27 dic 2012

DAN EMIGRANTA-6 gennaio-CIVIDALE


Ruperto na Dnevu emigranta
Ruperto al Dan emigranta

Saverio Ruperto
sottosegretario all'Interno
 Dan emigranta je velik praznik za Slovence v videnski provinci, saj je praznik našega jezika in naše kulture, praznik kuraže naših ljudi, praznik upanja v buojši jutri. 6. ženarja 2013 bo pa še poseban praznik, zatuo ki bo Dan emigranta dopunu petdeset liet. Tela narguorš kulturna in politična prireditev Slovencu v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini se je namreč rodila lieta 1963. Parva lieta je bluo majhano, skromno srečanje emigrantu, ki so se po božičnih in novolietnih praznikah vračali v sviet s trebuham za kruham. Slovenske organizacije so jim na tolo vižo kazale hvaležnost, saj so s svojim puotam deleč od duoma daržali po koncu domače kraje in v nje parnašali tudi nove ideje in parpravljenost se boriti za svoje pravice. »Dielo doma in šuole v našim jeziku« je biu njih slogan. Hitro se je Dan emigranta arzviu v veliko manifestacijo. Vsi so se zaviedali njega velikega pomiena in moči. Kupe so zanj skarbieli beneški duhovniki, komunisti in socialisti, kar v tistih cajteh nie bluo navadno. Parvlaču je vsako lieto stuojke in stuojke ljudi, ki so na glas vprašali priznanje pravic Slovencu v videnski provinci in skuoze kulturni program kazali, de je slovenski jezik močan in vitalen. #e donas imamo zakone (leče), ki nas priznavajo za prave Slovence, če se naši otroci lahko uče po slovensko v šuoli, če imamo tabele po slovensko pred našimi vasmi, če lahko nucamo naš jezik na kamunah, če se naš glas čuje po radiu in televiziji ima veliko zaslugo Dan emigranta. Vse tuole bo šigurno pokazano in poviedano v teatru Ristori v #edadu na guod Svetih treh kraju, ob 15. uri. In se bomo ob 50-lietnici Dneva emigranta zmisnili tudi na 150 liet, odkar sta se rodila msgr. Ivan Trinko in g. Eugenio Blanchini, dva velika beneška dukovnika in kulturna dieluca, in 80 liet, odkar je fasištični režim prepoviedu slovenski jezik v cierkvah in par katehizmu. Vse tele oblietnice so povezane z viero in cierkvijo. Zatuo bo v imenu slovenskih organizacij guoriu msgr. Marino Qualizza, poznani teolog in direktor Doma. Drugi govornik bo daržavni podtajnik na naotanjem ministerstvu Saverio Ruperta, ki skarbi za jezikovne manjšine par italijanski vladi. Ku po navadi bo pozdravu tudi čedajski šindik Stefano Balloch, ki je tudi povabu podpredsednico slovenske vlade in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmilo Novak, kàr je šetemberja lietos obiskala Benečijo. V kulturnim programu bojo zapieli nekatere piesmi iz zadnjega Sejma na Liesah. Beneško gledališče bo pod režjo Marjana Bevka pokazalo zgodovinsko igro »Galanda iz Ažle veliki župan Benečije«, ki jo je napisu Giorgio Banchig. Zgodba pravi o predstavniku, ki ga je Arengo Nediških dolin pošju v Benetke, de bi od doža parjeu feudalno investituro za landarsko in miersko banko.
Il sottosegretario all’Interno e coordinatore del tavolo di lavoro governo-minoranza slovena, Saverio Ruperto, ha accettato l’invito delle organizzazioni slovene Sso e Skgz della provincia di Udine di intervenire alla cinquantesima edizione del Dan emigranta, la grande manifestazione culturale degli sloveni della Valcanale, di Resia, delle Valli del Torre e del Natisone, in programma il 6 gennaio 2013 alle 15, nel teatro Ristori di Cividale.
Nella lettera d’invito i presidenti provinciali Luigia Negro (Skgz) e Giorgio Banchig (Sso) ricordano che il Dan emigranta, nato nel 1964 come incontro degli emigranti, che rientravano a casa per le festività natalizie, «è via via diventato la più importante manifestazione politica e culturale della nostra comunità e l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e delineare le linee di politica culturale e sociale per l’anno nuovo. Il suo intervento – scrivono al sottosegretario i due presidenti – sarà particolarmente gradito non solo per l’alta carica che ricopre, ma anche per il valore che ad esso verrà dato nell’ambito dei rapporti tra Italia e Slovenia e nella prospettiva di una più efficace tutela della minoranza slovena, in particolare di quella della Provincia di Udine che da decenni soffre a causa del mancato sviluppo economico». Ruperto ha comunicato la notizia della sua partecipazione al Dan emigranta in occasione della riunione del tavolo di lavoro governo-minoranza slovena che ha avuto luogo lo scorso 18 dicembre a Roma con all’ordine del giorno le difficoltà finanziarie delle istituzioni culturali slovene, la situazione del sistema scolastico sloveno e la riforma della legge elettorale che dovrebbe prevedere l’elezione garantita di rappresentanti sloveni in parlamento. A nome delle organizzazioni slovene della provincia di Udine al Dan emigranta parlerà il teologo mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del quindicinale Dom. I saluti della città di Cividale saranno portati dal sindaco Stefano Balloch. È attesa anche la partecipazione della vicepremier slovena Ljdumila Novak. Nel programma culturale saranno proposti alcuni dei brani partecipanti al recente festival della canzone della Benecia e la compagnia teatrale Beneško gledališče porterà in scena per la prima volta la rappresentazione storica »Galanda iz Ažle veliki župan Benečije«, scritta da Giorgio Banchig. Parla dell’investitura feudale del decano dell’Arengo della Slavia da parte del doge di Venezia.
http://www.dom.it/

1 commento:

  1. Deve essere una bella manifestazione s trovo bello che ci sia anche di Saverio Ruperto. Sarà sicuramente una grande manifestazione molto importante. Ciao e buona giornata cara Olga.
    Tomaso

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *