Izšel je Slovit -Uscito lo Slovit 8/2017

SETTEMBRE 2017
In primo piano nel numero di settembre di Slovit. «Torna l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole della Valcanale-Kanalska dolina»; il ministro Gorazd Žmavc ha incontrato le organizzazioni slovene.
«Statuto regionale da rivedere per valorizzare le minoranze linguistiche»; a colloquio con Elena D’Orlando, giurista esperta di autonomie speciali in Italia e in Europa.

SEPTEMBER 2017
Izšla je septembrska številka informacijskega biltena o slovenski manjšini v Italiji »Slovit«, ki je namenjen italijanski javnosti. »Zopet pouk slovenščine v Kanalski dolini«; minister za Slovence v zamejstvu in po svetu srečal slovenske organizacije.
»Deželni statut je treba dopolniti, da bi ovrednotili jezikovne manjšine«; pogovor z Eleno D’Orlando, juristko, izvedenko o posebnih avtonomijah v Italiji in Evropi.

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *