VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

8 nov 2016

Quale scuola plurilingue - Katero večjezično šolstvo?


In Valcanale già da diverso tempo amministratori, genitori e sodalizi delle locali minoranze slovena e tedesca si spendono per l’istituzione di una scuola trilingue dove si insegni in italiano, sloveno e tedesco; nelle Valli del Torre il procedimento d’istituzione di una scuola bilingue con lingue d’insegnamento italiana e slovena si è già da tempo fermato; a Udine un discreto numero di bambini impara lo sloveno nell’ambito di un corso extrascolastico. L’interesse per l’insegnamento nelle lingue minoritarie è diffuso e di questo si è parlato venerdì 4 novembre al convegno dal titolo «La richiesta d’istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine/Želja po dvo- in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini/Der Wunsch nach zwei- und dreisprachiger Bildung in der Provinz Udine». L’evento, organizzato dall’associazione slovena «Don Mario Cernet» in collaborazione con l’associazione «Don Eugenio Blanchini» al Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet, si è svolto con l’intento di contribuire al dibattito sull’istruzione bi- e trilingue nell’intera provincia di Udine.

V Kanalski dolini upravitelji, starši, društva tamkajšnih slovenske in nemške skupnosti in javnost si že zdavnaj prizadevajo za ustanovitev trijezične šole, kjer naj bi poučevali v italijanščini, slovenščini in nemščini; v Terskih dolinah se je postopek ustanovitve dvojezične šole z italijanskim in slovenskim učnim jezikom že zdavnaj ustavilo; v Vidnu se lepo število otrok nauči slovenščine v okviru izvenšolskega tečaja. Zanimanje za pouk v manjšinskih jezikih je razširjeno in o tem je bil govor v petek, 4. novembra, na posvetu z naslovom »La richiesta d’istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine/Želja po dvo- in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini/Der Wunsch nach zwei- und dreisprachiger Bildung in der Provinz Udine«. Dogodek, ki ga je v Beneški palači v Naborjetu organiziralo Združenje »Don Mario Cernet« v sodelovanju z Združenjem »Don Eugenio Blanchini«, se je sicer odvijal z namenom, da bi prispevali k razpravi o dvo- in trijezičnem šolstvu v celotni videnski pokrajini.
Nadaljnji cilj posveta je bil obdelati nove šolske predloge, ki naj bi bili v skladu s pričakovanji teritorija. Prav s tem namenom so organizatorji privabili predstavnike teritorija in priznane strokovnjake iz raznih manjšinskih okolij. Pri posvetu, ki ga je moderiral profesor geografije na tržaški univerzi Igor Jelen, je včeraj sodelovalo dvanajst razpravljavcev iz Kanalske doline, Benečije in drugih predelov Furlanije-Julijske krajine ter z avstrijske Koroške in z Južne Tirolske.

http://www.dom.it/katero-vecjezicno-solstvo_quale-scuola-plurilingue/

1 commento:

  1. Quale scuola plurilingue - Katero večjezično šolstvo?

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir