SSO, Wedam presidente provinciale - Nova pokrajinska predsednica SSO


L’operatrice culturale Anna Wedam, di Ugovizza, è la nuova presidente per la provincia di Udine e vicepresidente regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO. È stata eletta dal consiglio direttivo dell’organizzazione di raccolta dei circoli sloveni riunitosi a Cividale. Prende il posto di Riccardo Ruttar, dimessosi dalla carica per motivi personali, ma che resterà nel consiglio direttivo regionale e provinciale della confederazione.
Zmislijo na pokojnega msrg. Dionisija Mateuciga se je začelo zasedanje izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, ki je prejšnjo sredo potekalo v Čedadu. Predsednik Walter Bandelj se je spomnil na neprecenljivo delo Mateuciga iz verskega in narodnostnega vidika ter izrazil upanje, da bo njegova dediščina upoštevana pri odločitvah, ki zadevajo prihodnost žabniške župnije in Marijinega svetišča na Sv. Višarjah. Izvršni odbor je v nadaljevanju zasedanja soglasno potrdil spremembo v sklopu videmskega pokrajinskega vodstva SSO, kjer je pokrajinsko predsedniško mesto sprejela Anna Wedam. Dosedanji pokrajinski predsednik Riccardo Ruttar je namreč zaprosil za zamenjavo iz osebnih razlogov. Z izvolitvijo rojakinje izKanalske doline je tako SSO izrazil pozornost do slovenske narodne skupnosti, ki tam živi in na tak način podprl njihova prizadevanja, da se dokončno uredi nerešno vprašanje poučevanja slovenskega jezika. V nadaljevanju so odborniki Sveta slovenskih organizacij obravnavali še teme, ki zadevajo trijezično šolstvo v Kanalski dolini, pismo predsednika Zavoda za slovensko izobraževanje Igorja Tulla, ki opozarja na problem financiranja šolskega avtobusa za dvojezično šolo v Špetru ter prihodnjo namembnost prostorov Gorske skupnosti v Špetru, del katerih je bil urejen s sredstvi iz zakona 38/2001. PredsednikWalterBandeljjeprisot-nim odbornikom poročal o srečanju z deželno predsednico Deboro Serracchiani. Sestanka so se poleg predsednika SSO udeležila še predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila in predsednik SKGZ Rudi Pavšič. Izvršni odbor SSO je podprl skupna prizadevanja za potrditev slovenskega predstavnika v italijanskem parla- mentu. Ta prisotnost je z novim volilnim zakonom in z reformo senata močno ogrožena, kar je nesprejemljivo tako za slovensko narodno skupnost kot tudi v luči dobrih sosedskih odnosov in čezmejnega sodelovanja z Republiko Slovenijo. Izvršni odbor je tudi potrdil stališče predsednika Bandlja, da mora Italija udejaniti člen 26 iz zaščitnega zakona 38/2001 in da bi bila pri tem najbolj primerna rešitev zagotovljeno predstavništvo. Slovenski predstavnik v italijanskem parlamentu pa nikakor ne sme postati argument političnega oziroma strankarskega barantanja, ker na tak način je najbolj oškodovana ravno slovenska narodna skupnost. Izvršni odbor SSO se je tudi seznanil s potekom priprav na 40. obletnico ustanovitve krovne organizacije, ki bo potekala 16. decembra 2016.http://www.dom.it/nova-pokrajinska-predsednica-sso_sso-wedam-presidente-provinciale/

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

La palestra di arrampicata a San Leonardo

In onda sulla giusta frequenza