3 gen 2017

In Slovenia 2 nuovi francobolli per ricordare il terremoto/Novi “otroški” znamki ob 40-letnici potresa

In Slovenia ci sono due nuovi  francobolli postali che sono stati ideati dagli alunni delle classi quinte italiane e bilingui  di San Pietro al Natisone .Il laboratorio,diretto dall'artista della Benecia Luisa Tomazetig, è stato una delle tante attività nell'ambito del  vasto  progetto del Kulturno društvo Ivan Trinko e del centro Studi Nediža in occasione dei 40 anni del terremoto del '76 .I partecipanti al laboratorio,il 21 dicembre sono stati accolti dalla presidente del Circolo Ivan Trinko Jole Namor nei locali del SMO a San Pietro e  da Luisa Tomazetig.I ragazzi hanno ricevuto i francobolli e delle speciali cartoline .La Namor ha parlato di mons.Trinko ed ha illustrato gli scopi del circolo e del centro studi Nediža che si battono per il mantenimento della lingua e cultura slovena in Benecia...

V Sloveniji imajo dve novi posebni “otroški” poštni znamki. Izdelali so ju namreč letos spomladi učenci petih razredov italijanske in dvojezične osnovne šole v Špetru med delavnico, ki jo je vodila beneška umetnica Luisa Tomasetig. Delavnica je bila ena od številnih dejavnosti v sklopu obsežnega projekta Kulturnega društva Ivan Trinko in Študijskega centra Nediža ob 40-letnici potresa, ki je leta 1976 močno prizadel tudi Benečijo. Udeleženci delavnice so tako v sredo, 21. decembra, v prostorih muzeja SMO v Špetru, kjer sta jih sprejeli predsednica Kulturnega društva Ivan Trinko Jole Namor in njihova mentorica Luisa Tomasetig, dobili znamki in posebne razglednice, ki jih je dalo natisniti Kulturno društvo Ivan Trinko.
Namorjeva je spregovorila o mons. Ivanu Trinku in predstavila delovanje društva, ki že več kot šestdeset let skrbi za kulturni in družbeni razvoj Benečije, predvsem pa za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Tako Jole Namor kot Luisa Tomasetig pa sta na kratko povzeli projekt, ki sta ga izvedla KD Ivan Trinko in Študijski center Nediža (tudi v sodelovanju z drugimi krajevnimi društvi oziroma upravami) ob 40-letnici potresa. Priredili so srečanja s profesorjem Petrom Suhadolcem, seizmologom in filatelistom, ki je med drugim dal na razpolago tudi znamke iz svoje zbirke za razstavo Riba Faronika. Profesor Suhadolc je tudi svetoval, kako naj pripravijo znamke oziroma kako jih lahko dajo natisniti v Sloveniji, kjer so birokratski postopki manj zapleteni. V okviru projekta so priredili tudi razstavi “Sred vasi – trenutni izseki spreminjanja” v Ažli in Gorenjem Barnasu, to se pravi v vaseh, ki jih je potres leta 1976 močno poškodoval. Štiridesetletnici potresa pa so svoj “posvet otrok” posvetili tudi učenci petih razredov dvojezične šole v Špetru in na njem predstavili svoje multidisciplinarno delo.
Luisa Tomasetig je ob obujanju spominov na delavnico  poudarila pomen sodelovanja, s katerim je vedno mogoče doseči boljši rezultat kot sami. Zato so se tudi na delavnici dogovorili, da bo na znamkah vsak pustil svojo sled. Tako posebni znamki v bistvu združujeta slike, ki so jih udeleženci naslikali v veliko večjem formatu (3 m x 2,5 m ali 3 m x 2 m).
Beneška umetnica je nato otroke še enkrat opozorila, da lahko pisma ali razglednice z novimi znamkami oddajo samo v Sloveniji, saj te v Italiji niso veljavne, predlagala pa jim je tudi, naj v znak solidarnosti vsi skupaj pošljejo kako razglednico vrstnikom v srednji Italiji, ki so konec poletja doživeli potres.

1 commento:

  1. In Slovenia 2 nuovi francobolli per ricordare il terremoto

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *