Raccolta fondi per ristrutturare una vecchia tipica casa resiana

Stolvizza di Resia
Continua la raccolta di fondi per la ristrutturazione di una tipica casa resiana acquistata dal Circolo culturale e dal Museo delle genti della Val Resia.Questo gruppo intellettuale e di ricerca quest'anno compie 20 anni di attività e si occupa soprattutto della raccolta ,sistemazione, allestimento mostre di utensili
, raccolta di documenti ed oggetti che contribuiscono a far conoscere e promuovere la comunità della valle sotto il Canin.Tra gli obiettivi dell'associazione nel 1995 (anno di fondazione) c'era anche l'acquisto di una  vecchia casa per poter mostrare, quello che una volta era la tipica architettura resiana.
"L'edificio è stato in parte ricostruito dopo il terremoto, ma necessita ancora di riparazioni. La ristrutturazione è iniziata nel mese di gennaio ,ora è  quasi terminata la stabilizzazione della casetta nel cortile, al piano terra è stata  ricostruita la tipica cucina ,al piano superiore invece la camera da letto.Ci sarà anche una sezione multimediale. Di questo  si occupa l'architetto Donatella Ruttar che ha progettato  il museo multimediale SMO di San Pietro al Natisone. Nell'edificio principale sono stati effettuati  i principali lavori di muratura esterna.Durante il restauro delle facciate è stato scoperto un interessante  vecchio affresco ,un piccolo porcellino nella prima metà del 19 ° secolo , ha detto la presidente del Museo resiano Luigia Negro che ha ringraziato tutti coloro che hanno finora contribuito alla ricostruzione della casa, le amministrazioni  italiane, le istituzioni slovene ed i privati cittadini.
A disposizione c'erano alcune risorse dal progetto europeo ZborZbirk. Nella rete dei musei , attraverso l'Istituto per la cultura slovena,è  incluso anche il Museo resiano. Ora deve essere riparato il tetto,si devono allacciare le fognature, restaurare  porte e finestre ... In circa tre mesi potrebbe essere completato il restauro, ma sono ancora necessari da 60 a 80 mila euro.Si spera di poter utilizzare il finanziamento provinciale  per la  sezione dedicata alla tradizione orale. Sarebbe bello fosse sistemato in questa casa ,non in una baracca a San Giorgio(Bila) dove si trova ora la collezione etnografica. L'edificio principale dovrebbe essere dedicato proprio a diverse mostre tematiche ed eventi, qui  avrà  sede anche l' Unione dei Circoli Culturali Sloveni -SZKD che a Resia opera da 25 anni e il "Rozajanski dum".
Un grazie a Sandro Quaglia, che con grande zelo ed attenzione segue l'andamento generale dei lavori. "
traduzione dal dom di olgica
                
 NA SOLBICI ŠE ZBIRAJO SREDSTVA ZA OBNOVO STARE TIPIČNE REZIJANSKE HIŠE


V Reziji še vedno poteka nabiralna akcija za obnovo in ureditev stare tipične rezijanske hiše na Solbici, ki jo je pred poldrugim letom kupilo Kulturno društvo Muzej rezijanskih ljudi. Ta izobraževalna in raziskovalna skupna ustanova, ki slavi letos dvajsetletnico delovanja, se namreč med drugim ukvarja z zbiranjem, hranjenjem in urejanjem, tudi v obliki razstav, ročnih izdelkov, predmetov in dokumentov, ki prispevajo k spoznavanju in promociji skupnosti v dolini pod Kaninom. Med cilji, ki si jih je društvo zastavilo ob ustanovitvi leta 1995, pa je bil prav nakup take hiše, s katero bi lahko prikazali, kakšna je bila nekoč tipična rezijanska arhitektura.

“Stavba je bila deloma obnovljena po potresu, vendar je potrebovala in še potrebuje veliko popravil. Z obnovo smo začeli januarja. Z investicijo približno 50 tisoč evrov smo skoraj dokončno uredili hišico na dvorišču, kjer smo v pritličju namestili rekonstrukcijo tipične kuhinje, v zgornjem nadstropju pa spalnico. Uredili bomo tudi multimedijsko točko. Pri tem nam pomaga tudi arhitektka Donatella Ruttar, ki je med drugim zasnovala multimedijski muzej SMO v Špetru. V glavnem poslopju smo opravili glavna zunanja zidarska dela. Med obnavljanjem fasad smo odkrili tudi zanimivo staro fresko, malega prašička iz prve polovice 19. stoletja,” je povedala predsednica društva Muzej rezijanskih ljudi Luigia Negro, ki se je želela javno zahvaliti vsem tistim, ki so doslej prispevali za obnovo hišice, od italijanskih in slovenskih uprav in ustanov do zasebnikov. Na razpolago pa so imeli na srečo tudi nekaj sredstev iz evropskega projekta ZborZbirk. V mrežo teh muzejev je namreč preko Inštituta za slovensko kulturo vključen tudi rezijanski muzej.
“Zdaj je treba še popraviti streho, poskrbeti za napeljave, kanalizacijo, restavriranje vrat in oken… V približno treh mesecih bi lahko obnovo zaključili, na podlagi prvih predračunov, ki jih dobivamo v tem obdobju, pa bi za zadnja dela potrebovali še kakih 60 do 80 tisoč evrov. Upamo, da bomo lahko za to izkoristili tudi deželna sredstva iz projekta za sekcijo posvečeno domačemu ustnemu izročilu. Lepo bi bilo, da bi jo uredili v obnovljeni hiši, ne pa v baraki na Bili, kjer imamo zdaj sedež etnografske zbirke in depo. Glavno poslopje naj bi bilo namenjeno prav različnim tematskim razstavam in drugim dogodkom, tu pa bosta imela sedež tudi ZSKD, ki v Reziji deluje že 25 let, in KD Rozajanski dum. Nujno pa moram pri vsem tem izpostaviti pomembno delo Sandra Quaglie, ki z veliko vnemo in pozornostjo sledi celotnemu poteku del.”
Že zdaj je vsekakor pogled na to hišo in na ta del Solbice povsem drugačen, kot je bil decembra…
“To drži in tega se veselijo tudi sami vaščani, saj napovedano odprtje našega muzeja daje vsej Solbici in tudi sami dolini novo upanje, da se vendarle nekaj premika, da so perspektive tudi za razvoj teh krajev. Zato res upamo, da bomo imeli to srečo, da bomo čim prej prišli do potrebnih sredstev, da zaključimo to obnovo.”
 BANČNI PODATKI ZA PROSTOVOLJNE PRISPEVKE / DATI BANCARI PER LE OFFERTE
IBAN: IT 25 V 07085 77460 033210027056; Banka: Banca CrediFriuli – Filiale di Resia
naslovljen na/intestato a:
Associazione Culturale ‘Museo della Gente della Val Resia’, Via Udine, 12 33010 Prato di Resia 
Namen/Causale: offerta pro casa-museo / prispevek za hišo-muzej

Commenti

  1. Raccolta fondi per ristrutturare una vecchia tipica casa resiana

    RispondiElimina

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

La palestra di arrampicata a San Leonardo

In onda sulla giusta frequenza