VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

18 ott 2016

Allo sloveno ci pensano da soli /Za slovenščino poskrbijo sami

Come all’inizio di ogni anno scolastico, in Valcanale si cerca di garantire l’insegnamento dello sloveno come si può. Malgrado disponibilità finanziarie insufficienti a farsene carico fino a giugno, l’Associazione «Don Mario Cernet» è andata in aiuto all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž, garantendo l’iniziale copertura per insegnare lo sloveno nelle scuole d’infanzia e primarie della Valcanale. ll Centro culturale sloveno-Sks «Planika», invece, organizza anche quest’anno alla propria sede di Ugovizza/Ukve (Piazza Latteria, 1) corsi di sloveno gratuiti per ragazzi dai 6 ai 18 anni, principianti e non. Il primo incontro è in programma per oggi, giovedì 13 ottobre, secondo il seguente piano orario: 16.30 – primo gruppo; 17.30 – principianti-scuole primarie; 18.00 – terzo gruppo). Ulteriori informazioni al 334 6168867.

Kot na začetku vsakega izmed zadnjih šolskih let, bodo v Kanalski dolini poskrbeli za poučevanje slovenščine po svojih najboljših močeh. Medtem ko je Združenje »Don Mario Cernet« kljub svojim nezadostnim razpoložljivim finančnim sredstvom na začetku šolskega leta finančno priskočilo na pomoč Večstopenjskemu zavodu Trbiž, da bi se v Kanalski dolini začelo poučevanje slovenščine v otroških vrtcih in osnovnih šolah, bo za učence in dijake od 6. do 18. leta starosti Slovensko kulturno središče »Planika« tudi za letos organiziralo brezplačni izvenšolski tečaj na svojem sedežu v Ukvah (Trg Latteria, 1). Planikinih tečajev se bodo lahko udeležili bodisi začetniki bodisi otroci in najstniki, ki že obvladajo slovenščino. Pouk se bo začel danes, v četrtek, 13. oktobra, sicer ob 16.30 za prvo skupino; ob 17.30 za osnovnošolce-začetnike ter ob 18.00 za tretjo skupino. Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 334 6168867.

http://www.dom.it/za-slovenscino-poskrbijo-sami_allo-sloveno-ci-pensano-da-soli/

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir