6 ott 2015

Lo Slovit di settembre Septemberski Slovit


Immagine Slovit settembreNel numero di settembre del bollettino “Slovit”,che riporta informazioni sulla minoranza slovena in lingua italiana, in primo piano ci sono i seguenti temi: Da 70 anni alla radio e da 20 in televisione. Doppio anniversario per i programmi della Rai in lingua slovena; Il paesaggio linguistico nell’area in cui risiede la comunità slovena in Italia. Presentati gli esiti della ricerca condotta dall’Istituto di ricerca sloveno-Slori; I martiri di Basovizza devono unire e non separare la comunità! Ricordati i quattro sloveni fucilati nel 1930.
Septembrska izdaja informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjen italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje naslednje teme: 70. obletnica radia in 20. televizije. Dvojni jubilej za slovenske programe Rai; Dvojezično okolje na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost v Italiji. Predstavili izide raziskave, ki jo je opravil Slovenski raziskovalni inštitut-Slori; Bazovica mora združevati ne razdvajati! Letošnja proslava v spomin na štiri slovenske junake, ki so jih fašisti usmrtili leta 1930.

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN

http://www.dom.it/lo-slovit-di-settembre_septemberski-slovit/

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *