Post

Visualizzazione dei post da Gennaio, 2020

Na slovenskem programu RAI nova rubrika Radio r o b i d a

V ponedeljek, 20. januarja, okoli 16.20 smo lahko na programu radia RAI – Slovenski program v sklopu oddaje Bumerang prisluhnili prvi epizodi nove rubrike Radio r o b i d a: mali beneški leksikon, ki bo v naslednjih treh mesecih na sporedu vsak ponedeljek. Za poslušalce radia jo pripravlja Društvo Robida iz Topoluovega.
V rubriki bodo poskušali tradicionalne koncepte, ki so na takšen ali drugačen način vezani na prostor Benečije, prostor, kjer se je društvo Robida rodilo, premisliti skozi različne miselne okvire sodobne teorije in pri tem mogoče odkriti nekatere možnosti za premislek naše specifične realnosti.
Govorilo se bo o vsebinah, kot so manjšinskost, kraj, margina, pravljica, gozd, tradicija in mnogih drugih. O pojmih, ki predstavljajo sestavni del zapuščenosti in odmaknjenosti tega prostora, hkrati pa predstavljajo most, stično točko z mislimi velikih mojstrov in mojstric ter s preostalim svetom. ”Misliti velikanskost, ki se skriva v najmanjšem – to je naloga naše rubrike,” prav…

Piccoli negozi, cosa si fa (ma altrove)

Dice un assessore della Provincia di Bolzano: “I piccoli negozi sono parte integrante della vita dei nostri paesi, il loro servizio è fondamentale non solo per i residenti ma anche per i turisti.” E l’ente ha scelto di prorogare un impegno di spesa per il prossimo biennio, permettendo ai proprietari di attività commerciali presenti sul territorio di accedere a finanziamenti fino a 15 mila euro annui. Nella provincia limitrofa, quella di Trento, accade più o meno lo stesso: nel 2019 ogni proprietario di negozio che ha fatto domanda per un contributo è stato ripagato con una media di 10 mila euro annui. Ora, come diceva qualcuno, la domanda sorge spontanea: perché non da noi? Perché non nella nostra regione, che di aree marginali ne ha da vendere, e dove la vita dei piccoli paesi sta letteralmente morendo, svuotata prima di scuole e parrocchie, poi di bar e negozi (i meno giovani ricordano cosa accadde con l’avvento del famigerato obbligo di registratore di cassa). Eppure una vicenda n…

Čedermaci an zaslužne »Čedermajke« I Čedermaci e i meriti delle «Čedermajke»

Immagine
Ada Tomasetig Na 50. srečanju Posočja in Benečije je v saboto 18. ženarja v Kobaridu parjela Gujonovo priznanje Ada Tomasetig taz Saržente. Tisti, ki imajo po rokah naš Dom, jo lepuo poznajo, sa’ vsaki krat parpravlja beneško pravco z liepimi risbami Morena Tomasetiga. Modro je, de so se na jubilejnem srečanju zmisnili tudi ženske, ki je tarkaj parpomala, de se na pozabe, kar nam je modruost tih starih zapustila. Ado sem spoznu v začetku sedandesetih liet, kadar nas je Viljem Černo vodu v Ljubljano na tečaj slovenske kulture na univerzi. Takrat je bla z Ado tudi nje teta, ki nam je pravla o težkih lietah pred an v vojski. Z nam’ so bili še g. Rino Marchig an g. Emil Cencig. Tele zadnji je biu zelo navdušen an veseu se znajti v mladi družbi. Učila nas je zelo parjubjena Ivanka Kozlevčerjeva, ki nam je odperjala vrata slovenske kulture an jo parmerjevala z našim dialektam, ki ga je iskreno cenila. Pogum nam je dala, de ga lahko nucamo, tudi v naših variantah, ki so ble povsiem …

Saper ritornare sui propri passi - Premisliti svoje korake

Ritornare sui propri passi può dare un contributo a migliorare la strada da fare. In questo caso mi riferisco in particolare alle scelte metodologiche previste già agli inizi dalla scuola bilingue di San Pietro al Natisone. Il mio intento non è certo di criticare quelle scelte, ma riproporre una riflessione più approfondita in risposta a problemi attuali richiamati di recente dall’attuale direttore della nostra scuola. Direi che finalmente si è sentita la necessità primaria di una più attiva e fattiva saldatura tra la scuola e l’ambiente familiare, sociale, culturale, linguistico, territoriale, che costituiscono la radice e la ragione della sua opera educativa. Essa dovrebbe mirare principalmente al possibile recupero ed alla rivalutazione dell’identità etnolinguistica della comunità locale, specie tra coloro che sono ancora sensibili al richiamo delle proprie radici storiche, linguistiche e culturali. In questo possibile processo, forse, al giorno d’oggi, non pare neppure più necessar…

Zdravko Likar gost oddaje ‘TDD predstavlja’

V sredo, 29. januarja, ob 20.10bo po deželnem omrežju RAI Tre Bis na sporedu oddaja TDDPredstavlja, katere gost bo tokrat nekdanji načelnik Upravne enote Tolmin in družbenopolitični delavec Zdravko Likar, velik prijatelj Benečije in njenih ljudi. SKGZ in SSO videmske pokrajine sta mu leta 2017 na 54. Dnevu emigranta podelili posebno nagrado za večdesetletno sodelovanje in vsestransko pomoč skupnosti na Videmskem. Gost se bo v oddaji spomnil številnih Beneških Slovencev, s katerimi je tesno sodeloval, obudil bo spomine na začetke novoletnih srečanj Slovencev videnske pokrajine in Posočja, spregovoril bo o nastajanju Planinske družine Benečije, k čemur je tudi sam veliko pripomogel, in orisal pomembno vlogo , ki ju opravljata Kobariški muzej ter ustanova „Fundacija Poti miru v Posočju“, katere predsednik je vse od njene ustanovitve. Pogovor z gostom bo vodila novinarka Ines Škabar, režijo podpisuje Peter Rustia. http://novimatajur.it/attualita/zdravko-likar-gost-oddaje-tdd-predstavlja.ht…

Turistična kultura naj povezuje Benečijo in Gornje Posočje

Minister za kulturo Republike Slovenije Zoran Poznič se je torek, 21., v Tolminu srečal s predstavniki Slovencev videnske pokrajine v okviru širšega srečanja, na katerem so sodelovali tudi župani in kulturni delavci Gornjega Posočja. Minister se je seznanil s položajem kulturnih ustanov in organizacij, ki so naravnane tudi v turističnem pogledu. Povedal je, da vsak evro, ki je namenjen investicijam v turistično kulturo, teritoriju vrača šestkrat večjo vsoto. To so dobro razumeli prav v Posočju, kjer so te aktivnosti v vzponu in med uspešnejšimi v Sloveniji.
O položaju v Benečiji so spregovorili Luigia Negro, Iole Namor in Giorgio Banchig, ki so podčrtali potrebo po stalnem sodelovanju z ministrstvom za kulturo in izrazili potrebo, da bo nastajajoča skupina strokovnjakov, ki bo usposabljala mlade kadre na tem področju, svoje znanje prinesla tudi med Slovenci na Videnskem, kjer so taki strokovni pristopi nujno potrebni.
http://novimatajur.it/cultura/turisticna-kultura-naj-povezuje-benecij…

Giovani e agricoltura in montagna, misura ‘shock’ della Regione

Un nuovo canale di finanziamento per i giovani imprenditori agricoli “che si impegnano a mantenere la residenza in montagna”. Ammonta a 800mila euro complessivi la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione per il 2020 nella legge di stabilità (24/2019) per quanti intendano investire nella produzione di prodotti agricoli, nell’allevamento e attività connesse, nella trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti, nella gestione forestale sostenibile e nelle attività di trasformazione del legno.
La nuova disposizione è stata illustrata da Fabio Floreancig (p.o.) e Roberto Costantini del Servizio competitività sistema agroalimentare della Regione assieme a Stefano Predan (segretario provinciale) e Francesco Chiabai della Kmečka zveza, all’incontro informativo, organizzato dalla stessa associazione degli agricoltori, lo scorso 17 gennaio al Kulturni dom di San Pietro. Giovani
Il contributo, ha spiegato Floreancig, è pensato, per la modalità con cui viene erogato, …

Slovenska prisotnost v parlamentu na poti težav

Giuseppe Brescia, član Gibanja 5 zvezd, je vložil predlog novega volilnega zakona, ki ne predstavlja razlogov, da bi bili v manjšini zadovoljni z njim, saj ne ponuja kakšnih posebnih možnosti, da bi Slovenci dobili primerno zastopanost. S tega vidika je besedilo slabše od zadnjih volilnih zakonov. O novem predlogu smo se pogovorili z deželnim svetnikom in tajnikom Slovenske skupnosti Igorjem Gabrovcem. Kakšna je ocena o predlogu novega volilnega zakona?
“V politično volilnem dogovoru, ki sta ga Demokratska stranka in Stranka Slovenska skupnost podpisali 23. februarja 2018 pred političnimi in deželnimi volitvami, je med drugim zapisano, da se »Demokratska stranka obvezuje, da bo skupno s Stranko Slovenska skupnost izoblikovala in podpirala tak predlog reforme volilne zakonodaje za Senat in Poslansko zbornico, ki naj predvideva olajšano izvolitev zastopnikov slovenske manjšine v obe veji parlamenta v smislu zakona 38/2001 in ob upoštevanju obstoječih zakonskih določil za volitve Evropske…

La Val Saisera fa felici gli sciatori- Dolina Zajzera razveseli smučarje

Immagine
Molto apprezzata già a partire dal periodo natalizio la novità della pista da fondo della Val Saisera. Il tracciato, omologato Fisi, ha già ospitato gli allenamenti di diverse squadre nazionali di sci di fondo, impegnate tra il 21 e il 22 dicembre nella tappa di Coppa del mondo di Planica in Slovenia. Dal giorno di Natale, con grande riscontro, l’anello di sci di fondo è a disposizione di tutti gli sciatori. È intitolato a Piero Di Lenardo, compianto sportivo valbrunese. Per gli utenti lo skipass giornaliero ammonta a sei euro. I ticket e gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente dal personale in pista, oppure al locale Saisera Hütte. Preparata con neve programmata, la pista di fondo della Bassa Saisera è lunga 3.750 metri e rappresenta una novità nella stagione invernale valcanalese, visto che è di nuova realizzazione. Accanto all’amministrazione comunale di Malborghetto-Valbruna, alla sua realizzazione ha contribuito anche la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite Promot…

Predstavitev Trinkovega koledarja/Presentazione del Trinkov koledar

>> ŠPIETAR
>> v sriedo, 29. ženarja, ob 18.
bo v Slovenskem kulturnem domu predstavitev Trinkovega koledarja. Za glasbene inserte bo poskarbel Nikita Predan s harmoniko. Parpravlja Kulturno društvo Ivan Trinko. >> SAN PIETRO AL NATISONE
>> mercoledì, 29 gennaio, alle 18
si terrà allo Slovenski kulturni dom la presentazione del Trinkov koledar. Gli intermezzi musicali saranno curati da Nikita Predan con la fisarmonica. Organizza il Circolo di cultura Ivan Trinko.

Disservizi nel servizio postale, il problema arriva in Regione

Immagine
Ritardi della corrispondenza sempre più frequenti e disagi sempre più pesanti. Vista la situazione ormai intollerabile, il primo cittadino di Valvasone Arzene Markus Maurmair è pronto alla class action contro Poste Italiane spa che – di fronte a sindaci e amministratori di una ventina di Comuni della regione – aveva annunciato la riorganizzazione del servizio di recapito postale, per migliorarlo, in realtà peggiorandolo, a giudizio di Maurmair e dei suoi concittadini. Alla luce dei disservizi e malfunzionamenti segnalati, il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia interroga la Giunta regionale per conoscere lo stato di fatto e quali azioni intende intraprendere per sanare le eventuali criticità e ridurre al massimo i disagi patiti dai cittadini.
“È inaccettabile che un’azienda che fa utili di centinaia di milioni di euro non garantisca un servizio di base ai cittadini, in particolare a quelli dei piccoli Comuni – afferma il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo –…

Così ho ricominciato a parlare in sloveno

Un’avventura iniziata 40 anni fa, le trasmissioni radiofoniche Rai in lingua slovena, anno in cui dopo la laurea a Torino, ho cambiato lavoro, dopo quattro anni di insegnamento in altrettanti comuni confinanti con la Jugoslavia di allora. Per la tesi di laurea avevo studiato da vicino, sul territorio, un problema che allora – ed ancor più oggi – si rappresentava cruciale per la sopravvivenza della comunità slovena valligiana. «Problemi di identificazione in bambini sloveni della provincia di Udine» era il tema delle mie ricerche teoriche e sul campo. Assunto nell’Istituto sloveno di Ricerche-Slovenski raziskovalni inštitut, mi aspettava il compito arduo di riappropriazione del patrimonio linguistico, culturale ed identitario che in cinque lustri di studi italiani si era offuscato e in qualche modo mascherato. Si è trattato di un percorso accelerato di deassimilazione e di riconquista dei valori tramandatimi dalla mia famiglia e dalla mia gente. Tuttavia del limitato patrimonio lingui…

Knjiga »Rojaki« osvaja bralce - Gran successo per il libro «Rojaki»

Immagine
Knjiga Rojaki. Pol stoletja sodelovanja med beneškimi in posoškimi Slovenci, ki jo je izdala založniška zadruga Most, je zaznamovala jubilejino 50. novoletno srečanje Slovencev videnske pokrajine in Posočja . Nastala je izpod peresa treh avtrjev, domačina Zdravka Likarja in dveh zamejskih ustvarjalcev Giorgia Banchiga in Ezia Gosgnacha. Pred številno publiko jo je 17. januarja v Kobariškem muzeju predstavil Igor Jelen, profesor za politično in gospodarsko geografijo na Univerzi v Trstu, prisotni so bili avtorji Giorgio Banchig in  Zdravko Likar. Knjiga vsebuje štiri poglavja: “Meje in odnosi med posoškimi in beneškimi Slovenci skozi zgodovino”, “Odnosi Posočja s sosedi na zahodu”, “Novoletna srečanja so še zelo potrebna”, četrto poglavje pa je fotoalbum od prvih do lanskega srečanja. V knjigi je objavljenih več kot sto fotografij. Avtorji so v pisno besedo pretočili svoje bogate izkušnje s terena. Ne gre torej za teoretičen ali iz druge roke prenesen opis dogajanja, marveč povečini po…

Dreka izgubila še tri ljudi - Tre residenti in meno a Drenchia

Immagine
Dreški kamun je še naprej te narbuj majhan v deželi Furlaniji Julijski krajini. Na koncu lieta 2019 so zaštieli, de v cielin kamunu živi 101 človek, kar je tri manj ku lieto piet. V lietu 2019 so v Dreki umarli trije ljudje, rodiu se nie nobedan. Pod 16 lieti je samuo pet ljudi. Vse kupe je 74 družin. Narvič ljudu živi par Peternielu in v Dubenijah. Novice, de se je tudi lani zmanjšalo število previvalcu parhajata tudi od kamunu Bardo in Tipana. Znižanje števila ljudi ima za posledico tudi, de zaprejo lokali. Z novim lietam so zaparli butigo v vasi Ter, le v kamunu Bardo so zaprli restavracijo La zucule v Zavarhu. Pozitivna novica parhaja pa iz Ta na meje, le v terski dolini, saj so odparli planinsko kočo. V Nediških dolinah so pa zaparli socialni center Potok v Oblici in poznano restavracijo in hotel Škof v Podbuniescu. Vse tuole pomieni, de je v Benečiji nimar buj težkuo dielati in živieti. Anche per il 2019 e Drenchia a risultare il paese con meno abitanti del Friuli Venezia Giulia…

Prijave v šolsko leto 2020 -2021 - Iscrizioni al nuovo anno scolastico

Immagine
Do 31. ženarja so tudi na dvojezični daržavni večstopinski šuoli v Špietru odprta vpisovanja po internetu za prihodnje šuolsko lieto 2020/2021. Za vpisat otroke v vartac bojo starši muorli pa napunit vpisni model in ga nest na tajništvo (segreterijo). Dvojezična šuola v Špietru vabi starše, de pomisilijo na šuolanje otruok v dvieh jezikah, ki je pozorno do teritorija in odparto v Evropo. L’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig di San Pietro al Natisone informa che fino al 31 gennaiosono aperte le iscrizioni on-line (ad eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale è previsto il modello cartaceo) per il prossimo anno scolastico 2020/202i.  L’Istituto comprensivo bilingue invita, pertanto, i genitori a partecipare alle iniziative informative proposte e di valutare l’opportunità di inserire il proprio figlio in un percorso educativo bilingue, attento al territorio ed aperto alle prospettive europee. https://www.dom.it/prijave-v-solsko-l…

‘La balena e le foglie’ alla Libreria Friuli a Udine

Datum, Ura
Date(s) - Gio 23 Gen
18:00 - 20:00 Kraj | Luogo
Libreria Friuli


Alle 18 la Libreria Friuli di Udine, via dei Rizzani 1, ospita il primo incontro annuale del ciclo La poesia non fa paura. Verrà presentata la raccolta poetica ‘La balena e le foglie’ di Michele Obit pubblicata da Qudu edizioni. A dialogare con l’autore sarà Francesco Tomada.

Z nasmehom lahko navade oživimo - Le tradizioni rinascono col sorriso

Immagine
In seno alla Collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž quest’anno si è cercato di osservare il più possibile l’usanza della questua dei Re Magi. Su iniziativa della comunità paesana, la tradizione ha ripreso vita anche a Valbruna/Ovčja vas. I tre Re non visitavano le case del paese da oltre settant’anni – dal periodo successivo alle opzioni del 1939. L’usanza, che si svolge nella festività dell’Epifania del Signore (6 gennaio), è stata mantenuta negli anni solo in alcuni paesi della Valcanale, con la canzoncina in sloveno e tedesco a seconda di quale fosse un tempo la lingua d’uso preponderante nei singoli paesi, o anche in italiano. La canzoncina in sloveno è stata tramandata soprattutto a Ugovizza/Ukve e Camporosso/Žabnice. A Valbruna i bimbi del paese, alcuni genitori e nonni si sono incontrati diverse volte nella sede dell’Associazione/Združenjedon Mario Cernet, che per l’occasione ha messo a disposizione i propri spazi nell’ex casa canonica di Valbruna. Nell’ambito di un laboratori…

TIK, 60 let od igel do katetrov - Tik, 60 anni dagli aghi ai cateteri

Immagine
Kobarid se je razvijal in rasel tudi po zaslugi največjega podjetja v kraju, Tovarne igel Kobarid. Na Kobariškem skoraj ni družine, iz katere kakšen član ne bi vsaj del življenja preživel v TIK-u. Konec novembra je podjetje obeležilo 60-letnico obstoja, ob kateri ima veliko razlogov za veselje, saj si uspešno utira pot razvoja in prodora na evropske trge. Jubilejne svečanosti so se udeležili tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, eden najbolj izpostavljenih gospodarstvenikov v državi Marjan Batagelj, ki je lastnik TIK-a, ter župan Kobarida Marko Matajurc. Uradno so odprli novo linijo urinskih katetrov, s katerimi so letos naredili velik korak na evropski sceni. TIK se je dvignil z roba preživetja in postaja pomembna gospodarska sila severne Primorske. »Leta 1951 so začeli s proizvodnjo igel za potrebe šiviljstva, 1959 pa z medicinskimi iglami. V dolgi zgodovini so se vrstili vzponi in padci. Danes kolektiv s 162 zaposlenimi in s proizvodnjo, ki je plod lastnega znanja, konku…