9 dic 2018

Dopo i muretti a secco anche la tradizione dei merletti slovena diventa Patrimonio Culturale Immateriale Unesco

pizzo di Idria
La Slovenia festeggia due nuove iscrizioni nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell’Unesco: si tratta dell’arte dei muretti a secco, candidatura multinazionale che ha unito gli sforzi di otto paesi (tra cui l’Italia), e della tradizione dei merletti. Le nuove iscrizioni – 31 in totale – sono state deliberate dal Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, riunitosi dal 26 novembre all’1 dicembre a Port Louis, nelle isole Mauritius. L’Italia ha ora 9 elementi nella lista del patrimonio immateriale Unesco, la Slovenia ne ha invece 4 (anche la Passione di Škofja Loka e i kurenti).

Idrija è la patria ufficiale del pizzo fatto a mano. Da dove e da quando risalga questa antica tradizione è ancora oggi un mistero. Pare che questo tipo d’arte, sia arrivato assieme alle numerose famiglie emigrate da paesi germanici o cechi, venute a cercare lavoro nella miniera più di 300 anni fa.
Inizialmente il pizzo veniva intrecciato con grosso filo di lana e destinato soprattutto ad un mercato locale: per adornare chiese ed abiti liturgici, abbellire le case o i vestiti dei contadini più abbienti. L’arte del pizzo fatto a mano è stata inizialmente tramandata dalle madri alle proprie figlie. Solamente in un secondo tempo, soprattutto a causa della crescente richiesta di lavori sempre più accurati, sono state aperte scuole specializzate nell’insegnamento di questa tecnica, migliorando così la qualità dei prodotti creati. La Scuola di merletto di Idria è stata inaugurata nel 1876 ed è oggi ancora attiva.
Con il passare degli anni il pizzo di Idria ha ottenuto la sua forma tipica, elaborando anche un tipico metodo di lavoro a tombolo, ossia con l’ausilio di 7 paia di fustelli. Il pizzo di Idria ha così guadagnato una fama mondiale, ottenendo le più alte onorificenze in diversi concorsi. Grazie alle mani esperte delle lavoratrici della nostra scuola, il lavoro a tombolo si è esteso anche nelle zone di Cerkno, del bosco di Trnovo e nelle valli di Selščica (Selška dolina) e di Poljane (Poljanska dolina)...da http://www.visit-idrija.si/it/object/1408/il-pizzo-di-idrija/

Fatturazione elettronica un obbligo dal 1º gennaioDal 1º gennaio 2019 scatterà l’obbligatorietà della fatturazione elettronica nei i rapporti tra fornitori e tra fornitori e consumatori. La gran parte delle aziende italiane dovrebbe quindi abbandonare del tutto la fattura cartacea. Le regole sono ancora in fase di ridefinizione, dopo le criticità rilevate recentemente dal Garante Privacy. Per risolverle e rendere sicuro l’invio digitale dei dati è stato istituito un tavolo tecnico tra il Garante e l’Agenzia delle Entrate.
Per avere lumi su una novità importante per tantissime aziende anche delle Valli del Natisone e del Cividalese ci siamo rivolti a Roberto Cedron  che a Cividale è consulente del lavoro per la Servis, azienda di servizi dell’Unione regionale economica slovena (pubblichiamo una parte dell’intervista dall’edizione cartacea del 21 novembre).
Cerchiamo intanto di capire: chi sarà obbligato a emettere una fattura elettronica dal prossimo 1º gennaio?
“Tutte le aziende tranne quelle agricole e i soggetti a regime forfettario, cioè chi ha volumi d’affari minimi”.
Chi invece dovrà emettere fatture elettroniche cosa deve fare?
“Deve dotarsi di un software che genera un file in formato xml. La fattura viene inviata tramite questo software al sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, che poi la fa arrivare al destinatario.”
L’azienda come può ottenere questo software?
“L’Agenzia delle entrate ne mette a disposizione uno gratuito. Ma occorre dire che è molto complicato, quindi ci sono ditte specializzate che propongono di acquistarlo. Noi come Servis mettiamo a disposizione dei nostri clienti un software gratuito, che permette di monitorare la fattura sia in entrata che in uscita.”
Questo sistema voluto dall’Agenzia delle entrate vorrebbe portare ad una semplificazione dei rapporti tra le aziende. Sarà così?
“Posso dire che fino ad ora ho partecipato a una cinquantina di incontri con le aziende per presentare questa novità. Ci sono quelli agili che non hanno problemi ma anche persone, soprattutto anziane, che mi hanno detto: così chiudo. Tutto questo poi dovrebbe servire per combattere il lavoro in nero…”
http://novimatajur.it/attualita/fatturazione-elettronica-forse-un-obbligo-dal-1o-gennaio.html

8 dic 2018

Bollettino natalizio di Porzus-Božična številka biltena o Porčinju

Parložena Domu 30. novemberja je četrta številka dvojezičnega viersko-kulturnega biltena »Sveta Marija iz Porčinja«. Gre za osan strani, ki so posvečene pobožnosti do Matere Božije v beneškoslovenski vasici, ki leži 700 metru visoko nad muorjam v kamunu Ahten. Bilten je sad sodelovanja med uredništvam Doma in dušnem pastirjam v Porčinu g. Vittorinom Ghendo s sodelavci. Bilten pride uon trikat na lieto, za Božič, za Veliko nuoč ob začetku ruomarske sezone in za Rožinco pred oblietnico Marijinih parkozovanj. Mati Božja se je lieta 1855 trikrat v Porčinju parkazala čečici Tereziji Dušh v Dolini pod vasjo in v farni cerkvi in se z njo pogovarjala po slovensko, saj kronike poročajo, de je čečica guorila in zastopila samuo domači dialekt. Zatuo v zadnjih lietih v Porčinj parhaja nimar vič slovenskih ruomarju in se molijo svete maše po slovensko. Božični bilten poroča o romarskem letu 2018 in napoveduje romarsko leto 2019.
Quale inserto del Dom del 30 novembre è uscito il quarto numero del bollettino religioso culturale bilingue «Santa Maria di Porzus». Ogni anno esce a Natale, a Pasqua all’inizio della stagione dei pellegrinaggi e il 15 agosto prima dell’anniversario delle apparizioni mariane nel piccolo borgo della Val Torre, dove si parla un dialetto sloveno. Il bollettino e nato, come spiega il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, «perché si tenga sempre vivo lo spirito legato al messaggio che Maria, apparsa alla piccola Tersa Dush, pronunciò in dialetto sloveno, e perché esso sia continuato con il rafforzamento dei rapporti fraterni, soprattutto in questo territorio di frontiera, affinché sia luogo d’incontro nella crescita cristiana e nell’accoglienza reciproca». L’edizione natalizia del bollettino “ Santa Maria di Porzus” è dedicata ai pellegrinaggi tenutisi in questo 2018 e al programma per il 2019.

6 dic 2018

3 dic 2018

Ne prezrite v Domu 30. novembra - Ecco il Dom del 30 novembre

Bravo sindaco Sergio Chinese

 Enajndvajseta letošnja številka Doma postavlja v ospredje naslednjo reformo lokalnih uprav. »Furlanija Julijska krajina je avtonomna dežela zaradi prisotnosti jezikovnih manjšin, zato bo naslednja reforma lokalnih uprav upoštevala to bogastvo. Ne bomo ponovili napake, ki je bila storjena, ko so vsilili sedanje medobčinske zveze.« Tako je povedal pristojni deželni odbornik Pierpaolo Roberti na občnem zboru SSO v Špietru. Pri nekaterih županih smo se pozanimali, kakšne povezave med občinami si želijo. Občnemu zboru SSO, ki je potekal v Špietru, Dom posveča šesto stran in uvodnik, v katerem se bere: “Parsotnost ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika, regionalnega ašešorja Pierpaola Robertija, treh italijanskih in slovenskih parlamentarcu, štier regionalnih konsiljerju Furlanije Julijske krajine, deset šindiku (vsieh domačih iz Nediških dolin) in številnih drugih lokalnih administratorju, med katerimi tudi konsiljerja na videnskim kamunu, predstavniki Furlanu in Italijanu v Sloveniji, puna sala delegatu … Kongres Sveta slovenskih organizacij (SSO) v Špietru 16. novemberja je biu zaries velik dogodek za Benečijo in je jasno pokazu, kakuo je tela krovna organizacija ratala močna in dobro diela v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V svojim govoru je predsednik SSO Walter Bandelj poviedu, de je trieba puno skarbieti za Benečijo in Reziijo, ki imata velike probleme, saj je nimar manj ljudi in te mladi na morejo ušafati diela doma, zatuo muorajo s trebuham za kruham.” Pred vrati je adventni čas. “Advent nam priča, de je Buog blizu našemu svetu in našemu življenju. Blizu pomeni, de je z nami, z nami diela in nam pomaga, de bo življenje buj lepuo in veselo, zatuo ki, če je Buog z nami, vse se more prenesti in potarpieti s troštam, de ‘an dan bo kraljevalo samuo Božje veselje. Advent je cajt liepih tradicij za te male in za te velike. Liepi navadi sta adventni krancilj in adventni koledar, ki se vse buj šierita po družinah. Advent pomeni tudi skupno parčakovanje Božiča. V Benečiji tuole ponuja Devetica božična. Od 15. do 23. dičemberja podoba Svete Družine ruoma od hiše do hiše (v zadnjih od vasi do vasi, saj je nimar vič hiš praznih) med ponavljanjam starih besedil, s katerimi gaspodinje pozdravljajo podobo Matere Božje, med molitvijo rožarja, med pietjam Lavretanskih litanij in božičnih piesmi,” beremo na drugi strani. Letos bo v Benečiji in Kanalski dolini kar osem adventnih in božičnih koncertov pevskih zborov. Novost so trije koncerti v Tipani, Subidu in Porčinju, ki jih prijeja združenje Blankin. Na 9. strani Dom obljavlja reportažo o vasi Čarnjeja (občina Neme), v kateri se govorijo slovensko narečje. Žabniški zbor “Tantum Ergo” je pa nastopil v baziliki Svetega Petra v Rimu in zapel tudi v slovenščini. Na zadnji strani je napoved najzanimivejših dogodkov, ki bodo potekali v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini v prvi polovici decembra. Kot priloga Domu je izšla tretja letošnja številka versko-kulturnega biltena “Sveta Marija iz Porčinja”, ki poroča o romarskem letu 2018 in napoveduje romarsko leto 2019.
Il ventunesimo numero 2019 del quindicinale Dom pone in primo piano la nuova riforma delle autonomie locali in Friuli Venezia Giulia. L’assessore regionale Pierpaolo Roberti, a San Pietro al Natisone, in occasione della 14ª assemblea della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, ha precisato che «la specialità del Friuli Venezia Giulia è dovuta alla presenza delle minoranze linguistiche nella nostra regione: la prossima riforma degli enti locali terrà conto della ricchezza delle identità di questi territori così come non è stato garantito con la riforma delle Uti». Si prospettano quindi nuovi cambiamenti per le amministrazioni locali e nuove modifiche legislative. Roberti ha più volte assicurato di voler scrivere la riforma ascoltando attentamente le esigenze del territorio. Noi abbiamo chiesto a sei sindaci delle Valli del Natisone e del Torre di anticiparci i propri orientamenti. All’assemblea della SSO sono intervenuti numerosi e autorevoli ospiti, come il ministro per gli Sloveni nel mondo, Peter Jožef Česnik, la presidente della commissione del parlamento sloveno per le relazioni con gli sloveni nel mondo, Ljudmila Novak, il deputato della comunità italiana, Felice Žiža, e la senatrice Tatjana Rojc. Il presidente regionale Sso, Walter Bandelj, nella sua relazione ha evidenziato come la legislazione di tutela abbia bisogno di un’accelerazione nell’applicazione del diritto dell’uso della lingua slovena nei rapporti con le istituzioni pubbliche e nelle pubbliche insegne. «Si tratta anche di un cambiamento dell’approccio in quanto non dobbiamo più pensare alla tutela come a un privilegio per alcuni, ma come risorsa per l’intera comunità regionale», ha evidenziato Bandelj. E dall’assemblea degli eletti di lingua slovena, per l’elezione di tre membri della Commissione consultiva per la minoranza linguistica slovena sono emersi tre importanti elementi di novità per quanto riguarda Benecia, Resia e Valcanale. Nel dettaglio sono la presenza di esponenti di centrodestra, la partecipazione di un consigliere della città di Udine e il fatto che il sindaco di Resia si sia dichiarato “eletto di lingua slovena”. 
A pagina 9 un reportage sul paese di Cergneu di Sopra, dove si parla ancora un dialetto sloveno. “Il comune di Nimis/Nieme condivide una caratteristica coi comuni di Attimis, Faedis, Torreano e Prepotto. Se nelle frazioni di pianura, accanto all’italiano, la popolazione parla prevalentemente il friulano, nelle frazioni verso la montagna, sebbene sempre più flebile e assieme al friulano, sopravvive ancora il dialetto del Torre, che i linguisti di tutto il mondo inquadrano nell’ambito del sistema della lingua slovena. Sul territorio è ancora particolarmente vivo a Cergneu di Sopra/ Čarnjeja, una frazione che raccoglie circa 300 dei più o meno 2700 abitanti del comune”, scrive Luciano Lister. Da segnalare anche l’articolo sul coro “Tantum Ergo” di Camporosso, che ha cantato (anche in sloveno) in San Pietro a Roma. E a proposito di cori, il Dom segnala che quest’anno in Benecia e in Valcanale avranno luogo ben otto concerti dell’Avvento e di Natale. La novità sono quelli organizzati dall’associazione “don Eugenio Blanchini” a Taipana (l’8 dicembre), Subit (il 9 dicembre) e Porzus il 16 dicembre. Tutti i principali appuntamenti nelle valli del Natisone e del Torre, in Val Resia e in Valcanale sono riportati in ultima pagina. Questo numero del Dom contiene anche l’edizione natalizia del bollettino “ Santa Maria di Porzus”, dedicato ai pellegrinaggi tenutisi in questo 2018 e al programma per il 2019.


Benečija/Slavia friulana


2 dic 2018

SSO tudi za beneške Slovence - La SSO per gli sloveni e le nostre valli


Občni zbor Sveta slovenskih organizacij v Špietru
Svet slovenskih organizacij gleda naprej in bo še tarduo dielu za Slovence v Italiji, med katerimi ima še posebno par sarcu Benečane, Rezijane in Kanalčane, ki so narbuj potriebni pomoči, de obvarvajo svoj slovenski jezik in svojo slovensko kulturo, pa tudi de bojo še naprej živieli v svojih vasek pod Matajuram, Kaninam in Višarjami. Sodelavu bo z vsiemi, ki se zaries trudé za dobro naših ljudi, brez nikoli pozabiti na svoje korenine, ki so slovenstvo, demokracija in kristjanstvo.
Tuole je sporočilo, ki je paršlo s 14. rednega občnega zbora (kongresa) Sveta slovenskih organizacij, ki je biu 16. novemberja v sali kamunskega konseja v Špietru, s številnimi gosti iz Furlanije Julijske krajine in Slovenije ter sevieda z delegati iz vsieh treh provinc, v katerih živé Slovenci.
Občni zbor je pokazu, kakuo je dielo SSO močnuo in spoštovano tudi v videnski provinci. »Gremo takuo naprej,« je svoj pozdrav zaparu špietarski šindik Mariano Zufferli, tudi v imenu te drugih sedmih domačih šindiku, ki so sedieli v parvih varstah.
Walter Bandelj
Predsednik SSO Walter Bandelj se je z močnimi besiedani zavzeu za Slovence v Benečiji, Reziji in Knalski dolini. »Mrtvi smo brez naših prelepih dolin, ki so povsem pozabljene s strani države, dežele in medobčinskih zvez ter se nahajajo povsem na robu prepada. Zakaj se ni naredilo nič v teh letih za te doline? Mogoče pa te doline niso bile strateškega pomena? Prepričan sem, da se je uporabljalo isto kopito in glede, da je malo volilcev, nima pomena se z njimi posebej ukvarjat. Žalostno, vendar je tako! Ukinitev gorskih skupnosti je bila prava katastrofa, ustanovitev medobčinskih zvez je povzročila še večjo škodo. V tem času pa se onkraj meje, v Bovcu, v Kobaridu in v Tolminu uspešno pripravljajo in iščejo pravo smer za bodočnost Zgornjega Posočja. To čezmejno področje ima iste gorate karakteristike na obeh straneh meje, zaradi tega ne more biti izgovorov, da se ne da. Prevečkrat uporabljamo stavek “non se pol”, prevečkrat zvračamo krivdo na Evropo, na begunce, na pomanjkanje varnosti in še bi lahko našteval.(…) Pravilna je torej odločitev županov, ki so danes prisotni in se jim zahvaljujem, da so z okrepitvijo čezmejnega sodelovanja ustanovili cluster občin. Tacluster, ki se naslanja na evropski duh in ima razvojno vizijo tega predela Benecije na podlagi sodelovanja in skupnega dela«.
Česnik in Bandelj
Vsak s svoje funkcije so obljubili pomuoč minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, predsednica državnozborske komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, senatorka Tatjana Rojc, italijanski poslanec v Državnem zboru Felice Žiža, generalni konzul RS v Trstu Vojko Volk, deželni svetnik in tajnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila, presdsednik skupščine furlanskih občin Diego Navarria, predsednik Italijanske unije v Sloveniji in na Hrvaškem Maurizio Tremul in predsednik SKGZ Rudi Pavšič. V dvorani so bli še trije regionalni konsiljeri: Giuseppe Sibau, Danilo Slokar in Massimo Moretuzzo.
Za občni zbor je SSO parpravu tudi prekrasen video o lepotah Benečije v domačem dialektu. Lahko si ga vsak pogleda na našem spletnem portalu www.dom.it.
Na občnim zboru v Špietru so tudi vebrali ljudj, ki bojo pejali naprej SSO v naslednjih treh lietah.
Za vidensko provinco so bli izvoljeni v izvaršni odbor Ezio Gosgnach, Sandro Quaglia, Anna Wedam, Larissa Borghese in Luciano Lister; v nadzorni odbor Michele Coren (efektivni) in Veronica Galli (nadomestna), v razsodišče Giuseppe Qualizza (efektivni) in Loretta Primosig (nadomestna).
Novi izvršni odbor, se bo zbrau 5. dičemberja v Gorici, de bi izvolu regionalnega predsednika in provincialnepredsednike.
Nagrajenci
Na občnem zboru SSO v Špietru so dali priznanja zaslužnim članam in članicam, ki lietos praznujejo okoune oblietnice delovanja. Med članicami iz videnske province sta priznanje parjela naša zadruga Most, ki se je rodila 20 liet odtuod, in Zveza Slovenci po svetu, ki so jo nastavili v Žviceri 50 liet odtuod.
Na posebno vižo se je SSO zahvalu tudi Loretti Primosig, ki je puno liet dielala ku uslužbenka (impiegata) na čedajskem sedežu in je 1. otuberja sla na pension. Še naprej pa bo sodelovala s krovno organizacijo in še posebe z zadrugo Most, kjer je člancica upravnega odbora.
Seviede bo še naprej pisala za Dom. (J. H. – slike: Oddo Lesizza)

sloveno

sloveno

NATALE-BOŽIČ

Minoranza slovena in FVG

costume valtorre

costume valtorre
Costume Valtorre Costume delle donne dell'alta Valtorre di circa 90 anni fa.I costumi sono stati trasformati in abiti da portare ogni giorno.Questo è il motivo della loro sparizione.