VOTAMI

classifiche

post recenti

5 lug 2018

3 nuove pubblicazioni nell'ambito del progetto "Lingua-Jezik-radice della nostra cultura" - V okviru projekta “Jezik – Korenina naše kulture” so izdali tri nove publikacije


Nel Museo SMO sono state presentate 3 nuove pubblicazioni  uscite nell'ambito del Progetto Jezik/Lingua fatto dal Associazione don Mario Cernet in collaborazione con le  SSO .Si tratta di un album da colorare per la scuola dell'infanzia,una collezione illustrata per la scuola elementare e uno studio comparativo dei dialetti delle valli del Natisone e Val Canale.L'obiettivo del progetto, sostenuto anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con la partecipazione dell'Istituto della Cultura Slovena, della Società Culturale Monte Joanaz, dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e dell' Istituto Comprensivo di Tarvisio, è stato quello di valutare i dialetti sloveni della val Canale e di incoraggiare il loro uso tra i giovani, confrontando allo stesso tempo i diversi dialetti parlati in provincia di Udine. I libri per l'infanzia i  cui disegni si riferiscono a fiabe, storie, poesie, leggende, tradizioni e costumi della Val Canale sono stati illustrati dall'illustratrice di fama mondiale Paola Bertolini Grudina, l'autrice dello studio comparativo è il filologo linguistico Tadej Pahor.

V muzeju SMO v Špetru so predstavili tri nove publikacije, ki so izšle v sklopu projekta “Jezik – Korenina naše kulture”, ki ga je izvedlo Združenje don Mario Cernet v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij. Gre za pobarvanko za otroške vrtce, ilustrirano zbirko za osnovne šole in primerjalno študijo narečij iz Kanalske in Nadiških dolin. Cilj projekta, ki ga je podprla tudi Dežela Furlanija-Julijska krajina in pri katerem so sodelovali še Inštitut za slovensko kulturo, Kulturno društvo Monte Joanaz, Občina Naborjet-Ovčja vas in Večstopenjska šola s Trbiža, je bil namreč ovrednotiti slovenska narečja Kanalske doline in spodbuditi njihovo rabo med mladimi, obenem pa med sabo in s knjižnim jezikom primerjati različna narečja, ki jih govorijo na Videmskem, ter na tak način pokazati, da imajo vsa skupno slovensko osnovo. Otroški knjigi, v katerih se risbe nanašajo na pravljice, pripovedke, pesmi, legende, šege in navade Kanalske doline, je ilustrirala svetovno uveljavljena ilustratorka Paola Bertolini Grudina, avtor primerjalne študije pa je magister jezikoslovja in primerjalne filologije Tadej Pahor.1 commento:

  1. 3 nuove pubblicazioni nell'ambito del progetto "Lingua-Jezik-radice della nostra cultura"

    RispondiElimina


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *