2 gen 2017

Dan emigranta 2017 / Il Dan emigranta 2017

54° Dan emigranta 2017

Appuntamento culturale degli Sloveni della Provincia di Udine - dan emigrantaVsak Dan emigranta je velik praznik za Slovence v videnski provinci, saj je praznik našega jezika in naše kulture, praznik kuraže naših ljudi, praznik upanja v buojši jutri. Ku po navadi bo tela narguorš kulturna in politična prireditev Slovencu v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini na guod Svetih Treh kralju, v petak, 6. ženarja 2017, ob 15. uri v teatru Ristori v Čedadu. V imenu slovenskih organizacij bo guorila Luisa Cher, kulturna dieluka iz Barda v Terski dolini. Ku predstavnik politničih inštiucij bo guoriu pa regionalni odbornik (ašešor) za kulturo Gianni Torrenti, ki v vladi Furlanije Julijske krajine skarbi za jezikovne manjšine. Ku po navadi bo pozdravu tudi čedajski šindik Stefano Balloch. V kulturnim programu bojo piesmi iz zadnjega lieškega festivala. Zapiela bo skupina Zmotjens, ki je udobila s piesmijo Okus po maku. Nastopila bo tudi skupina Rezija s piesmijo Ba teu a bet, Silvana Chiabai s piesmijo Prijatelj in Fabio Feruglio s piesmijo Ueku devete. Beneško gledališče bo pod rezijo pokazalo komedijo “Kjuč, kjuč”. Dan emigranta se je rodiu lieta 1963. Parva lieta je bluo majhano, skromno srečanje emigrantu, ki so se po božičnih in novolietnih praznikah vračali v sviet s trebuham za kruham. Slovenske organizacije so jim na tolo vižo kazale hvaležnost, saj so s svojim puotam deleč od duoma daržali po koncu domače kraje in v nje parnašali tudi nove ideje in parpravljenost se boriti za svoje pravice.
Il Dan emigranta è la festa più grande e più importante per gli sloveni della provincia di Udine. Anche quest’anno l’appuntamento è il 6 gennaio alle ore 15 al Teatro Ristori di Cividale. A nome degli sloveni della provincia di Udine parlerà Luisa Cher, del Centro per le ricerche culturali di Lusevera. In qualità di ospite parlerà Gianni Torrenti, assessore regionale alla Cultura. Il saluto della città sarà portato dal sindaco di Cividale, Stefano Balloch. Nel programma culturale  le canzoni del recente festival Senjan beneške piesmi e la commedia Kjuč, kjuč” della filodrammatica “Beneško gledališče”.
http://www.dom.it/dan-emigranta-2017_il-dan-emigranta-2017/

 Il Dan emigranta, nato nel 1964 come incontro degli emigranti, che rientravano a casa per le festività natalizie, «è via via diventato la più importante manifestazione politica e culturale della nostra comunità e l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e delineare le linee di politica culturale e sociale per l’anno nuovo."

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *