ultimi 10 post pubblicati

19 ott 2018

Benečanka v redu Klaris - Beneciana nell’Ordine delle Clarisse

V saboto, 6. otuberja, je v samostanu munji reda Klaris v Ahtenu, med mašo Daniza Chiara Cencig iz Togliana, pa s koreninami v Benečiji, nardila začasne objube. Somaševanje, par katerim je pieu zbor iz Portogruara, je vodu pater Ginantonio Campagnolo, kustos kapucinskega samostana na Stari gori. Kàr je Daniza paršla v cierku, je bila nasmejana, raduost se ji je videla na obrazu. Na glavi je nosila bieu vel, ki ga je bila sprejela, kar je vstopila v noviciat, an šopek rož. Po začasnih objubah so Danizi dal’ na glavo čarin vel, ki so ga ji šenkale munje Klarise kupe z bukvami Sv. Chiare an križam. Čez tri lieta pa bo dala venče objube. Sveta maša je bla ganljiva. Bluo je puno žlahte an puno parjatelju. Prisotni so bli don Valerio Della Costa, ki je biu do lani famoštar v Tauarjani, duhovniki iz fare San Giovanni al Natisone, iz Ahtna an druzih bližnjih far. Daniza Cencig je bla stopila v noviciat 22. otuberja 2016 po enem lietu, ki ga je preživiela v samostanu v Ahtnu. Daniza je sada stara 42 liet in je puno liet živiela an dielala v kraju San Giovanni ku tajnica na znanem podjetju. Rodila se je v Toglianu. Nje oča je iz Čarnega varha, iz Goracove družine, mama pa iz Togliana.
Daniza Chiara Cencig, 42 anni, sabato 6 ottobre nel monastero di Attimis, ha emesso la professione temporanea nell’Ordine delle Clarisse. Nella toccante cerimonia le si sono stretti intorno anche molti valligiani, essendo il papà della famiglia Goraci di Montefosca.https://www.dom.it/benecanka-v-redu-klaris_beneciana-nellordine-delle-clarisse/

17 ott 2018

Suns Europe 2018, inizia il conto alla rovescia


La diversità linguistica da ascoltare, da vedere, da leggere, da rivendicare e da vivere si mette nuovamente in mostra in Friuli. Inizia il conto alla rovescia per la quarta edizione di Suns Europe, il festival delle arti nelle lingue minoritarie del continente, organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana col sostegno finanziario dell’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli e con il patrocinio del Consiglio d’Europa e della Rete europea per la promozione della diversità linguistica (NPLD).
La manifestazione, alla cui realizzazione si accingono a collaborare a vario titolo anche altre istituzioni locali ed europee, si terrà a Udine e in altre località friulane dal 29 novembre al 2 dicembre. Il cartellone abbraccerà come di consueto espressioni creative nelle lingue delle minoranze e delle nazioni senza stato d’Europa nei settori della musica, del cinema e della letteratura.
Il programma del festival nel suo complesso è ancora top secret. Le uniche notizie attualmente disponibili riguardano la sezione musicale, poiché sono stati resi noti i nomi dei gruppi e dei solisti selezionati tra gli oltre cinquanta artisti che hanno presentato la loro candidatura, rispondendo al bando lanciato a inizio estate. Si tratta del cantautore romancio Dario Hess, della band friulana Luna e un Quarto, del gruppo di lingua catalana Jansky, della cantante della Bassa Sassonia Melissa Meewisse, del progetto galiziano Espiño, dei rocker baschi FaltA, della cantautrice ladina Martina Iori, dei gallesi Yr Ods e di Laura Hoo, folksinger appartenente alla minoranza svedese di Finlandia.
I nove selezionati saranno, tra l’altro, protagonisti della serata-concorso che si terrà sabato 1 dicembre al Teatro nuovo “Giovanni da Udine”.
In attesa di altre notizie, la prossima scadenza sulla strada di Suns Europe 2018 è quella del 15 ottobre. È il termine ultimo per chi vuole entrare a far parte dello staff dei volontari compilando il modulo di candidatura che si trova in rete all’indirizzo sito www.sunseurope.com. Sarà un’occasione per vivere in maniera più intensa l’atmosfera unica del festival che anche quest’anno si propone di promuovere suoni, visioni e storie, e di ribadire come il pluralismo linguistico e culturale costituisca un patrimonio culturale, un diritto fondamentale e un’inestimabile risorsa creativa. Per tutti.

16 ott 2018

Kanalska dolina privlači Slovence - La Valcanale attira gli sloveni


Iz leta v leto narašča v Kanalski dolini število turistov, ki pridejo si ogledat zanimivosti, ki so neposredno povezane z domačo slovensko skupnostjo. Kanalska dolina ponuja marsikatero naravno ali kulturno lepoto. Turisti pridejo si ogledat naravne posebnosti, kot sta Belopeški jezeri, Rabeljsko jezero, domači vrhovi ali planine. Hodijo po gorskih stezah ali po na novo urejenih poteh, kot so Puanina tour ali Weidachweg. Ustavijo se v Naborjetu, da bi si v Beneški palači ogledali Etnografsko zbirko, ali v Rablju, da bi obiskali rudnik. Kolesarijo iz vasi v vas, da bi obiskali cerkvice. Proti Svetim Višarjam se pa napotijo tako iz turističnih kot iz verskih razlogov.
Zadnja leta sami domačini opažajo, da je vse več posameznikov in organiziranih skupin, ki v Kanalsko dolino prihajajo, da bi spoznali kulturo in življenje domačih manjšinskih skupnosti. To velja tako za slovensko skupnost kot za nemško skupnost v Kanalski dolini. Na primer se obiskovalci iz Republike Slovenije zelo pogosto ustavijo v Ovčji vasi le, da bi si lahko ogledali nagrobni kamen Jurija Prešerna. Namreč potem, ko so manjšinski mediji in posledično mediji iz Republike Slovenije (sama Radiotelevizija Slovenije) razširili vest, da je prav v Ovčji vasi pokopan brat pesnika Franceta, je vse več organiziranih skupin v avtobusu ali skupin slovenskih kolesarjev, ki bi si radi ogledali kraj, kjer je pokojni duhovnik služboval v zadnjih letih svojega življenja. Skupine in avtobuse lahko opazimo še posebej ob koncih tedna.
Na žalost za nje še ne obstaja nobenega organiziranega sistema, na katerega bi se lahko naslonili, da bi spoznali kulturo in zgodovino domačih Slovencev. Skupine se tako organizirajo same po svojih močeh, ali se obrnejo na domača slovenska društva. Združenje Don Mario Cernet in Sks Planika pogosto predlagajo ali svetujejo, kaj bi si lahko ogledali in kje bi se lahko ustavili za pijačo ali kosilo. Skupine si pogosto ogledajo Ukve, Žabnice, Ovčjo vas, ali Naborjet, kjer seveda pustijo nekaj denarja najmanj v javnih lokalih. V sodelovanju z društvi, ki so povezani z jezikovnimi skupnostmi v Kanalski dolini, bi gotovo zasebni in javni akterji na turističnem področju lahko primerno zadovoljili tudi povezano povpraševanje.
Di anno in anno cresce in Valcanale il numero di turisti provenienti dalla Slovenia nonché dalle aree slovenofone della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia. Per loro, oltre le bellezze naturali del territorio e il santuario del Lussari, è motivo di attrazione il desiderio di entrare in contatto con la comunità di lingua slovena della valle. Tre i luoghi più visitati c’è, a Valbruna, la tomba del sacerdote Jurji Prešeren, fratello del più importante poeta sloveno, France Prešeren.

