VOTAMI

classifiche

post recenti

24 apr 2018

Na Sv. Marka gre Benečija v procesijo - La Slavia in processione per S. Marco


8precesijaPo vaseh Nediških dolin bojo v sriedo, 25. obrila, precesije Sv. Marka, med kerimi piejejo litanije vsieh svetniku (al’ molejo rožar) an požegnjavajo puoja.
Na Tarčmunu bojo šli na pot ob 8. od cierkve an skuoze vasi Jelina, Mašera, Garbruca, Polava, Čeplešišče se varnil’ do cierkve, kjer se zakjuči s sveto mašo.
V Matajuru se precesija začne pred cierkvijo ob 8.30 anta gre skuoze vasi Barca, Gorenje an Dolenje Pečnije, Starmico, Ložac an spet v Matajur, kjer bo sveta maša. V Sauonjski fari bo 1. maja precesija Sv. Marka v Atovci, do cierkve Sv. Lucije na Barcah, kjer bo sveta maša.
V petak, 4. maja, ob prazniku Sv. Florjana, na Tarčmunu bo sveta maša ob 10., anta precesija oku cierkve v spomin na staro precesijo, ki je bla stuo liet od tega.
V saboto, 5. maja, ob 14.30 bo precesija od Čedrona do Kuoste.
Tudi v Ruoncu bo 25. obrila, če bo liepa ura, precesija, ki jo vsake lieto parpravjajo vasnjani. Ob 9. uri se zberejo par kapelci Sv. Lienarta v Ošjaku. Puojdejo skuoz Butera, Tuomac, kjer bo sveta maša ob 9.30, natuo pruot Uodnjaku do Bizonte, kjer se vse konča s pašto in z veselico.
V Marsinu precesija začne ob 9. uri par cierkvi v dolenjim koncu, gre skuoze Pocero in gorenj konac do cierkvice Sv. Lovranca, kjer bo ob 11. uri sveta maša. Precesija se natuo zapre par Obalah, kjer bo za jesti an za piti v stari mlekarnici.
V Kozci bo v sriedo, 25. obrila, precesija začela ob 9. v vasi Poštak, od koder bojo šli do gorenje Kosce anta do dolenjega konca vasi, kjer v cierkvi bo maša.
V Topoluovem bo precesija v saboto, 28. obrila, ob 17.30.
V nediejo, 29.obrila, na Liesah bo praznik Matere dobrega sveta. Ob 11. bo sveta maša an precesija s sveto podobo Device.
V pandiejak, 1. maja, ob 11. bo precesija Sv. Marka v Hostnem.
Nella ricorrenza di San Marco o, in alcuni paesi, nei giorni successivi, nella Slavia Veneta si svolgeranno le rogazioni di San Marco, durante i quali vengono cantate le litanie in onore ai santi (o pregato il rosario) e benedetti i campi.
http://www.dom.it/na-sv-marka-gre-benecija-v-procesijo_la-slavia-in-processione-per-s-marco/

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *