3 dic 2013

Manjšine so temelji avtonomije-50 anni di autonomia


Na začetku lietošnjega lieta je potekla 50. oblietnica odkar se je rodila avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, saj je ustavni zakon stopu v veljavo 31. ženarja 1963. Trieba je poviedati de je regija dobila posebni statut posebno, zaki je na teritoriju slovenska manjšina in tudi zaki večina je furlanska. Donašnji dan se tuolega vičkrat pozabljajo, zatuo je Inštitut za slovensko kulturo za lietošnje Beneške kulturne dneve parpravu vičer na temo Slovenci in Furlani: temelji posebnega statuta Dežele Furlanije Julijske krajine in ocena 50 liet avtonomije. Bo v sriedo, 4. dičemberja, ob 18. uri v občinski dvorani (kamunski sali) v Špietru. Za Slovence bota guorila Ivo Jevnikar in Stojan Spetič, za Furlane pa William Cisilino in Adriano Ceschia. Moderator bo Giorgio Banchig.
Il 50° anniversario della regione Friuli Venezia Giulia sarà il tema dei Beneški kulturni dnevi che si terranno nella sala consiliare di San Pietro mercoledì, 4 dicembre, alle ore 18. All’incontro dal titolo “Sloveni e friulani: le basi dello statuto speciale della regione Fvg: bilancio di 50 anni di autonomia”, interverranno Ivo Jevnikar, Stojan Spetič, William Cisilino e Adriano Ceschia. Moderatore Giorgio Banchig.
http://www.dom.it/manjine-temelji-avtonomijeembilancio-di-50-anni-di-autonomiaem/

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *