VOTAMI

classifiche

avviso

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza del lettore. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso . Per le informazioni sulla Privacy leggere la Google Policies Privacy

Se continui nella navigazione accetti il loro uso. OK | Per +INFO

lingue

lingue

22 nov 2013

V Černovih poezijah ljubezen do Terske doline


‘Ko pouno noći je sarce’ (Ko polno je noči srce) je naslov štirijezične pesniške zbirke Viljema Černa, ki so jo v nedeljo popoldne predstavili v cerkvi njegove vasi, Bardo. Do zdaj je Černo objavil svoje pesmi samo v revijah, antologijah in v zborniku ‘Terska dolina / Alta Val Torre / Val de Tor’, katerim je bil kot posebna enota dodan izbor Černovih pesmi.
Gre torej za prvo samostojno zbirko človeka, ki se je iz svoje Terske doline vedno boril za bogatitev kulturnega življenja med beneškimi Slovenci in s tem za ohranjanje in krepitev njihove narodne zavesti.
Bil je med ustanovitelji kulturnega društva Ivan Trinko in ustanovitelj Centra za kulturne raziskave v Bardu, dolga leta predsednik SKGZ za Vidensko pokrajino in v zadnjem obdobju predsednik Narodne in študijske knjižnice v Trstu.
V knjigi so originalne pesmi v terskem slovenskem narečju prevedene v knjižno slovenščino, italijanščino in furlanščino, izdala sta jo Zadruga Goriška Mohorjeva in Kulturno društvo Ivan Trinko iz Čedada, uredil jo je pa prof.  Jakob Müller. Na predstavitvi, ki je sledila maši posvečeni Sv. Martinu, ki jo je daroval upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, je najprej pozdravil predsednik društva Ivan Trinko Miha Obit, ki je poudaril vlogo Černa za ohranitev in razvoj slovenske kulture in jezika na beneškem teritoriju, nato se je pa urednik Goriške Mohorjeve družbe Marko Tavčar spomnil na prva srečanja s Černom v Terski dolini. Prof. Müller je predstavil značilnosti knjige, v kateri so prisotne štiri glavne teme: zemlja, ki je povezana s kmečkimi deli in trdim življenjem, ima pa tudi neko estetsko-vitalno komponento, skupnost, kateri pripadajo ljudje ob Teru in Karnahti, duhovna dimenzija (v knjigi prevladujejo prošnje, molitve k Materi, našemu Očetu, Bogu...) ter beseda, ki je vez z zemljo, identiteta skupnosti in upanje v brezupju.
Predstavitev se je zaključila z branjem pesmi (brali so Igor Cerno, sin avtorja, v terskem narečju, don Renzo Calligaro v furlanščini, Jakob Müller v slovenščini in Denis Pascolo v italijanščini) in s kratkim nastopom pevskega zbora iz Grosupljega.

Nessun commento:

Posta un commento


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

VISITATE/OBIŠČITE nuovo-novi blog

VISITATE/OBIŠČITE nuovo-novi blog
friulimultietnicoblog

dialetti della Benecia/Slavia friulana

dialetti della Benecia/Slavia friulana

grafia testi

grafia testi

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ

blog dedicato ai miei genitori V.TEDOLDI e J.MIKLAVČIČ
divulgatori della lingua slovena in Benečija attraverso il MATAJUR

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954

mons.Ivan Trinko-zamejski 1863-1954
Ivan Trinko in Tedoldi Vojmir

Lettori fissi

Google+ Followers