VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

21 lug 2016

SMO cerca una guida museale - SMO išče muzejskega vodnika


È stato prorogato al 26 agosto il terminine per partecipare alla selezione dell’Istituto per la cultura slovena per l’assunzione di un addetto con mansioni di guida al museo multimediale SMO di San Pietro al Natisone e tecnico della ricezione turistica. Il contratto è per sei mesi (con possibilità di proroga) e prevede un orario di lavoro flessibile basato su quattro ore giornaliere, in linea di massima tra le 15 e le 19. L’inquadramento è quello previsto dal contratto di lavoro nazionale Federculture. Le domande vanno presentate direttamente alla sede dell’Istituto, tranite posta ordinaria all’indirizzo Istituto per la cultura slovena, via Alpe Adria 67/b, 33049 San Pietro al Natisone/Špietar (Udine) o tramite posta elettronica all’indirizzo isk.benecija@pec.mismotu.it. Nel periodo in cui gli uffici dell’Istituto saranno chiusi per ferie, le domande potranno essere consegnate al museo multimediale SMO tre ore 16 e 17.

Inštitut za slovensko kulturo v Špietru razpisuje selkcijo na osnovi naslovov in kolokvija za namestitev za določen čas (6 mesecev z možnostjo podaljšanja) muzejskega animatorja s funkcijo muzejskega vodnika in tehnika za turistično sprejemanje. Glede na maloštevilne predstavljene kandidature in glede na oceno, da objavljeni razpis ni bil dovolj odmeven, je Inšitut za slovensko kulturo na svoji zadnji seji sklenil, da se rok za predstavitev prošenj podaljša do 26. avgusta. Kandidat mora biti pripravljen na fleksibilen delovni urnik (4 ure na dan od 15. do 19.) in na prisotnost ob nedeljah in praznikih in v večernih urah, če je to potrebno. Drugi potrebni rekviziti so: obvladanje slovenskega jezika v ustni in pisni obliki in slovenskega nediškega narečja; poznavanje računalniških programov (Word, Excel, Internet in elektronska pošta), obvladanje angleščine/ nemščine, veljavno vozniško dovoljenje kategorije B ali več, poznavanje ozemlja v Furlaniji Julijski Krajini, kjer živi slovenska manjšina, s posebnim ozirom na Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino; pripravljenost obiskovati jezikovne in izpopolnjevalne tečaje. Kandidati morajo biti polnoletni, ne smejo biti kazensko obsojeni ali podvrženi tekočim kazenskim postopkom in morajo imeti dokončano višjo srednjo šolo (5-letno) ali univerzo. Delovne zadolžitve zmagovalca bodo: odpiranje Smo, sprejemanje turistov in turistična promocija, vzdrževanje spletnega mesta in strani fb, sodelovanje z uradi Isk pri drugih dejavnostih. Predviden je ekonomski tretma po veljavni delovni pogodni CCNL Federculture. Interesenti v selekcijo morajo predstaviti ustrezno prošnjo z lastnoročnim podpisom prosilca, sestavljeno po priloženem vzorcu (priloga A). Prošnja mora biti predložena  Inštitutu za slovensko kulturo na naslednje načine: neposredna vročitev v uradih Inštituta, odprti od ponedeljka do petka od 8. do 12.; po pošti (poštni žig z datumom oddaje pošilke ne bo upoštevan kot rok predstavitve); z elektrosko pošto na isk.benecija@pec.mismotu.it. V času, ko bodo uradi Inštituta zaprti zaradi dopusta, je prošnje mogoče oddati v SMO med  16. in 18. uro. Vsi ostali pogoji ostajajo nespremenjeni. Prošnji mora prosilec priložiti podroben kurikulum izobraževanja in poklicnih izkustev, kjer morajo biti jasno navedeni študijski naslovi, sodelovanje s slovenskimi društvi v Videnski pokrajini, kopijo veljavnega osebnega dokumenta. Kolokvij za selekcijo bo konca julija na sedežu Smo v Špetru. Selekcijo bo opravila, po določenih kriterijih točkovanja, posebna komisija, ki jo bo imenoval upravni odbor Isk. Vsa obvestila o selekciji bodo objavljena na spleti strani www.mismotu.it
http://www.dom.it/smo-isce-muzejskega-vodnika_smo-cerca-una-guida-museale/

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir