Post

A Suns Europe un altro successo per la musica della Catalogna

L’originalità della composizione sospesa fra jazz e rock, l’arrangiamento ‘minimal’, la profondità del testo e l’intensità dell’interpretazione sul palco del teatro Giovanni da Udine. Questi gli elementi che sono valsi il premio per la miglior canzone, secondo la valutazione della giuria internazionale, a Magalí Sare con il brano Amb els ulls tancat al Suns Europe 2019. Dopo l’anno scorso (a vincere era stato il duo Jansky) un altro successo per la Catalogna al festival musicale nelle lingue minorizzate d’Europa. Il paese, attraversato da tensioni politiche e stretto fra aspirazioni indipendentiste e repressione dello Stato centrale, si conferma fucina di talenti e laboratorio per espressioni artistiche del tutto originali. La serata del 30 novembre però ha messo in evidenza come la musica in lingua minoritaria goda, nonostante (o, forse, grazie a) lo scarso clamore mediatico, di ottima salute.
Il pubblico – gli spettatori che hanno riempito il ‘teatrone’ e quanti hanno potuto seguire…

Projekt, ki je sporočilo miru - Da un progetto un messaggio di pace

Po uspešni oktobrski evropski turneji projekta in multimedijskega dogodka CON-FRONT v Belgiji in Franciji, se je novembra izvedla predstavitev tudi v Sloveniji in Italiji. Fundacija Poti miru v Posočju, ki skupaj z drugimi tremi partnerji (kulturnimi avenijami) iz Francije, Belgije in Severne Makedonije izvaja projekt v sklopu razpisa Ustvarjalna Evropa, je dogodek med 12. in 14. novembrom organizirala v Tolminu, Ljubljani in Gorici, tiskovno konferenco pa 11.11. v Novi Gorici. Slovenski pridruženi projektni partnerji pa so Goriški muzej, Zavod za šport, kulturo in mladino Občine Tolmin in Kino Šiška Ljubljana. Na tiskovni konferenci so sodelovali predstavniki Fundacije Poti miru, Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica, Goriškega muzeja in Kulturnega centra Lojze Bratuž ter slovenska udeleženca-umetnika. Predstavili so namen projekta CON-FRONT, ki odraža sporočila miru, prijateljstva in povezovanja, ter sooča vojne nekoč in danes, predvsem skozi zgodbe beguncev. »Imeli smo veliko odgov…

Targ ‘Stara diela za donašnji Božič’ v Špietre 7. an 8. dičemberja

V Špietru bo an lietos zaživeu božični targ “Gesti Antichi per un nuovo Natale – Stara diela za donašnji Božič”. Gre za lepo iniciativo, ki se je na pobudo Pro loco Nediške doline – Valli del Natisone rodila že šestnajst liet od tega, s cajtom pa je ratala nimar buj velika an povezuje obartnike, šuole, kimete, društva (lan je bluo razstavljavcu parbližno 90, paršli pa so iz Benečije, Posočja, Furlanije an celuo iz Veneta), ki bojo ponujal soje izdelke an pardielo.
Lietos bo božični targ, ki ga organizava Pro Loco kupe s Špietarskim kamunom, 7. an 8. dičemberja. An telkrat bojo seviede parpravli tud vič spremnih dogodku, obiskovauci pa bojo ušafal tud kiek za popit an pojest (okusne domače dobruote an na bo parmanjkala gubanca). Targ bojo odparli v saboto, 7., ob 10. uri, v nediejo, 8. dičemberja, pa bojo stojnice zaparle ob 19. uri. *** Sabato 7 e domenica 8 dicembre la Pro Loco “Nediške Doline – Valli del Natisone”, in collaborazione col Comune di San Pietro al Natisone, propone la 1…

Dan odprtih vrat na dvojezični šoli v Špetru

Immagine
Pred začetkom vpisovanj za naslednje šolsko leto prirejajo na Dvojezični šoli Pavla Petričiča v Špetru “dan odprtih vrat”. Šolsko ponudbo in prednosti ter značilnosti dvojezične vzgoje bodo lahko zainteresirani starši spoznali v petek, 13. decembra. Dan odprtih vrat se bo začel ob 17. uri z okroglo mizo z naslovom “Dvojezična vzgoja in učenje slovenščine: nasveti staršem”. Raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Matejka Grgič bo poglobila različne teme, ki so povezane z dvojezično vzgojo in usvajanjem slovenskega jezika v manjšinskem okolju. Ob 17.30 bodo učenci in učno osebje predstavili šolske dejavnosti, ob 18.30 pa bosta informativni srečanji za vpis v 1. razred osnovne oziroma v 1. razred nižje srednje šole. Učitelji in profesorji bodo nato na razpolago za vse morebitne dodatne informacije. V otroškem vrtcu pa se bo mogoče pogovoriti z vzgojiteljicami od 17.00 dalje. Na dnevu odprtih vrat bodo predstavili tudi izvenšolske dejavnosti, ki jih na šoli izvajajo v sodelova…

“Continuiamo a credere nel Cluster, se necessario faremo alcune correzioni”

In un clima che, ci riferiscono, è stato a tratti anche teso, si è tenuta a Taipana lo scorso 20 novembre, una riunione informale fra gli amministratori dei comuni che hanno aderito al Cluster trasfrontaliero. La prima dopo la severa bocciatura del progetto europeo ‘Gts’ (lead partner la Regione FVG) che doveva servire proprio a strutturarne la governance. Nonostante alcune assenze dei rappresentanti dei comuni che hanno aderito all’iniziativa – ci ha detto il sindaco di San Pietro Mariano Zufferli – “durante la riunione abbiamo deciso di volerci vedere chiaro sulla bocciatura del progetto e infatti abbiamo deciso di fare domanda di accesso agli atti. Nessuno si aspettava un esito negativo”. A prescindere da questo passo falso però Zufferli si dice convinto che la strada intrapresa sia quella giusta: “Io continuo a credere nel Cluster, un’iniziativa che – tra l’altro – è partita in seguito ad un mio intervento durante il tradizionale incontro trasfrontaliero di inizio anno nel 2018 a…

Emigranti se parpravjajo na praznik Sv. Barbare

Emigranti bojo ku po navadi praznoval Sveto Barbaro, lietos se bojo ušafal v nediejo, 8. dičemberja. Ob 11. uri bo sveta maša v cierkvi v Špietre. Po sveti maši bo svečanost par spomeniku minatorju, ki je pred špietarskim kamunam. Potle bo cajt za popit kiek v hotelu Belvedere. Ob 13.30 bo kosilo, ki bo v sedežu Zadruge v Premarjagu / Cooperativa di Premariacco. Emigranti so poskarbiel tudi za godce. Za vse druge informacije an za se vpisat, obarnita se na KD Ivan Trinko v Čedadu (ul. Ivan Trinko 8, od pandiejka do petka od 9.30 do 17.00, tel. 0432/731386). *** Come da tradizione gli emigranti si preparano a festeggiare la loro protettrice, Santa Barbara. La celebrazione si terrà domenica 8 dicembre. Alle 11 si inizierà con la messa nella chiesa di S. Pietro, seguirà la cerimonia presso il monumento al minatore davanti al municipio. Dopo un brindisi all’Albergo Belvedere è in programma il pranzo (alle 13.30) presso la Cooperativa di Premariacco, dove si uniranno ai festeggiamenti an-…

Dopo 75 anni Subit ricorda ancora -

Immagine
Sono trascorsi 75 anni dai tragici eventi del luglio e settembre 1944 quando Subit/Subid subì due incendi che lo distrussero totalmente e di cui ben cinque vite umane trucidate ed arse vive ne fu il tragico epilogo. E questo è tuttora ben vivo nella memoria collettiva del paese che la locale Pro loco ha voluto ricordare in occasione della cerimonia commemorativa proposta dall’amministrazione comunale di Attimis/Ahten e dai gruppi Ana di Attimis e Racchiuso. La Santa Messa nella chiesa parrocchiale, celebrata dal parroco don Borlini, ha preceduto la doppia deposizione delle corone di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre ed alla lapide posta sulla facciata della chiesa a ricordo dei tragici eventi del ‘44. Il successivo contributo con disegni e pensieri sulle tragiche conseguenze di tutte le guerre dato dagli alunni della scuola primaria di Attimis/Ahten ha reso ancora più sentita la commemorazione. Il sindaco, Sandro Rocco, nella sua orazione ufficiale ha voluto ricordare qua…

Post popolari in questo blog

La palestra di arrampicata a San Leonardo

La politica dei muscoli e degli sfottò

In onda sulla giusta frequenza

V Podpolici po kampu odprli še prenovljen gostinski lokal

V Posočju 860.000 nočitev - Posočje, 860.000 pernottamenti

Kuharska mojstrica Ana Roš svetovna ambasadorka za gastronomski turizem

Advent in Božič za poglobitev vere - Avvento e Natale con fede profonda

La Regione con la scuola plurilingue

Podcirku vabi pohodnike v jamo - Da Valle a Foran di Landri tra i boschi

Dan odprtih vrat na dvojezični šoli v Špetru

un altro mio blog

websulblog