VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

lingue

lingue

27 lug 2016

Vojmir (Guerino) Tedoldi

Vojmir  (Guerino)TedoldiPadenghe del Garda (BS)-Ljubljana
27.07.1919 – 24.04.1984
novinar-giornalista
Korenine je po materi imel v tipanski občini. Od nje se je naučil slovenščine in prevzel slovensko zavest. Med drugo svetovno vojno je bil vojak narednik (sergente) v Ljubljani z italijansko vojsko. Tam je spoznal slovensko učiteljico Jožico Miklavčič, s katero se je po vojni poročil v Karnahti. Po 8. septembru se je pridružil jugoslovanskim partizanom.Po vojni je bil uradnik za dodelitev kartic obrokov (tessere annonarie) najprej v občini Tipani, nato v Pravisdomini. Takrat je začel pisati za Primorski dnevnik in bil med ustanovitelji časopisa Matajur (glasilo Beneških Slovencev v Videmski pokrajini danes Novi Matajur) ter bil skupaj z ženo 23 let njegov prvi urednik. Bil je samouk, pri člankih v slovenskem jeziku mu je pomagala žena Jožica. Prva številka Matajurja je izšla 3. oktobra leta 1950, izhajal pa je do decembra 1973.Leta 1949 je bil izvoljen v glavni odbor Demokratične fronte Slovencev Beneške Slovenije.
Tedoldi je imel v letih do smrti uvozno-izvozno podjetje na področju grafičnega materiala in v tem času sodeloval tudi s časopisnim podjetjem Delo iz Ljubljane, ukvarjal pa se je tudi s tiskanjem turističnih prospektov za Jugoslavijo in Slovenijo.
http://www.kries.it/index.php/osebnost/vojmir-tedoldi/

traduzione personale

Vojmir (Guerino)Tedoldi ebbe le sue radici da parte materna nel comune di Taipana dalla quale imparò lo sloveno e la coscienza di appartenere all'etnia slovena.
Durante la seconda guerra mondiale fu militare dell'esercito italiano (sergente) a Lubiana
durante l'occupazione .Qui conobbe la maestra slovena Jožica Miklavčič che sposò  dopo la guerra e con la quale si stabilì a Cornappo.
Dopo l'8 settembre si impiegò nell'ufficio delle tessere annonarie prima nel comune di Taipana ,poi a Pravisdomini.(ultimo comune della provincia di Udine).Fu allora che iniziò a scrivere per il giornale Primorski dnevnik.
Fu fra i fondatori del giornale Matajur (organo della Beneška Slovenija nella provincia di Udine oggi Novi Matajur) che con l'aiuto della moglie diresse per 23 anni.Il primo numero uscì il 3 ottobre 1950 ed uscì regolarmente fino al dicembre 1973.
Nel 1949 fu eletto nel consiglio del Fronte democratico degli Sloveni della Beneška Slovenija.
Negli ultimi anni ,fino alla morte,Tedoldi  diresse una società di import-export che si occupava di materiale grafico.Nel frattempo collaborava con la società del  Delo di Lubiana, si occupò anche della stampa di depliants turistici e  di libri per la Jugoslavia e la Slovenia.


1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

VISITATE/OBIŠČITE nuovo-novi blog

VISITATE/OBIŠČITE nuovo-novi blog
friulimultietnicoblog

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir

Lettori fissi

Google+ Followers