V katekizem se vrača domači jezik . Lo sloveno ritorna nel catechismo

V učenju katekizma v Benečiji se vrača slovenski izik. Po desetlietjih zaperjanja do domače molitve, pietja an besied, se čuje nieka odpartost v duhu samega Evangelija. Cierku bi muorla nimar biti kraj sparjetja ljudi različnih iziku an kultur, konstruktiunosti in bogastva. Škoda par nas nie bluo nimar takuo. Posledice fašistične prepuovedi slovenskega izika tudi v cierkvah se šele poznajo an se še kako čujejo.
V Benečiji se je skuoze lieta slovenska besieda obvarvala posebno zauoj viere, saj je bla v cierkvah, v faružah an par katekizmu nimar doma. Manku do lieta 1933, kàr jo je sam Mussolini prepoviedu. Sada pa je ura an cajt, de se bojo otroci učili katekizem an bojo par parvem svetem obhajilu pieli an molil’ v jeziku, ki ima v domačem okolju glaboke kornine, ki jih je pa trieba zalivati, de bi na usahnile. Če je paršlo do tele liepe novuosti, se muormo zahvaliti msgr. Marinu Qualizzi, združenju Blankin an posebe Aniti Bergnach, ki kupe z drugimi sodelavci so sklicali srečanja, de ne bi v današnjem vičjezičnem an multikulturnem kontekstu ostali štopinjo nazaj s cajtan.
Sevieda je tuole mogoče zaradi odpartosti špietarskega in podutanskega famoštra g. Micheleja Zanona ter ramovškega in čampejskega famoštra g. Giovannija Driussija, s podpuoro čedajskega dekana msgr. Livia Carlina.
2Anita BergnachAnita Bergnach je slovenskega maternega izika (po očetu iz Dreke po materi pa iz Postojne). Že lieta uči slovenski izik an književnost na dvojezični srednji šuoli v Špietru. Živiela je puno liet v Vidnu, kjer je vodila skupino otruok par katekizmu. Lietos se je preselila v Špietar an tle ponudla suojo pomuoč, naj v slovenskim naj v italijanskim iziku.
Po želji nekaterih staršu bo v špietarski fari par katekizmu tekla tudi slovenska domača besieda. Je pa še v parpravi koledar an program telih srečanj, med kerimi bojo ob slovenski piesmi an molitvi guorili o še živih tradicijah v Nediških dolinah. V špietarskem faružu bo katekizem začeu 14. otuberja an bo šu naprej vsako saboto med 9.30 an 10.30. V nediejo, 15. otuberja, bojo par maši v Špietarski farni cierkvi požegnali šuolske naharbatnike (rukzake).
V Dolenji Miersi bo par katekizmu Anita vodila skupino 7 otruok, ki hodijo v drugi razred primarne šuole. Katekizem bo začeu 11. otuberja an puojde naprej vsako sriedo ob 16.15 za adno uro. Tudi tam bo predlagala staršem, naj se kjek nardi po slovensko.
Na dvojezični šuoli pa, znotra katekistične dejavnosti fare Fuojde, bo katekizem popunama dvojezičen. Vodila ga bo od 13. otuberja vsak petak, med 16. in 17. uro, le Anita Bergnach v sodelovanju s kolegico Vesno Jagodic. Do sada je 15 vpisanih, venč part iz drugega razreda dvojezične osnovne šuole.
Vsako prvo soboto v miescu se bo skupina udeležla maše po slovensko v Špietru

Commenti

  1. cara Olga, ci presenti sempre nuovi personaggi, peccato che non conosco.
    Ciao e buon fine settimana con un forte abbraccio e un sorriso:-)
    Tomaso

    RispondiElimina
  2. Lo sloveno ritorna nel catechismo

    RispondiElimina

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *