Velikonočni Porčinj - Pasqua con Porzus


Porčinj izstopa kot idealen in čudovit kraj z dvojnim razgledom. Na jugu se širi furlanska nižina, nad njo je mogoče v dneh po silovitih nalivih videti morje, medtem ko se nam pogled izgublja v sinjini obzorja. Na severu nam gorski verigi Mužcev in Julijskih Alp dvigata pogled proti nebu, kjer se nam v oči prikradejo še neznanske in neizrekljive želje. Naše premišljevanje o Devici Mariji, ki združuje nebo in zemljo in prebuja v nas željo po večnih stvareh, še poudari ta dvojni razgled. Marija je otrok našega sveta, naše zemlje, hkrati pa je tudi Kraljica neba, ker je mati Sina Božjega.
O Veliki noči, ki se nam približuje, se ti dve razsežnosti harmonično prepletata in nam pomagata, da svojo vero doživimo bolj globoko. Nebo in zemlja sta pojma, ki ju je Vstali Kristus osvetlil z novim sijajem. Tudi Devica Marija ju obravnava z značilno materinsko občutljivostjo. Če Veliko noč praznujemo z Marijo, proslavljamo hkrati obnovo miru med nebom in zemljo in razvoj složnosti med nami. Mir je namreč samo v sprejemanju drug drugega. To je odredil Kristus, Devica Marija pa nam to podarja z občutljivostjo osebe, ki bedi nad nami, da bi na življenjski poti ne zašli.
 
Porzus si presenta come un luogo ideale e fantastico per un duplice sguardo. A Sud si distende la pianura friulana che, nei giorni dopo la pioggia intensa, ci fa vedere il mare. E l’occhio si perde nell’orizzonte azzurro. A Nord la catena dei Musi e delle Alpi Giulie ci fa guardare in alto, verso il cielo, dove i nostri sguardi si riempiono anche di desideri intensi e inesprimibili. Questo duplice sguardo è aiutato dalla nostra contemplazione della Vergine, che riunisce cielo e terra e accende in noi il desiderio delle cose eterne.
Maria è figlia del nostro mondo, della nostra terra, ma è anche Regina del cielo, in quanto madre del Figlio di Dio. Nella Pasqua a cui ci avviciniamo queste due dimensioni si intrecciano armonicamente e ci aiutano a vivere più profondamente la nostra fede. Cielo e terra sono due termini che il Cristo risorto ha illuminato di nuovo splendore. La Vergine ce li indica a sua volta con la sensibilità tipica della madre.
Celebrando la Pasqua con Maria, celebriamo anche la ricomposizione della pace fra cielo e terra e lo sviluppo di una armonia fra di noi. Non c’è pace infatti, se non nell’accoglienza reciproca. Cristo l’ha stabilita e la Vergine ce la dona con la sensibilità di chi veglia su di noi, perché non perdiamo la strada della vita .http://www.dom.it/velikonocni-porcinj_pasqua-con-porzus/#

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *