3 gen 2014

Čedad / Cividale – 51° Dan emigranta

Čedad / Cividale
Hudičev most/Ponte del diavolo
foto da Google

V gledališču Ristori bo 51. DAN EMIGRANTA, praznik slovencev Videmske Pokrajine. 

☆ slavnostni govorniki v imenu slovenske organizacije, bojo predstavniki skupine Mladi Benečani
☆ nastopala bo beneška folklorna skupina "živa nit"
☆ BENEŠKO GLEDALIŠČE bo predstavil igro "HIPNOZA". Igrajo: Roberto Bergnach, Gianni Trusgnach in Emanuela Cicigoi. Režija: Marjan Bevk


Presso il teatro Ristori di Cividale si terrà il 51esimo Dan Emigranta, festa degli sloveni della Provincia di Udine. 

☆ porteranno i saluti a nome delle organizzazioni slovene i rappresentanti del gruppo dei "Mladi Benečani"
☆ si esibirà il gruppo folkloristico della Benečija "živa nit"
☆ il beneško gledališče ci proporrà una nuova commedia "hipnoza", con Roberto Bergnach, Gianni Trusgnach ed Emanuela Cicigoi

Regia:Marjan Bevk


Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *