VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

31 lug 2016

KD Rečan in Združenje Blanchini uspešna na razpisih Dežele Furlanije-Julijske krajine
Kulturno društvo Rečan in Združenje Don Eugenio Blanchini sta med prejemniki prispevkov za projekte, namenjene ovrednotenju jezika, zgodovinske in kulturne dediščine. Seznam manjših slovenskih društev, organizacij ali ustanov, ki so bile uspešne na razpisih za proračunski leti 2015 in 2016, je objavila Služba za jezikovne manjšine Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Projekti se financirajo s sredstvi iz 10. odstavka 18. člena deželnega zakona 26/2007 (tako imenovanega zakona za Slovence), za oba razpisa pa je bilo na razpolago nekaj več kot 91.300 evrov.
Leta 2015 se je iz Benečije na razpis prijavilo samo Kulturno društvo Rečan. Na Deželi so sklenili, da bodo podprli Senjam beneške pesmi in ga uvrstili celo na drugo mesto za projektom Združenja cerkevnih pevskih zborov iz Gorice “Govorica manjšine na spletu“. S tem festivalom, ki se lahko ponaša z dolgo tradicijo, saj so prvega priredili že leta 1971, organizatorji želijo dati mladim možnost, da preko svoje ustvarjalnosti okrepijo znanje slovenskega narečja. Pri društvu Rečan bi radi na naslednjem Sejmu beneške pesmi, ki bo letos jeseni, uvedli posebno “Nagrado Aldo Klodič”. Z njo bi radi spodbudili pisanje pesmi, ki so izraz okolja: to pomeni besedilo povezano z beneškim prostorom, njegovimi težavami, posebnostmi in zgodovino, melodična ter intimna glasba in skrbna izbira besed, da se ohrani beneško narečje. Takim pesmim bi radi pri KD Rečan posvetili tudi večer na letošnjem Sejmu beneške pesmi. Kot ponavadi bodo izdali tudi zgoščenko in brošurico z besedili.
Med ostalimi prejemniki prispevkov za leto 2015 so še Slovenski klub za projekt Magajna100, Združenje staršev osnovne šole in vrtca s slovenskim učnim jezikom Romjan za pobudo “Giovani ed anziani uniti nella memoria e nel divertimento” in Kulturna zadruga Maja za postavitev obeležja padlim slovenskim vojakom v 1. svetovni vojni v Doberdobu in izid monografije Resia/Rezija. Štirih projektov pa Dežela FJK ne bo financirala.
Na razpis za proračunsko leto 2016 so slovenska društva in organizacije prijavila devetnajst projektov, na prvo mesto pa se je uvrstilo Združenje don Eugenio Blanchini s projektom “Arhitekture slovenske prisotnosti na spletu”. Združenje bo za njegovo izvedbo prejelo 25 tisoč evrov.
Med prejemniki prispevkov so še Godbeno društvo Nabrežina (Skupej z’gud’mo 2016), Slovensko kulturno društvo Ivan Grbec (Ivan Grbec: skladatelj in pedagog), Kulturna zadruga Maja (Odkrivajmo talente Across the border 2016), Slovensko otroško in mladinsko pevsko društvo Vesela pomlad (Naš planet v pesmi in besedi), Slovensko kulturno društvo Lipa (Dogodki in doživljaji tekom strašne svetovne vojske – tisk in prevod dnevnika, ki ga je pisal Mihael Žagar med prvo svetovno vojno in v obdobju fašizma 1914-1929) in Slovensko kulturno rekreacijsko društvo Briški grič (C’era una volta… tra storia e tradizioni popolari”.
Na ta razpis so se prijavili tudi Študijski center Nediža, Center za kulturne raziskave Bardo (oba s projektom, posvečenim potresu) in Slovensko kulturno središče Planika s prvim delom projekta “Spoznajmo govore Kanalske doline”, a niso prejeli dovolj visoke ocene, da bi bile njihove dejavnosti deležne financiranja.http://novimatajur.it/cultura/kd-recan-in-zdruzenje-blanchini-uspesna-na-razpisih-dezele-furlanije-julijske-krajine.html

1 commento:

  1. KD Rečan in Združenje Blanchini uspešna na razpisih Dežele Furlanije-Julijske krajine

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir