Patrimonio culturale beneciano e friulano nella tesi di laurea dell'artista Elena Guglielmotti


Della giovane artista Elena Guglielmotti(del 90),ex alunna della bilingue di San Pietro,il Novi Matajur ha già scritto.Nonostante la sua giovane età,ha già avuto molto successo,ha partecipato a numerose mostre in Benecia,nel triestino ed altrove.E' stata fra "gli ambasciatori culturali dell'Alta Val Torre" nella manifestazione Planet Bardo 2016 .Ha ricevuto numerosi riconoscimenti :nell'autunno scorso il premio della AIAP che premia le donne artiste (nell'ambito di un progetto per studenti).
Elena nel 2013 si è laureata in comunicazione visuale all'Accademia per l'arte di Lubiana.Quest'anno ha conseguito il master presso l'ISIA (Istituto Superiore di Educazione di Urbino) con un'interessante tesi finale dalla quale si nota il suo attaccamento ai luoghi natii e alla loro eredità culturale.
"Volevo in questo modo collegare due culture di questa terra ,friulana e slovena,perciò ho cercato dei punti in comune fra le favole beneciane e friulane : le figure mitologiche che vi troviamo come ad esempio le " krivapete" e "le agane" cercando di mantenere e mostrare le differenze.
Per quanto riguarda la Benecia ,nella ricerca del materiale ho dato una mano anche con il libro"Od Idrije do Nediže/Dal Judrio al Natisone" nel quale ci sono favole raccolte da Ada Tomazetig.
Da tutto ciò è nata una serie trilingue (testi in italiano,sloveno e friulano) di libri illustrati.
Ora intendo applicare il mio master a vari concorsi.


traduzione personale


Beneška in furlanska kulturna dediščina v magistrski nalogi umetnice Elene Guglielmotti


O mladi čedajski likovni umetnici Eleni Guglielmotti (letnik ‘90), bivši učenki dvojezične šole v Špetru, smo že nekajkrat pisali, saj je kljub svojim mladim letom dosegla že vrsto uspehov, sodelovala na številnih razstavah v Benečiji, na Tržaškem in drugod, bila je med “kulturnimi ambasadorji Terske doline” na prireditvi Planet Bardo 2016 in prejela tudi nekaj priznanj, na primer jeseni lani nagrado, ki jo italijansko združenje za vizualno komunikacijo AIAP podeljuje ženskim oblikovalkam (šlo je za poseben študentski projekt, v okviru katerega so pripravili neke vrste ilustriranih zemljevidov-vodnikov po raznih mestih, med katerimi je bil tudi Trst).
Elena je sicer leta 2013 diplomirala iz vizualne komunikacije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, letos pa je zaključila še magistrski študij na Visokošolskem zavodu za industrijsko umetnost ISIA v Urbinu z zanimivo zaključno nalogo, iz katere je lepo prišla do izraza njena navezanost na domače kraje in njihovo kulturno dediščino.
“Želela sem na nek način povezati dve kulturi tega ozemlja, furlansko in slovensko, in sem zato iskala skupne točke med beneškimi in furlanskimi pravljicami oziroma liki, ki se v njih pojavljajo, kot sta na primer ‘krivapeta’ in ‘agana’. Pri tem pa sem skušala vsekakor ohraniti in prikazati tudi razlike med njimi. Kar zadeva beneški del, sem si pri iskanju gradiva pomagala tudi s knjigo “Od Idrije do Nediže / Dal Judrio al Natisone”, v kateri so ‘pravce’, ki jih je zbrala Ada Tomasetig. Iz vsega tega je na koncu nastala trojezična (besedila so v italijanščini, furlanščini in slovenščini) serija ilustriranih knjig. Svoj magistrski projekt pa nameravam zdaj prijaviti na različne natečaje.”
Celoten intervju lahko preberete v tiskani izdaji Novega Matajurja, ki je izšla 9. maja

http://novimatajur.it/cultura/beneska-in-furlanska-kulturna-dediscina-v-magistrski-nalogi-umetnice-elene-guglielmotti.html

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

websulblog