Koncert v spomin na konec vojne - In ricordo della fine della guerra

»Nesmisel, Vojne skice, Bitka« so samo nekateri izmed naslovov skladb, ki so doživele krstno izvedbo na letošnjem otvoritvenem koncertu Vokalnega abonmaja Slovenske Filharmonije v Ljubljani in bodo 23. oktobra ob 20.00 doživele krstno izvedbo v Italiji na enkratnem koncertu v cerkvi svetega Frančiščka v Čedadu. Povezuje jih spomin na stoletnico konca prve svetovne vojne, ki je tudi tema deželnega projekta Spomini/Memorie 1918-2018, s katerim je KC Lojze Bratuž v Gorici ustvaril mrežo tematskih kulturnih dogodkov.
Zborovsko petje je zaznamovalo vse etape projekta, najprej z večerom poezije in glasbe v Gorici, kjer so zazvenele priredbe vojaških in ljubezenskih ljudskih pesmi Hilarija Lavrenčiča. Dva dogodka sta nastala v sodelovanju z najstarejšo slovensko glasbeno ustanovo: prvi je bil koncert v opernem gledališču Verdi v Trstu, kjer sta zbor in orkester SF, s četverico znanih opernih solistov, izvedla Mozartov Rekvijem. Drugi pa bo še bolj neposredno povezan s spominom na žrtve vojne in se bo v duhu deželne razsežnosti projekta dotaknil še videmske pokrajine. Protagonist koncerta v Čedadu bo Zbor Slovenske Filharmonije z vokalnimi in vokalno-instrumentalnimi skladbami slovenskih skladateljev, ki so nastale ob letošnji obletnici. K sodelovanju so organizatorji povabili osem slovenskih skladateljev: Katarina Pustinek Rakar, Larisa Vrhunc, Črt Sojar Voglar, Andrej Misson, Vitja Avsec, Brina Jež Brezavšček, Andrej Makor, Tomaž Habe.
Spored je stkan iz del, ki jim je skupna tematika vojne, trpljenja, slovesa pa tudi tolažbe. Pri izvedbah bodo ob zboru sodelovali trobilni in tolkalni ansambel Slovenske Filharmonije, recitator Tomaž Koder, solisti Monika Fele, Matevž Kink, Živa Berložnik, Gašper Banovec. Zbor bo vodil Gregor Klančič. Dogodek je nastal v sodelovanju z Društvom Slovenskih skladateljev.
Martedì, 23 ottobre, alle 20.00, nella chiesa di San Francesco di Cividale, si svolgerà un concerto nel centenario della fine della prima guerra mondiale. A esibirsi sarà il Coro della Slovenska filharmonija di Lubiana diretto da Gregor Klančič, assieme a otto compositori sloveni: Katarina Pustinek Rakar, Larisa Vrhunc, Črt Sojar Voglar, Andrej Misson, Vitja Avsec, Brina Jež Brezavšček, Andrej Makor e Tomaž Habe. Collaboreranno alla serata anche l’orchestra della Slovenska Filharmonija, la voce narrante Tomaž Koder e i solisti Monika Fele, Matevž Kink, Živa Berložnik e Gašper Banovec.
Organizzato in collaborazione col circolo Društvo Slovenskih skladateljev, l’evento si svolgerà nell’ambito del progetto Spomini/Memorie 1918-2018, ideato dal Centro culturale Lojze Bratuž di Gorizia-Gorica.

14 ott 2018

Po slovensko v tipajski šoli - Sloveno nelle scuole di Taipana


V tipajskem otroškem vrtcu in osnovni šoli je spet stekel pouk slovenščine. Potekal bo ob petkih. Kakor lansko leto je za tedensko uro slovenščine – eno v vrtcu in eno v osnovni šoli – zahtevala Občina Tipana. Ko je prejela dovoljenje s strani večstopenjskega inštituta v Čenti, je poiskala pomoč pri združenju Blankin, ki je zagotovil učiteljico. Tako bo vseh 21 otrok, ki obiskujejo tipajsko šolo, deležno pouka slovenščine. Pri Občini Tipana pa poudarjajo, da gre za začasno rešitev in se bodo še naprej prizadevali za sistemsko rešitev vprašanja, torej popolno uresničitev zaščitnega zakona za Slovence. Le-ta določa, da je možen kurikoralni pouk slovenščine in v slovenščini tudi v vseh vrtcih in osnovnih šolah z italjianskem učnem jeziku na območju videnske pokrajine, kjer je priznana slovenska manjšina.
Nella scuola dell’infanzia e in quella primaria di Taipana è ripeso l’insegnamento settimanale della lingua slovena. L’iniziativa è partita dal Comune di Taipana che, ottenuto il via libera dell’istituto comprensivo di Tarcento, sulla scia della positiva esperienza dello scorso anno scolastico, ha chiesto e ottenuto la collaborazione dell’associazione «don Eugenio Blanchini», la quale ha fornito l’insegnante. Così per tutto l’anno scolastico, al venerdì, i 21 allievi del plessso della Val Cornappo seguiranno le lezioni di lingua slovena. Dall’amministrazione comunale fanno sapere, tuttavia, che si tratta di una soluzione temporanea, in quanto continueranno a battersi per l’applicazione della legge 38/01 che prevede l’insegnamento curricolare dello sloveno in tutte le scuole dell’obbligo presenti nei Comuni della provincia di Udine nei quali è riconosciuta la minoranza slovena.

13 ott 2018

Pulfero si appella alla tutela della minoranza slovena per salvare l’asilo del comune

Il comune di Pulfero è stato classificato “montano” ed è stato inserito nell’ambito di applicazione della legge 38/2001 che tutela la minoranza linguistica slovena. Sono queste le due motivazioni, richiamate nella delibera della giunta del comune valligiano guidato dal sindaco Camillo Melissa, con cui l’ente, lo scorso 27 settembre, ha chiesto alla Regione di mantenere il plesso della scuola per l’infanzia sul territorio, in deroga al principio generale che stabilisce che il numero minimo di iscritti per l’avvio delle attività debba essere di 20 bambini.
L’asilo di Pulfero ha infatti quest’anno “solo” 17 iscrizioni. Ma la stessa Regione, con una delibera del 20 marzo scorso, ha stabilito che nel caso si tratti di territorio montano e/o con presenza di minoranze linguistiche, il comune possa chiedere e ottenere una deroga al limite minimo di frequentanti.
Lo stesso comune di Pulfero, nelle scorse settimane, aveva confermato la scelta di non fornire il servizio di trasporto scolastico per le famiglie che avessero optato per l’iscrizione alla scuola per l’infanzia bilingue di San Pietro. La motivazione principale, come già avvenuto lo scorso anno, era stata proprio quella di favorire in questo modo la “sopravvivenza” della scuola per l’infanzia (che fa parte dell’Istituto “monolingue” Dante Alighieri di San Pietro al Natisone) del Comune.

11 ott 2018

Quelle case dovrebbero andare ai valligiani bisognosi

“Abbiamo fatto una richiesta che ritengo sacrosanta, di semplice buonsenso: mettere a disposizione di due famiglie bisognose delle valli del Natisone i due appartamenti di Cemur, un tempo della Comunità montana, oggi di proprietà dell’Uti del Natisone”.
Non nasconde un certo rammarico il sindaco di San Leonardo Antonio Comugnaro per il rinvio della discussione nell’assemblea dell’Uti dello scorso 18 settembre sulla sua richiesta di concedere al comune le proprietà immobiliari della frazione di Cemur. Si tratta di due appartamenti che fra l’altro, tiene a dire il sindaco “sono in disuso da 20 anni e avrebbero bisogno, ora, di alcuni interventi di manutenzione che il Comune di San Leonardo si è offerto di realizzare con fondi propri.” La richiesta del comune valligiano risale ad oltre un anno fa, spiega Comugnaro, ma – precisa – “Non è questione di partigianeria, non abbiamo chiesto che i due appartamenti vengano assegnati a famiglie bisognose esclusivamente del comune di San Leonardo. Andrebbe bene anche se la proprietà restasse dell’Uti e che i lavori venissero realizzati da quell’ente, purché vengano messi a disposizione dei cittadini”.
Nel corso dell’assemblea dell’Uti invece, ci dice il sindaco, si è chiesto un rinvio della discussione di modo che la presidenza verificasse la situazione in maniera più approfondita. In particolare, andrà verificata la praticabilità della viabilità di accesso allo stabile.
Secondo Comugnaro però “è evidente che più passa il tempo, più i lavori di manutenzione, che già oggi sono necessari, diventeranno costosi. Di certo invece, già oggi, ci sono nel nostro territorio famiglie bisognose che farebbero i salti mortali per avere quelle sistemazioni e il Comune di San Leonardo non chiede altro che la posssibilità di mettere questo bene pubblico a disposizione dei cittadini”.

Ecco il Dom del 15 ottobre

Nel numero recante la data del 15 ottobre, il quindicinale Dom approfondisce la polemica sulla denominazione della gubana. Spenti i riflettori mediatici sulla polemica generata dalla sparata di un imprenditore friulano sulla necessità di commercializzare la gubana con il nome di Grappa pie, per darle maggiore appetibilità sul mercato statunitense, resta la necessità di una rinnovata azione per la tutela del dolce tipico delle Valli del Natisone e un’efficace promozione. La storia della gubana, della gubanca per chiamarla col suo vero nome, è, dunque, una storia di conflitti, ripicche e sgambetti tra produttori. Invece di una grande forza di penetrazione nel mercato, ha generato tante debolezze, mettendo il dolce delle Valli del Natisone alla mercé di chicchessia. L’uovo di Colombo, quindi, per distinguere la «gubanca» – il marchio depositato è, gubanza, la grafia latinizzata del nome sloveno, perché altrimenti in Italia l’avrebbero quasi tutti pronunciato gubanka – dalla gubana prodotta a Cividale e altre parti del Friuli e oltre con ingredienti e lavorazione diversa. Una denominazione d’origine protetta di fatto. Dopo la bella esperienza dell’anno scorso, con i bambini nati nel 2010 (che naturalmente prosegue) anche un bel gruppo di nati nel 2011 ha iniziato il catechismo, in preparazione alla prima comunione in forma bilingue, sloveno italiano. Quest’anno la formazione rientra nelle attività della parrocchia di Savogna, grazie alla disponibilità del parroco, don Natalino Zuanella, che ha spalancato le porte delle sua comunità e accolto con gioia le famiglie che desiderano trasmettere ai propri figli la fede, con il ricco bagaglio di preghiere e canti, anche nella lingua del territorio, nella quale, fino a qualche decennio fa, avveniva l’iniziazione cristiana per tutti i bambini nelle Valli del Natisone. Il catechismo bilingue si tiene ogni venerdì, dalle 16 alle 17. Grazie alla tre giorni dal titolo «Dalla cortina di ferro a sentieri di pace», organizzata dall’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone e dalla European Green Belt del Friuli Venezia Giulia, molti giovani e meno giovani hanno potuto soddisfare una curiosità che si portavano dietro fin da ragazzini, visitando il famoso bunker di Purgessimo. In occasione dell’inaugurazione, nella serata del 5 ottobre, è intervenuto Giorgio Banchig, il quale, dopo aver e descritto il luogo come un posto unico e mitico, ha ricordato quale sia stata la storia del bunker. «Il genius loci, penso, sia proprio quello del confine», ha osservato Banchig. Il Karkoš, o, come si dice in italiano, il monte di Purgessimo, ha rappresentato, nel corso della storia, un confine tra due mondi, prima di tutto dal punto di vista orografico, dalla montagna alla pianura; poi di passaggio tra lingue e civiltà, con il mondo latino e quello slavo, un incontro tra Oriente e Occidente.
https://www.dom.it/ne-prezrite-v-domu-15-oktobra_ecco-il-dom-del-15-ottobre/

MINORITY SAFEPACK

«Le firme non devono restare sulla carta» In Italia raccolte a sostegno quasi 80 mila firme, in Slovenia circa 7 mila. Minority SafePack è stata una iniziativa dei cittadini europei di successo, dal momento che le autorità competenti nei 27 Stati membri dell’Unione europea hanno convalidato un totale di 1128385 adesioni. Il numero definitivo sarà noto quando anche le autorità francesi annunceranno la validità delle loro adesioni. «Le minoranze nazionali autoctone sono parte del patrimonio culturale europeo, grazie ad esse il nostro continente è per davvero diversificato. Per questo abbiamo bisogno di strumenti adeguati per tutelare la loro identità linguistica e culturale», ha sottolineato Lorant Vincze, presidente dell’Unione federale delle nazionalità europee (FUEN), organizzazione promotrice di questa iniziativa dei cittadini europei, che invita l’Unione europea ad adottare una serie di misure legislative per potenziare la tutela delle minoranze etniche e linguistiche. Al 63. congresso di FUEN nei Paesi Bassi è stata messa a punto una strategia affinché le adesioni all’iniziativa dei cittadini europei Minority SafePack non restino solo sulla carta. I delegati hanno adottato anche una serie di risoluzioni, tra l’altro, per il riconoscimento politico della comunità tedesca in Slovenia. Della più grande organizzazione di raccolta delle minoranze in Europa fanno parte già 98 organizzazioni di minoranze da 33 paesi. I 200 delegati sono confluiti a Leeuwarden, capoluogo di provincia della Frisia (in frisone Ljouwert), dove hanno elaborato una strategia per una politica europea sulle minoranze più efficace. Obiettivo centrale dell’attività di FUEN è riuscire a conseguire, mettendo assieme le forze e con un’azione politica coordinata, l’attuazione dei diritti per le minoranze e pari opportunità per le comunità etniche in Europa. L’Unione europea ha un mercato comune, un’unica valuta e valori universali. La legislazione in materia di minoranze è, invece, ancora di competenza dei singoli Stati membri. Affinché la situazione cambi, FUEN l’anno scorso ha dato il via all’iniziativa dei cittadini europei Minority SafePack, petizione che invita l’Unione europea a emanare una serie di atti per potenziare la tutela delle minoranze etniche e linguistiche autoctone. Così, l’iniziativa dei cittadini europei ha soddisfatto i requisiti per poter essere presa in esame dalla Commissione europea. Tema centrale del congresso di quest’anno a Ljuowert è stata l’analisi dell’iniziativa civica, in particolare degli ulteriori passi politici affinché le adesioni non rimangano davvero solo sulla carta. In Italia l’iniziativa europea in favore delle minoranze etniche e linguistiche Minority SafePack è stata sostenuta e sottoscritta da 80.739 cittadine e cittadini. La “quota” italiana è stata di 54.750 firmatari, superata perlopiù grazie ai sudtirolesi, che si sono fortemente mobilitati in favore dell’iniziativa dopo le elezioni politiche di marzo. Per quanto riguarda la minoranza slovena, le firme sono state raccolte dalla Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e dall’Unione culturale-economica slovena-Skgz. In Slovenia sono state raccolte circa 7 mila firme.
(Primorski dnevnik, 3. 8. 2018)
da Slovit del 30-09-2018

6 ott 2018

“Lučice na oknah”, v novi knjigi Brune Balloch dragocene besede v terskem narečju

Kulturno društvo Ivan Trinko je med Slovenskim slavističnim kongresom, ki je prejšnji teden potekal v Vidnu, predstavilo knjigo Brune Balloch ‘Lučice na oknah’. Gre za drugo knjigo pravljic in pripovedk, ki jih je Bruna zbrala in uredila, po zborniku ‘Mlada lipa’, ki ga je društvo izdalo leta 2010.
Tokrat gre za delo, ki vsebuje besedila, ki jih je neutrudna zbirateljica in zapisovalka ljudksega blaga odkrila v območju, ki od domačega Subida sega do Mažerol in Čenebole, vse do Prosnida in Barda. Na predstavitvi je predsednica KD Ivan Trinko Jole Namor najprej opisala zgodovino in delovanje društva in drugih slovenskih kulturnih organizacij na območju videnske pokrajine, kjer živi slovenska manjšina.
Opozorila je tudi na to, da se je demografska in družbeno-ekonomska slika v naših krajih v tem zadnjem polstoletju bistveno spremenila, gorske vasi se še naprej praznijo, prebivalstvo se stara in danes je slovenska skupnost v tej pokrajini na robu izginotja.
Nato je Namorjeva na kratko predstavila zbornik in njegovo avtorico: “Bruna Balloch nam v tem novem delu ponuja v branje veliko izvirnega ustnega gradiva in nas z njim ponovno opozarja na slovensko ljudsko izročilo, ki je nastalo in se izraža v terskem narečju, v jeziku, ki je bil vseskozi najbolj izpostavljen vplivu italijanščine in furlanščine, ki pa se je ustno prenašal iz roda v rod in je prišel do današnjega časa.”
Dvojezična knjiga vsebuje 172 zgodb, ki so porazdeljene v deset vsebinskih sklopov. Precej skrbno izbrana je tudi oprema knjige, saj fotografije niso dopolnilo knjigi, temveč ponujajo neko paralelno zgodbo, ki ponazarja človeško krajino, v kateri sta se kulturna klima in ustno izročilo razvijala.
Zbornik so uredili profesor videnske univerze Roberto Dapit, dr. Danila Zuljan Kumar, ki je raziskovalka pri ZRC SAZU v Novi Gorici, ter Lucia Trusgnach za Kulturno društvo Ivan Trinko. Dapit se je v spremni besedi v knjigi osredotočil na vsebino raznih besedil. “Iz sedanjega družbenega statusa terskega in drugih sosednjih narečij je razvidno,” piše Dapit, “da mlajše generacije ne obvladajo vseh jezikovnih spretnosti, s katerimi razpolagajo Bruna Balloch in drugi nosilci izročila. Dvojezična izdaja zato bolje odraža jezikovno zmožnost tamkajšnjih govorcev, predvsem pa lahko spodbudi ponovno odkrivanje, obnavljanje in poglabljanje znanja slovenskega jezika, kar je tudi osnovna želja te publikacije”.
O terskem narečju pa piše zelo podrobno Danila Zuljan Kumar, ki tudi spominja na študije, ki so jih o tem narečju pripravili jezikoslovci kot Fran Ramovš, Tine Logar in Pavle Merkù.
Kot je povedala Jole Namor, preden je avtorica Bruna Balloch prebrala zgodbo v terskem narečju, “ je lahko veliko jezikovno bogastvo, ki ga knjiga vsebuje, podlaga za posebne projekte na ravni ohranjanja narečne dediščine, ki jih lahko kulturna društva, krajevne šole oziroma uprave razvijajo tudi s pomočjo finančne podpore, ki jo zagotavlja Dežela Furlanija-Julijska krajina.”
http://novimatajur.it/cultura/lucice-na-oknah-v-novi-knjigi-brune-balloch-dragocene-besede-v-terskem-narecju.html

Roberti, minoranza slovena risorsa importante

TRIESTE – TRST-Fvg-Slovenia

L’assessore Roberti ha incontrato il console Volk La tutela della minoranza linguistica slovena e delle sue tradizioni e il rafforzamento della collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anche in vista della definizione della nuova programmazione europea. Sono stati questi i temi cardine dell’incontro tra l’assessore regionale alle Autonomie locali, sicurezza, immigrazione e politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti, e il console generale della Repubblica di Slovenia, Vojko Volk, al quale ha partecipato anche la console Tanja Mljač. Roberti ha sottolineato che «la minoranza slovena rappresenta una risorsa importante per il Friuli Venezia Giulia e la Regione ha già avviato un dialogo fattivo sia con la Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena sia con i sindaci dei Comuni bilingui. Si tratta di un confronto rilevante e utile anche in vista della nuova riforma degli enti locali che terrà conto delle particolarità e delle identità territoriali delle amministrazioni comunali». Affrontando la questione dei progetti di collaborazione transfrontaliera, l’assessore ha rimarcato la necessità di «un’azione comune e coordinata da parte dei governi italiano e sloveno, oltreché della Regione, per sostenere a livello europeo il rifinanziamento dei progetti Interreg Italia-Slovenia, che hanno permesso di realizzare iniziative concrete nell’area di contatto tra i due Paesi». Il console Volk ha toccato la questione della contrazione di iscrizioni registrata delle scuole di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia e le conseguenti difficoltà di gestione. In merito Roberti ha spiegato che «da parte della Regione c’è la volontà di continuare a supportare tali istituti, sui quali è necessario avviare un confronto e un dialogo costruttivo con le comunità locali per favorire l’ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di garantire i migliori servizi possibili agli studenti». Infine, il diplomatico ha rappresentato a Roberti l’opportunità di ridefinire, all’interno della legge elettorale del Friuli Venezia Giulia, il sistema che garantisce la rappresentanza politica della minoranza linguistica in  Consiglio regionale. (www.regione.fvg.it, 13. 9. 2018)
https://www.dom.it/wp-content/uploads/2018/10/Slovit20180930.pdf