12 set 2013

Šola po slovensko
Boom scuola bilingue

Šuole so spet odparle vrata. Narlieuša novica na začetku šuolskega lieta 2013-2014 je, de je število učencu v dvojezičnim vičštopinskim inštitutu v Špietru, kjer uče po slovensko in po italijansko, močnuo zrastlo. Vse kupe bo v vartacu, primarni in nižji srednji šuoli imeu 262 šuolarju, se pravi 32 šuolarju vič ku lani. Dvojezična šuola ima 19 otruok vič ku lani v vartacu, 10 otruok vič v primarni šuoli in 4 vič v sriednji šuoli. Se pravi, de se v Nediških dolinah uči tudi po slovensko skor polovica vsieh šuolarju. V dvojezičnem vartacu je 47,7 par stuo vsieh malih od 3 do 6 liet, v primarni šuoli pa 47,6 vsieh vpisanih v Nediških dolinah. V dvojezični nižji sriednji šuoli, ki pa so jo odparli malo liet odtuod, je dobrih 25 par stuo vsieh upisanih. Razveselijvo je tudi, de je narbuj vesako število vpisanih v parvih lietnikah, kar pomeni, de zanimanje (intereš) za slovenski jezik raste iz lieta v lieto. Tuole četudi dvojezični inœtitut ima še naprej prestorske težave, saj je arzpartjen v vič hramah po Špietru. In diela za novi sedež nieso se začela in se na vie kada se bojo. Število vsieh vpisanih v šuolah v Nediških dolinah se je v parmerjavi z lanskim lietam povečalo za 55 otruok. Vsieh kupe jih je 644. Če pogledamo na novo lieto v šuolah, kjer uče samuo po italijansko, je trieba poviedati – kakor smo že pisali in je bluo že od lani jasno –, de so v Sauodnji zaparli primarno šuolo. V Nediških dolinah se je v šuolah z italijanskim učnim jezikam število učencu zmanjšalo. Lietos bo v vartac in v primarno šuolo v Nediških dolinah hodilo 10 otruok manj ku lani. Število pa je zraslo v srednji šuoli. V parvem razredu v Špietru je 48 vpisanih, 21 vič ku lani. Pogledmo še stanje v terskih dolinah in Kanalski dolini, kjer imajo otroci tudi nomalo ur učenja po slovensko. Direktorica šuol v Čenti Annamaria Pertoldi je poviedala, de liepa novuost za telo lieto je, de je v Tipani zraslo število vpisanih v vrtcu, zatuo ga na bojo zaparli, kakor je lani kazalo. Lietos bo 5 otruok vič ku lani. V Tipani imajo 13 upisanih v vartacu in 19 v primarni šuoli. V Njivici, kamun Bardo, je 13 otruok v vartacu in 20 v primarni šuoli. Seviede, se v Terskih dolinah šele troštajo, de bojo hmalu imieli dvojezično šuolo tudi par njih. V Kanalski dolini čakajo na trijezično šuolo, kjer bi učili po slovensko, po niemško in po italijansko. Lietos pa se tučejo, de bi obdaržali ure slovenskega jezika, ki jih že imajo. V Žabnicah in v Ukvah v vartacu je število vpisanih vič al manj ostalo ku lani. V Žabnicah jih je 16, v Ukvah pa 28. V primarni šuoli je v Ukvah 40 otruok.
Boom di iscritti per l’istituto bilingue di San Pietro al Natisone. Quasi la m tà dei bambini delle Valli del Natisone è iscritta ad asilo ed elementari bilingui. L’intero istituto (asilo, elementari e medie) rispetto all’anno scolastico passato fa un balzo in avanti del 14%. Buone notizie anche nelle valli del Torre dove è aumentato il numero iscritti all’asilo di Taipana. In Val Canale, invece, ci sono molte difficoltà per l’insegnamento dello sloveno e del tedesco. Lo scorso 5 settembre i rappresentanti delle due minoranze, Anna Wedam e Alfredo Sandrini, si sono incontrati a Trieste con il vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabrovec, il consigliere regionale, Stefano Ukmar, e il presidente della commissione istruzione, Franco Codega,  per trovare una soluzione. Al termine della riunione i tre consiglieri hanno espresso l’impegno a reperire i fondi necessari già per l’attuale anno scolastico.

2 commenti:

  1. Conoscere le lingue è un imperativo per i nostri giovani e quindi ben venga anche lo sloveno. Più lingue si conoscono e più possibilità di lavoro si possono avere. Ciao Olga, buon WE.

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *