VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

6 ott 2015

Bandelj e Ruttar da mons. Mazzocato / SSO pri videnskem nadškofu


L’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha ricevuto in visita di presentazione il presidente regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO, Walter Bandelj, accompagnato dal presidente provinciale, Riccardo Ruttar. Il lungo e cordiale colloquio è stato l’occasione per presentare all’Arcivescovo l’organizzazione di raccolta e ringraziarlo per l’impegno della Chiesa Udinese nella tutela e promozione dell’identità delle comunità di lingua e cultura slovena. Bandelj, nel descrivere le caratteristiche e l’articolazione territoriale e operativa della confederazione SSO, ne ha evidenziato l’irrinunciabile ispirazione cattolica. «Il sostegno della Chiesa è per noi fondamentale», ha affermato. Ruttar, da parte sua, ha sottolineato come l’identità slovena nella Slavia, a Resia e in Valcanale sia profondamente radicata nella fede e tradizione cattolica. «La Chiesa ci è sempre venuta incontro e averla al nostro fianco, col suo forte messaggio, è ancor più importante in questo drammatico frangente storico, nel quale lo spaventoso calo demografico rischia di farci letteralmente sparire». Mons. Mazzoccato ha risposto assicurando che la Chiesa Udinese non ha alcuna intenzione di ritirarsi o ridurre l’impegno. Lo testimoniano anche le sue numerose visite alle piccole comunità della Slavia e di Resia che sono ridotte al lumicino e più di altre sono bisognose di speranza e di incoraggiamento. «Restiamo sul territorio. Cambiamo i tempi ed è necessario trovare le strade più appropriate per mantenere vive le belle tradizioni locali», ha detto, ricordando anche la propria partecipazione alle rogazioni nella valle del Judrio. Bandelj e Ruttar hanno invitato l’Arcivescovo a visitare la sede provinciale della Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO a Cividale e lo hanno omaggiato con alcune pubblicazioni sulla minoranza slovena in Italia, tra le quali particolarmente graditi sono stati la storia della Slavia scritta da Giorgio Banchig e il diario di don Antonio Cuffolo.

Videnski nadškof msgr. Andrea Mazzocato je v petek, 2. oktobra 2015, sprejel deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja, ki ga je spremljal pokrajinski predsednik Riccardo Ruttar. Srečanje je bila priložnost, da se videnskemu nadškofu predstavi novo vodstvo krovne organizacije, njene namene in dejavnosti. Predstavnika SSO sta se obenem tudi zahvalila za prizadevanje, ki ga videnska Cerkev vlaga v priznanje in zaščito zavesti slovenske narodne in jezikovne skupnosti ter njene kulture. Predsednik Bandelj je izpostavil prizadevanja za krščanske vrednote, ki označujejo SSO v njegovi teritorialni strukturi in programskih aktivnostih.
“Podpora s strani Cerkve je za nas temeljnega pomena,” je potrdil predsednik SSO. Pokrajinski predsednik Ruttar pa je podčrtal, da je slovenska identiteta globoko zasidrana v vero in katoliško izročilo v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. “Cerkev nam je vedno pomagala in zavest, da nam stoji ob strani z njenim globokim sporočilom, je izrednega pomena v tem zahtevnem zgodovinskem obdobju, kjer hud demografski padec ogroža sam obstoj naše skupnosti”, so bile njegove besede. Msgr. Mazzocato je v odgovoru dal zagotovila, da se videmska Cerkev ne bo umaknila ali zmanjšala svoja prizadevanja. O tem pričajo številni obiski pri majhnih skupnostih v Benečiji in Reziji, ki so zares maloštevilne in še posebno potrebne, da se jih spodbudi v upanju in vztrajnosti. “Ostajamo na teritoriju. Časi se spreminjajo in potrebno je iskati nove poti, ki so bolj primerne, da se ohranijo lepe krajevne navade”, je povedal nadškof in gosta seznanil s svojo udeležbo na procesiji svetega Marka v Idrijski dolini. Bandelj in Ruttar sta videnskega nadškofa povabila naj obišče pokrajinski sedež SSO-ja v Čedadu. V spomin na to prvo srečanje sta mu podarila nekatere knjižne izdaje, ki zadevajo slovensko stvarnost v Italij. Msgr. Mazzocato bil še posebno vesel knjige “Benečija, kjer se velika in mala zgodovina srečata”, ki jo je napisal Giorgio Banchig ter dnevnika gospoda Antona Cuffola.
http://www.dom.it/sso-pri-videnskem-nadskofu_bandelj-e-ruttar-da-mons-mazzocato/

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir