascolastiche in lingua slovena, un modo coinvolgente di imparasre la lingua attraverso il gioco e il movimento.
Continua la storia a fumetti sulla seconda guerra mondiale ispirata ai diari di don Antonio Cuffolo.
Nella pagina degli appuntamenti «Il ritorno dei falciatori», in programma il 16 e 17 luglio a Tribil inferiore, rievocherà antiche usanze legate alla cura dei prati.
V izdaji z dne 15. julija, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje triletno razporeditev s strani

Dežele skoraj pol drugega milijona evrov na podlagi zaščitnega zakona za Slovence namenjen ekonomskemu, družbenemu in kmečkemu razvoju Benečije, Rezije in Kanalske doline.
V uvodniku odgovorni urednik Doma, msgr. Marino Qualizza, govori o koreniti reformi teritorialne ureditve Videnske nadškofije in o posledicah za Benečijo.
Na verski strani papež Frančišek dvestotim osebam, ki jih je sprejel in živijo v skrajni revščini, je zagotovil, da so “v srcu Cerkve” in jih je pozval naj molijo za spreobrnjenje bogatih. Na isti strani pogovor s kapucinom iz Vicenze pater Paolo Cocco, ki je med letom občasno molil slovensko mašo v Špietru.
Skupna delegacija slovenske manjšine v Italiji, ki so jo sestavljali predstavniki Sveta slovenskih organizacij-Sso in Slovenske kulturno gospodarske zveze-Skgz, je pred nedavnim obiskala Južno Tirolsko in spoznala najuspešnejšo manjšino v Italiji. O tem obširno poroča Dom.
Dom opozarja na pomembnost turističnega razvoja teritorija, o čem je pred nedavnim potekala okrogla miza v Špietru; v zvezi s tem naj omenimo tudi natečaj, ki ga v tem obdobju razpisuje petrski Inštitut za slovensko kulturo za namestitev za določen čas v multimedijskem centru Smo v Špietru muzejskerga vodnika in tehnika za turistično sprejemanje. Pri tem je obvezno obvladanje slovenščine.
Na strani posvečeni Terskim dolinam obisk v Brdu romarjev iz Polhovega Gradca, ki so sodelovali pri praznovanjih Svete Marije Zdravja in spoznali domačo kulturno in versko bogastvo.
Do prvih dneh avgusta v Kanalski dolini pod naslovom “Melodije na vasi” bodo izvedli v Žabničah in Ovčji vasi niz koncertov slovenske pesmi, v priredbi združenja “Don Mario Cernet” in v sodelovanju z omenjenimi župnijami. V Ukvah pa od 22. do 24. julija bosta vaški praznik in tradicionalna “konta” pod lipo s petjem in plesom.
V Reziji v nedeljo 31. julija bo Praznik rezijanskega “stroka” oziroma domačega česna zunanje rožnate barve in sladkega okusa.
V Posočju so marsikje praznovali Dan državnosti. Na Vipavskem so v vasi Vrhpolje praznovali 25. rojstni dan Slovenije ob navžočnosti predsednika vlade iz leta 1991 Lojzeta Peterleta in notranjega ministra Igorja Bavčarja.
Na športni strani lepa novica. Luca Zufferli 25-letnik iz Ažle v Špetrski občini je postal profesionalni nogometni sodnik. Na isti strani poročilo s strani Zveze slovenskih športnih društev o domenjeni v prihodnjem šolskem letu okrepitvi notranjih in zunanjošolskih dejavnosti, z namenom da bi preko gibanja in igre okrepili znanje slovenskega jezika dijakov in učencev. O tem se je Zsšdi, v prvi vrsti predsednik Ivan Peterlin, pogovoril z ravnateljico dvojezične špetrske šole in s Planinsko družino Benečije.
Nadaljuje na predzadnji strani petnajstdnevnika druga svetovna vojna v stripih Morena Tomasetig z besedilom iz dnevnika g. Antona Cufola.
Na zadnji strani dogodkov pa 16. in 17. julija v Dolenjem Tarbju bo “Povratek sanosieku” oživelo stare nepozabne navade vezane na košnjo travnikov.

http://www.dom.it/ne-prezrite-v-domu-15-julija_uscito-il-dom-del-15-luglio/

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir