Jezik in poezija- Lingua e poesia

foto da fb

RIFLESSIONI DI KATJA KUŠTRIN su lingua e poesia

Traduzione di olgica

Nel blog precedente ho presentato il mio primo incontro con la poesia.Solo oggi mi è chiaro quanto poco ci insegnano a scuola sulla poesia e sull'importanza del linguaggio che usiamo.
Ora mi è chiaro quanto è forte il ruolo del linguaggio nella nostra vita, che per la maggior parte delle volte ne siamo inconsapevoli. Ammetto che non ho ancora capito il quadro completo di ciò che è il linguaggio e ciò  che può causare in tutto il mondo, dubito che lo sarà mai.  Per me è interessante osservare fino a che punto il linguaggio crea mondi diversi: la nostra realtà, il comportamento psicologico, la poesia ... E la cosa è piuttosto sorprendente, potreste dire che ci dà una visione più ampia di comprensione.Per citare un esempio dalla mia prima esperienza, una poesia in cui parlo di mia madre. Mia madre si ammalò e il suo respiro si fece affannoso, ho presentato questa poesia con la metafora della locomotiva .Tutti possiamo immaginare come funzionavano le vecchie locomotive, e così io ho sostituito una cosa reale con un'altra reale.Che cosa vuol dire ciò? Utilizzando le metafore ho portato due esperienze diverse ed ho creato così una nuova realtà. L'importanza di questo sta nel fatto che in questo modo  ho cambiato la nostra visione del mondo.Non vediamo  più il mondo come creato, immutabile, ma ci rendiamo conto  di alcuni suoi aspetti, dei quali non eravamo precedentemente a conoscenza. Diventiamo consapevoli del potere del linguaggio e la misura in cui il linguaggio determina la nostra percezione del mondo.

Katja Kuštrin è nata nel 1981 a Lubiana dove risiede.Scrive poesia,prosa ed è giornalista e traduttrice.E' autrice del blog "Metamorfoza",coautrice del blog "Poiesis" e membro del circolo culturale artistico Poiesis.


V prejšnjem blogu sem predstavila svoje (lahko bi rekla prvo) srečanje s poezijo. Šele danes mi je jasno, kako malo nas v šoli naučijo o poeziji in pomembnosti jezika, ki ga uporabljamo. Danes spoznavam, kako močno vlogo ima jezik v našem življenju, katere se po večini niti ne zavedamo. Priznam, da nisem še dojela celotne slike o tem, kaj jezik je in kaj lahko povzroči v svetu in dvomim, da jo sploh kdaj bom, vendar mi je zanimivo opazovati, v kolikšni meri jezik kreira različne svetove: našo realnost, psihološko vedenje, poezijo … In stvar je precej presenetljiva, lahko bi rekla, da mi odpira pogled v širše razumevanje.
Če navedem enega od primerov iz svoje prve izkušnje, pesem, v kateri pišem o svoji mami. Ker je moja mama zbolela in je bil njen dih hropeč, sem v pesmi to predstavila z metaforo lokomotive. Vsi si lahko predstavljamo, kako stare lokomotive delujejo, in tako sem eno realnost nadomestila z drugo realnostjo. Kaj se ob tem zgodi? S pomočjo metafore sem pripeljala dve različni izkušnji (mamino težko dihanje in »sopenje« lokomotive) v neposredno bližino, s tem pa ustvarila neko novo realnost.
Pomembnost tega je v tem, da lahko na ta način spremenimo naš pogled na svet. Sveta ne vidimo več kot danega, nespremenljivega, ampak se zavemo nekaterih njegovih vidikov, katerih se prej nismo zavedali. Zavemo se moči jezika in v kolikšni meri jezik določa naše pojmovanje sveta.

                                                   `*.¸.*´✿¸.•*¨`*•..¸♥ •.¸ ¸.•"´

http://www.poiesis.si/katja-kustrin-jezik-doloca-nase-pojmovanje/

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

La palestra di arrampicata a San Leonardo

In onda sulla giusta frequenza