9 dic 2016

Bardo/Lusevera-božični koncert "Nativitas"/Concerto natalizio "Nativitas"

Znotra pevske revije »Nativitas« bojo v Terskih dolinah v nediejo 11. dičemberja ob 15.30 v Bardu v cierkvi Sv. Jurija na koncertu »Božič v Terski dolini« pieli zbori: Naše vasi (Tipana), otroški Mali lujerji (Špeter), ženska skupina Barkovlje (Trst). Parpravja Barski oktet.

Nell’ambito della rassegna corale “Nativitas” domenica 11 dicembre alle ore 15.30 a Lusevera nella chiesa di San Giorgio avrà luogo il concerto “Natale nelle Valli del Torre”, si esibiranno i cori : Naše vasi (Taipana), il coro di voci bianche “Mali lujerji” (S. Pietro), il gruppo vocale femminile Barkovlje (Trieste). Organizza Barski oktet

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *