Ne boste nas potujčili-Non ci assimilerete
Napori italijanskih oblasti, da bi iztrebili sloviensko govorico v Beneški Sloveniji so takega obsega, da si jih moremo komaj predstavljati. Vzporedno s diskriminatorsko akcijo nasproti Slovencem, so postavili na noge obšežno kulturno organizacijo, ki re od otroških vrtcev, pa do večernih tečajev za odrasle. V zadnjih štirih letih so zgradili desetine velikih šolskih poslopij, ki s svojo moderno opremo gladko tekmujejo s šolami po mestih. Organizirali so tudi šolske kuhinje po vseh vaseh in za vse otroke, ki jim nudijo vsak dan izdatno kosilo. Brezplačni večerni tečaji za risanje in razne obrtne šole so bile otvorjene skoraj v vseh vaseh, kjer je sedež občine in po drugih važnejših središčih. Vsa ta ogromna kulturna organizacija, ki stane državo skoraj eno milijardo lir na leto, je odvisna od posebnega urada, k i ima svoj sedež v Vidmu in si je nadel splošen naziv »Urad za posebna področja«. Delovanje tega urada podpirajo prefektura v Vidmu, četrti odsek za mejna področja, ki je odvisen neposredno od predsedstva vlade, dalje znana iredentistična organizacija ONAIR (Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta), trgovska zbornica, pokrajinsko kmetijsko nadzorništvo in celo pokrajinski svet. Nekateri so spričo tako obsežne organizacije, ki ji ni mar ne denarnih ne drugih stroškov, upravičeno zaskrbljeni in mislijo, da bodo v razmeroma kratkem času italijanske oblasti uspele v svoji nameri, ter da bodo iztrebile slovensko govorico v naši deželi. Mi pa smo nasprotnega mnenja naj le gradijo šole, naj le ustanavljajo otroške vrtce, kjerkoli jim drago in naj le delijo obilne krožnike mineštre, našega ljudstva s tem ne bodo spremenili. Raznarodovalna akcija, ki jo vrši italijanska vlada ima svoje početke že leta 1866. Leta 1872 so ustanovili učiteljišče v Sv. Petru Slovenov prav v ta namen. Slovenska pridiga je bila odpravljena v vseh vaseh Zapadne Beneške Slovenije že pred 50 leti. In kakšne uspehe so dosegli? Nobenega. Slovenski jezik se še vedno govori povsod. Tistih skoraj dvatisoč učiteljev, ki so prišli z učiteljišča v Sv. Petru Slovenov ter bi morali širiti ideje, katere so jim vtepli v glavo v tamkajšnjih učilnicah v letih njihovega študiranja, govorijo skoraj vsi svoj materinski jezik. Razen nekaj redkih izjem skušajo vsi ti učitelji, potem ko so dobili učiteljsko diplomo, najti službo po možnosti izven Beneške Slovenije. To pa zato, ker v njihovih rojstnih krajih otroci, ki jih poznajo in ki v svojem zasebnem življenju govore z njim i v svoji materinščini, govore z njim in po slovensko tudi v šoli. Če se učitelji temu upirajo, naletijo na upravičen odpor učencev, kateri nikakor ne morejo odpustiti svojemu učitelju, ki pozna njihov materinski jezik, pa ga ne uporablja tudi pri pouku, čeprav le pri pouku italijanščine. Denarne globe, ki so jih po številnih šolah v Beneški Sloveniji naložili učencem za vsako izgovorjeno slovensko besedo, so jasen dokaz, kako misli naša mladina. In taki primeri se niso zgodili samo v oddaljenih in samotnih gorskih vaseh, ampak celo v Sv. Petru Slovenov, ki ga je hotela italijanska vlada z ustanovitvijo italijanskega učiteljišča spremeniti v center za italijanizacijo Beneške Slovenije. Naj italijanska vlada le razpolaga z vsemi mogočnimi pripomočki za raznaroditev naše dežele, v tej svoji nameri ni uspela v 80 letih in brez uspeha bodo tudi vsi njeni napori danes, ko žive beneški Slovenci v dotiki s svojimi brati, ki niso več podložniki Avstrije kot tedaj, ko se je smatralo za potrebno odpreti v Spetru učiteljišče prav v ta namen.

 Iz Matajurja 15 januarja 1954 arhiv

Commenti

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

ARTE VACANZA 7° EDIZIONE" di ACQUERELLO, FOTOGRAFIA, PERCUSSIONI, PITTURA, SCULTURA, ATELIER TEATRALE E DANZA

La palestra di arrampicata a San Leonardo