VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

18 nov 2016

Il Dom festeggia 50 anni a Drenchia - Senjam za Dom 27. novembra v Dreki


dom50-web

Ricorre quest’anno il cinquantesimo di fondazione del giornale Dom. L’anniversario sarà festeggiato domenica 27 novembre nella chiesa parrocchiale di Drenchia, con una santa messa di ringraziamento, che sarà accompagnata dal Coro parrocchiale di Ugovizza,
Lietos časopis Dom praznuje 50 liet. Vesoko oblietnico bojo praznovali v nediejo, 27. novemberja, par Mariji Devici v Dreki, kjer se je časopis rodiu. Sodelavci se bomo zbrali par sveti maši, v kateri bomo zahvalili Boga za prehojeno dugo pot, se mu bomo parporočili za naprej in ga bomo molili za ustanovitelje in druge ljudi, ki v telih lietah pomali in jih nie vič med nami. Euharistično dariteu bo ob 11. uri vodu odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza, pieu bo cerkveni zbor iz Ukev. Vabljeni so naročniki, brauci, parjatelji in vsi, ki imajo par sarcu slovenski jezik in kulturo.Petdeset liet odtuod, so semiesca luja 1966 beneški duhovniki msgr. Valentin Birtig, g. Mario Laurencig in g. Emil Cencič srečali v faružu v Dreki in odločili, de bojo izdajali medfarni list. Parvo številko so napravili za Božič tistega lieta. Časopisu so dali ime Dom. Na parvi strani parve številke so napisali: »Dom je hiša, družina, svoji starši, svoja žena, svoji otroci, svoja vas, svoj jezik, svoje pesmi, svoje tradicije, svoja cerkev, svoja domača zemlja, svoj rojstni kraj, in to je najbolj človeku pri srcu. Dom, ni prazna beseda, je naše živlenje.« Slovenski, so še napisali, »je naš domači jezik, ki Bog nam ga je dal, in so ga govorili že polno in polno let naši predniki, in želimo, da se ohrani tudi za naprej, da ga bodo govorili tudi naši sinovi, in sinovi od naših sinov.«
Ricorre quest’anno il cinquantesimo di fondazione del giornale Dom. L’anniversario sarà festeggiato domenica 27 novembre nella chiesa parrocchiale di Drenchia, con una santa messa di ringraziamento, che sarà accompagnata dal Coro parrocchiale di Ugovizza,

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir