VOTAMI

classifiche

post recenti

28 lug 2018

Australiano fa tesi sulla minoranza slovena in Italia - Avstralec o slovenski manjšini v Italiji

tradotto dal Primorski dnevnik


Damon Rousis di Melbourne ,studente 21enne ha scelto come tema della sua tesi la situazione della comunità slovena in Italia.

La minoranza slovena:passato doloroso,dissidi reciprochi,litigi,disaccordi,separazione in diverse correnti...Indubbiamente un argomento complesso,ma proprio per questo motivo di grande interesse.Persino lo studente 21enne di origini greco-italiane ha scelto questo argomento.
Damon Rousis sta terminando all'università di Melbourne italianistica e scienze politiche.Nel circolo sloveno Jadran è membro attivo del gruppo teatrale ed è collegato con molte persone del litorale sloveno in Italia.Con l'entusiasmo giovanile e la curiosità della ricerca ha attraversato l'oceano e le scorse settimane ha fatto visita alle organizzazioni slovene in Friuli  per raccogliere più informazioni possibile.
" Sebbene io non abbia radici slovene, questa cultura mi ha attratto.Volevo imparare una lingua slava  e fra tutte quella che mi ha maggiormente attirato è lo sloveno.Inizialmente ho studiato autonomamente.E'stato difficile, ma con l'aiuto di un sito web dedicato agli sloveni in Italia sono entrato in contatto con la professoressa di lingua slovena Draga Gelt che mi ha consigliato una serie di libri e mi ha messo in contatto con altri sloveni, nella tesi volevo collegare le due culture -  ha affermato Damon che vuole diventare professore.

21-letni študent Damon Rousis iz Melbourna je za temo diplomske naloge izbral trenutni položaj naše skupnosti

Slovenska manjšina: boleča preteklost, medsebojne razprtije,kreganje, nesoglasja, ločevanje v različne struje ... Nedvomno kompleksna tema, ampak verjetno tudi zaradi tega vedno znova vzbuja zanimanje. Celo 21-letni študent italijansko-grškega porekla iz Avstralije si je za temo svoje diplomske naloge zbral trenutni položaj slovenske skupnosti v Italiji.
Damon Rousis na Univerzi v Melbournu zaključuje dvopredmetni študij italijanistike in političnih ved. V tamkajšnjem slovenskem društvu Jadran, kjer je aktiven član dramske skupine, se je povezal z mnogimi Primorci. Z mladinsko zagnanostjo in raziskovalno radovednostjo se je tako podal čez navidezno neskončni ocean in se pretekle tedne mudil na obisku pri naših organizacijah, da bi nabral čim več podatkov.
»Kljub temu da nimam slovenskih korenin, me je ta kultura povsem uročila. Želel sem se naučiti slovanskega jezika in med vsemi me je slovenščina najbolj pritegnila. Sprva sem se je začel učiti samostojno, kot samouk. Bilo pa je dokaj zahtevno in sem tako s pomočjo spletne strani, namenjene Slovencem v Italiji prišel v stik s profesorico slovenščine Drago Gelt. Posredovala mi je vrsto knjig in me povezala z drugimi Slovenci, kot so na primer člani društva Jadran,« je obrazložil mladi Avstralec, ki si želi v bodoče tudi sam postati profesor. »V diplomskem delu sem želel povezati dve kulturi, ki sta mi vsaka na drug način zlezla pod kožo,« je še dejal.

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *