Fondi comunali per il Centro Ricerche slovene ed ex emigranti tagliati notevolmente

dal Novi Matajur
A Lusevera/Bardo per la nuova giunta comunale la cultura locale non è più importante e viene privilegiata l' associazione degli alpini a scapito delle Associazioni culturali .

Il 6 luglio la nuova giunta comunale di Lusevera/Bardo ha deciso di distribuire in altro modo i fondi per il Centro Ricerche Culturali e l'Associazione ex emigranti.La giunta presieduta dal sindaco Luca Paoloni ha ribaltato le posizioni dell'ex sindaco Guido Marchiol.E' un vero peccato non sostenere queste due associazioni che si prodigano per la tutela del dialetto sloveno della Val Torre/Terska dolina.La notizia che non mi ha per nulla sorpreso conoscendo le idee del vice sindaco che mi aveva più volte attaccato in fb nei post da me pubblicati.iz zadnje številke Novega Matajurja
...kot je nam povedala predsednica Centra za kulturne raziskave Luisa Cher,so sklep novega občinskega odbora prebrali na spletni oglasni deski,z Občine Bardo pa niso še dobili nobenega uradnega sporočila o znižanja prispevka za leto 2018.Medtem so tudi ze žakljucili bilanco za lansko leto,tako da bodo morali v Centru za kulturne raziskave,ki redno skrbi tudi za Etnografski muzej ,zdaj obračun popraviti ,razlika pa se bo poznala,saj so lani med drugim izpeljali obsežen program
za 50 letnico društva ,priredili vrsto kulturalnih prireditev in aktivno sodelovali tudi na Planetu Bardo in pri Mikrofestivalu ,tako da so bili stroški bili večji kod po navadi."Gotovo ne bomo na sklep uprave na kak način odzvali,o zadevi smo se tudi
že pogovorile z opozicijo v občinsken svetu," je povedala predsednica.

Prejšni občinski odbor je za leto 2018 osmim organizacijah namenil skupno 5.880 eurov (sredstva so medtem že  nakazali samo samo športnemu društvu Alta Val Torre,ki je prejelo 2.400 eurov podpore),za leto 2019 pa 5.700 eurov.Na podlagi tega sklepa naj bi Center za culturne raziskave za obe leti prejel po 1.200 eurov,Združenje bivših izseljencev pa 1.280 eurov za delovanje v letu 2018, 1.100 eurov pa za leto 2019.
Novi upravitelji pa so bili mnenja ,da je pristojnost in odgovornost za določanje prispevkov krajevnim društvom njihova ,obenem pa so kot so napisali v obrazložitvi svojega sklepa ,na podlagi prejetih prošenj in ob upoštevanju " resničnih potreb" ocenili ,da je bila prejšnja porazdelitev nepravična oziroma neuravnovešena.Tako je odbor sklenil,da bo Centru za kulturne raziskave prispevek znižal za 550 eurov(skoraj 46 odstotkov),Združenju bivših izseljencev pa za 580 eurov
(več kot 45 odstotkov).Več sredstevje tako ostalo za večino ostalih organizacij ,sklep odbora pa se ja najbolj obrestoval skupini  krajevnih alpincev 8gruppo alpini Alta val Torre) ki bo namesto 200 eurov dobila 1.000 eurov.V sklepu še piše ,da lahko pride v bodoče do sprememb tudi pri porazdelitvi sredstev za tekoče leto.

Commenti

  1. Fondi comunali per il Centro Ricerche slovene ed ex emigranti tagliati notevolmente

    RispondiElimina

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

Post popolari in questo blog

Come disinfettare le mascherine usate - Koronavirus, tako razkužimo maske

La palestra di arrampicata a San Leonardo

In onda sulla giusta frequenza