Blagoslov velikonočnih jedi ob 19.- Benedizione dei cibi pasquali alle 19


Na Veliko saboto, 11. obrila, naši ljudje nečejo ostati brez žegna ognja in velikonočnih jedil, četudi so lietos velikonočne andohti brez parsotnostni vierniku. Zatuo so vprašali msgr. Mariana Qualizza, de pošja Božiji žegan na oginj, velikonočne jedila, vasi, hiše in še posebno na ljudi. Tuole bo ob 19. uri. Vsi so vabljeni, de pred hišo paržgejo oginj in položijo pletenice, cajne al’ korpe z velikonočnimi jedmi, de bi parjele Božiji žegan. BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI: «Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi, prosimo, te velikonočne jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bodo uživali, naj se veselijo telesnega in duševnega zdravja.Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.« BLAGOSLOV OGNJA NA VELIKO SOBOTO: »Sveti Bog, v gorečem grmu si razodel svoje veličastvo in po jezikih, ki so bili kakor plameni, opozoril na prihod Svetega Duha. Prosimo te, blago+slovi ta velikonočni ogenj da nam bo znamenje tvoje bližine, v naših srcih pa prižgi ogenj ljubezni, ki nikoli ne ugasne. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen«
Tra le più consolidate tradizioni pasquali della comunità slovena in Benecia, Resia e Valcanale c’è la benedizione dei cibi da consumare la mattina di Pasqua e del fuoco da distribuire nelle case la sera del Sabato Santo. Un gruppo di fedeli che alla benedizione non vogliono rinunciare anche quest’anno ha proposto di mettere un piccolo fuoco e i cibi pasquali fuori dalla porta di casa, alle 19 di sabato 11 aprile. A impartire la benedizione a quell’ora, dalla Fraternità sacerdotale di Udine, sarà mons. Marino Qualizza. Tutti i valligiani sono invitati ad aderire alla benedizione nello spirito di comunità tanto necessario in questa difficile situazione. https://www.dom.it/blagoslov-velikonocnih-jedi_benedizione-dei-cibi-pasquali/

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

La palestra di arrampicata a San Leonardo

In onda sulla giusta frequenza