Post

Visualizzazione dei post da Aprile, 2019

Web sul blog: I compagni: recensione del film

Immagine
Web sul blog: I compagni: recensione del film : I compagni è un film del 1963 diretto da Mario Monicelli. Trama   Torino, fine Ottocento. In una fabbrica tessile, l

Pouk slovenščine tudi v šoli na Njivici - Ore di sloveno anche a Vedronza

Immagine
Šele 11. aprila je tudi v občini Bardo stekel pouk slovenščine. V vrtcu in dveh večstopenjskih osnovnošolskih razredih na Njivici bodo tako v sodelovanju z združenjem  Blanchini  imeli v letošnjem šolskem letu deset ur slovenščine na razred. To se več ali manj dogaja že vrsto let v vseh šolah z italijanskim učnim jezikom na območju videnske pokrajine, kjer je priznana prisotnost slovenske manjšine, ker dežela Furlanija Julijske krajina za slovenščino dodeljuje večstopenjskim šolam, ki zato zaprosijo, denar iz okvirnega zakona (482/99) za vse jezikovne manjšine v Italiji. V sosednji Tipani že drugo leto zagotavljata pouk slovenščine skozi celo šolsko leto domača občina in združenje  Blanchini.  Občinska uprava si pa prizadeva, da se končno spoštujejo določila za pouk slovenščine v videnski pokrajini, ki izhajajo iz 12. člena državnega zaščitnega zakona 38/2001. Torej za kurikolaren pouk slovenščine tudi v šolah z italijanskim učenim jezikom, ki se nahajajo na zaščitnem območju

Pohod na Kotske slapove/Camminata alla cascate di Kot

Immagine
foto da  http://disegnoamano.blogspot.com/2014/03/cascate-di-kot-san-leonardo.html 1 Maggio 2019 - 09:00 >> PRO LOKO NEDIŠKE DOLINE >> v sriedo, 1. maja, parpravja  pohod na Kotske slapove . Vodila bota Nico an Angelo Sinuello. Zbierališče bo ob 9. par igrišču v Gorenji Mersi (Sv. Lienart), ob 9.30 bo odhod. Ob 13.30 bo povratek an kosilo v gostilni Da Walter v Utani. 7 euru se plača sami pohod, 29 euru pa za pohod in kosilo. >> PRO LOCO NEDIŠKE DOLINE >> mercoledì, 1 maggio, organizza una  camminata alle cascate di Kot . Giuderanno Nico e Angelo Sinuello. Il ritrovo sarà alle 9 al campo sportivo di Merso di Sopra (San Leonardo), la partenza per la camminata sarà alle 9.30. Il rientro e il pranzo alla trattoria Da Walter ad Altana sono previsti per le 13.30. Si pagano 7 euro per la sola passeggiata, 29 euro, invece, la camminata e il pranzo. https://www.dom.it/events/1737/pohod-na-kotske-slapovecamminata-alla-cascate-di-kot/

KRISTUS IN SV. PETER PO NEDIŠKI DOLINI-CRISTO E SAN PIETRO NELLA NEDIŠKA DOLINA

Immagine
Kadar Kristus in sv. Petar sta hodila po Benečiji, sta paršla tudi v Gorenj Barnàs, trudna in lačna. Na pragu njeke hiše je sedeu adàn starčič in molu rožar.Sv. Petar je parsneu klabuk, se žegnu in parkloniu, Kristus pa je šu le naprej in ga njé še pogledu ne. Buj naprej sta srečala dnega puoba, ki je veselo žvižgu in pjeu. Sv. Petar je šu naprej in ga njé še pogledu ne, Kristus pa ga je prijazno pozdravu an se mu posmejau. « Kakuò je tuo », je vprašu sv. GORENJI BARNAS, precej velika vas v šempeterski občini. Tu so se do današnjega dne, več kot v katerikoli drugi vasi Beneške Slovenije, ohranila ustna izročila.škem dialektu ) Petar Kristusa, «de starčiča, ki je molit rožar njeste še pogledu ne, an puoba, ki je veselo žvižgu in pjeu, ste takuò prijazno pozdravu? ». - «Starčič», mu odgovori K ristus, «je vse zapiu in zapravu an sada, ki je star in ki njema ne ki pit’ ne ki jest’, moli rožar.Puob pa, kadar je čas molit, moli,kadar pa je čas pjet’ an žvižgat’,puoje in žvižga!».In Krist

Quelle poltrone per uno

Immagine
Manca un mese alle prossime amministrative che interesseranno molti comuni della fascia confinaria della (ex? prossima?) provincia di Udine. Ma c’è già un primo inequivocabile verdetto: queste elezioni non passeranno certo alla storia come un inno alla partecipazione. Su 10 comuni di questo territorio in 4 casi si è presentato un unico candidato sindaco. In altri casi si è trovato un carneade sfidante solo in extremis, giusto per evitarsi l’ansia di dover portare alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto. I candidati sindaci unici però non sono tutti concentrati in questo territorio: sono 22 su 118 in tutto e si va da Cavazzo Carnico a Marano Laguna-re, passando per Colloredo di Montalbano e Dolegna delCollio. Fino ad Andreis dove il commissario è già in arrivo, visto che non si è candidato nessuno. Emblematico poi il ‘nostro’ caso di Grimacco: il consiglio comunale, poche settimane fa, ha deliberato di riappropriarsi delle funzioni Suap e Polizia locale, togliendosi

Sled/Traccia di ANDREJ MEDVED

Immagine
Di Riccardoariotti - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2647959 iz zbirke  Sled  (1971) Skrita sled vodi v ilovnato past Kolobar stisnjenega trnja slepi navidezno pot Otrpli galebji krik je obvisel nad prelomljenim lokom prepada Naplavljena ptica ki jo je izbičal nočni vihar je strmoglavila v globino Steptana gmota kačjih pijavk kroži nad razmočeno sotesko V svinčenem jedru spodkopanega orehovega semena utripa brezoblična zaseda žuželk   Smrtni udarec zlakotnjenih ptic   da  Traccia La traccia nascosta conduce in una trappola d'argilla Un cerchio serrato di spine acceca l'apparente cammino Il rigido grido di un gabbiano spazia sopra l'arco spezzato dell'abisso L'uccello alluvionato sferzato duramente dalla tempesta notturna è precipitato nelle sue profondità Un ammasso spiaccicato di serpigne sanguisughe gira sopra l'intrisa e angusta valle Nel plumbeo nucleo di un seme di noce dissotterrato

La festa della Liberazione a Trieste e quella bandiera con la stella

Immagine

“Fotografiraj vidno dvojezičnost tudi ti” in skrbi za slovenski jezik in uveljavljanje pravic

Immagine
Slovenščina in njena javna raba sta odvisni od vseh nas, še vedno pa premalo ljudi uveljavlja jezikovne pravice oziroma se marsikdo verjetno niti ne zaveda njihovega pomena. Da bi spodbujali rabo slovenskega jezika povsod, kjer je to mogoče, oziroma da bi pomagali posameznikom in organizacijam pri uveljavljanju vseh pravic, ki jih zagotavlja obstoječa zakonodaja, to se pravi v tem trenutku zaščitni zakon 38/2001, deželna zakonodaja, okvirna konvencija Sveta Evrope in druga državna ter mednarodna določila, sta krovni organizaciji SKGZ in SSO lani ustanovili skupno pravno službo “ZaJezik”, ki jo vodita Livio Semolič in Julijan Čavdek. Njen prvi sogovornik so posamezniki, člani slovenske skupnosti, ki potrebujejo pomoč pri uveljavljanju svojih pravic. Sicer pa se služba zavzema še za to, da bo slovenščina v čim večji meri prisotna v javnosti oziroma da bodo javne uprave in ustanove zagotavljale možnost uporabe slovenskega jezika v stikih z njimi. Prav tako pa je pomembna vidna p

Koncert v sklopu revije Primorska poje/Concerto nell'ambito della rassegna Primorska poje

Immagine
>> ZAVARH >> v nediejo, 28. obrila, ob 15.30 bo v cierkvi sv. Florijana  koncert v sklopu revije Primorska poje . Nastopili bojo MePZ Planinska Roža iz Kobarida,  MoPZ Pobje iz Črnega vrha, MoPZ Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše in MoPZ Kazimir Nanut iz Kanala. >> VILLANOVA DELLE GROTTE >> domenica, 28 aprile, alle 15.30 si terrà nella chiesa di san Floriano il  concerto nell’ambito della rassegna corale Primorska poje .  Si esibiranno il coro  misto Planinska Roža di Caporetto, il coro maschile Pobje di Montenero d’Idria, il coro maschile Justin  Kogoj di  Dolenja Trebuša e il coro maschile Kazimir Nanut di Kanal. https://www.dom.it/events/1731/koncert-v-sklopu-revije-primorska-poje-na-zavarhuconcerto-nellambito-della-rassegna/

Contea di Tribil Superiore: Prezzo benzina-gasolio Slovenia/Italia

Immagine
Contea di Tribil Superiore: Prezzo benzina-gasolio Slovenia/Italia : Prezzo SLOVENO Benzina 1.307  € - 95 ottani Gasolio  1.267   €  - automezzi GPL       0.644  € Il prezzo sloveno viene aggiornato il m...

Un atto rivoluzionario nel tempo dell’inganno

Immagine
«Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario ». Questa è un’affermazione attribuita a Pier Paolo Pasolini, che già ai suoi tempi nel proprio impegno sociale presagiva quanto sempre più la gente venisse privata della propria reale libertà travisando o mentendo la verità. Da sempre i detentori del potere hanno usato la menzogna come strumento privilegiato per mantenere ed accrescere il dominio sui sottomessi, ma mai come oggi, nell’era del parossismo dei social, si è sommersi da informazioni e stimoli irriconducibili al concetto di verità. Lo spunto per queste riflessioni mi viene da una notizia di un mese addietro il cui senso tocca da vicino il concetto di verità storica come base principale nell’istruzione e nell’educazione dei ragazzi e dei giovani e nell’informazione  corretta per gli adulti.  «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia non intende sostenere la distribuzione nelle scuole della relazione della Commissione storico-culturale

V soboto 27. aprila Slovenci v Porčinj - Sabato 27 aprile Sloveni a Porzus

Immagine
Pred vrati je nova ruomarska sezona v Porčinj ob 164. oblietnici Marijinega parkazovanja. Začeli jo bojo Slovenci, saj bo v soboto, 27. obrila, ob 10.30 sveta maša v slovenskem jeziku, ki jo bo darovou msgr. Marino Qualizza. V nediejo, 28. aprila, ob 11.15 bo slovesno somaševanje, ki mu bo predsedovau g. Oscar Morandini. Par sveti maši bo pieu zbor iz Caporiacca-Lauzzane in Collreda. Ob 15. uri bo precesija s sveto podobo Marije v Porčinju. Natuo bo vsako saboto ob 10.30 sveta maša v Jankoni (kapelici parvega prikazovanja in vsako nediejo ob 9. sveta maša v cerkvi in ob 16.30 sveti rožar in vičerince v Jankoni. V programu ruomarskega lieta je tudi arzstava “Dediščina Cirila in Metoda. Načrt za Evropo”, ki bo na ogled od 19. do 26. maja v hramu za ruomarje v Porčinju. Al via la stagione dei pellegrinaggi 2019 a Porzus, a 164 anni dalle apparizioni mariane. L’apertura, sabato 27 aprile, sarà dedicata ai pellegrini di lingua slovena con la concelebrazione presieduta da  da mons.

Web sul blog: L'avvertimento di Eco così attuale

Web sul blog: L'avvertimento di Eco così attuale

Nella fascia confinaria della provincia di Udine quattro comuni con un candidato unico

Immagine
Sarà il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto l’unico “rivale” dei candidati sindaco alle elezioni comunali di Grimacco, Pulfero, Malborghetto Valbruna e Attimis, dove corrono per la guida del comune solo gli attuali primi cittadini Eliana Fabello, Camilo Melissa, Boris Preschern e Sandro Rocco. Per il quorum però, ricordiamo, non verranno tenuti in considerazioni gli iscritti all’Aire (l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero). Questa la principale novità (che riguarda 20 comuni in tutto in Regione) della tornata elettorale del prossimo 26 maggio. A Stregna si ripropone la stessa sfida del 2014, sfida a due, ma con sfidante diverso per gli attuali sindaci rispetto a cinque anni fa invece a San Pietro al Natisone, San Leonardo e Prepotto. Saranno certamente nuovi nomi invece i primi cittadini di Lusevera (due i candidati) e Resia (tre i candidati), dove Guido Marchiol e Sergio Chinese, nonostante le recenti modifiche normative l’avreb

Albino skrbi za Sedlišča - Albino, il custode di Micottis

Immagine
Vas Sedlišča v Terski dolini ima svojega skrbnega varuha. To je 79-letni Albino Micottis, ki v svoji delavnici izdeluje vsake vrste orodja, ki so ga nekoč uporabljali domači kmetje, gozdarji in obrtniku. Vzdržuje tudi pešpoti, travnike in gozde v okolici vasi. È  l’ultimo aiuto mugnaio dell’Alta Val Torre/Terska dolina, Albino Micottis, 79 anni, un uomo ingegnoso e volenteroso che, con il prezioso aiuto della moglie Paola, continua a mantenere puliti i sentieri, le mulattiere e i boschi della frazione dove vive: Micottis/ Sedlišča. Albino, per tredici anni emigrante in Svizzera, dove ha fatto il muratore, e dopo ben trent’anni passati in miniera, a Cave del Predil, nel Tarvisiano, potrebbe godersi la meritata pensione. Invece continua a lavorare ogni giorno, e a tenere viva la memoria dei vecchi mestieri di un tempo. Nel suo laboratorio realizza a mano, con molto scrupolo, gli strumenti che si usavano un tempo. Alcuni, perfettamente funzionanti, li ha donati al Museo etnografic

Volitve 26 maja 2019-Elezioni comunali 2019

Immagine
Troboj v Reziji, za župansko mesto dve kandidatki in kandidat V Reziji se bodo 26. maja za župansko mesto potegovali trije kandidati, med njimi pa ne bo sedanjega prvega občana Sergia Chineseje, ki po dveh mandatih torej zaključuje svojo pot na čelu občinske uprave v dolini pod Kaninom. Kandidatka liste “Resia domani”, ki je bila v zadnjih mandatih v večini, je sedanja podžupanja Cristina Buttolo. Na listi pa je z izjemo župana ves občinski odbor in še en sedanji svetnik. Lista “Vota Resia”, na kateri je tudi en predstavnik sedanje opozicije – Giuliano Fiorini iz združenja ViviStolvizza -, podpira župansko kandidatko Anno Micelli. Pojavila pa se je še tretja lista, in sicer “Identità resiana – Progetto Resia”. Županski kandidat je Carmelo Carlo Altomonte, na listi pa so kandidati, ki so aktivni v okviru organizacije “Identità e Tutela Val Resia”. Spodaj objavljamo imena vseh kandidatk in kandidatov. Županska kandidatka: Anna Micelli Lista “Vota Resia”: Carmela Barile,

Aran Cosentino: il guardiano del torrente

Immagine

L' OPINIONE DI RICCARDO RUTTAR

Immagine
In un certo senso ho diverse ragioni per  guardare alla Pasqua di quest’anno con   un occhio e un sentimento particolari. Esco da una situazione sanitaria alquanto problematica, difficile e rischiosa, e il ritrovarmi immerso negli affetti famigliari mi sembra quasi una resurrezione. Cos’è altro la Pasqua cristiana se non questo? Resurrezione! Pasqua si rifà già nel nome allo  Pesach  ebraico, tradizionale festività che celebra la liberazione dalla schiavitù del popolo d’Israele dal giogo egiziano sfuggito miracolosamente attraverso il Mar Rosso. Per gli israeliti è il senso del passaggio verso la libertà ottenuta solo dopo la sanguinosa decima piaga, che condusse a morte i primogeniti egiziani. La Pasqua cattolica, quale resurrezione di Cristo dopo la sua cruenta crocifissione e morte, segna invece, non solo simbolicamente, il passaggio dalla morte alla vita di Cristo, e si propone, per i credenti, come conversione a una vita rinnovata nei suoi valori più elevati ispirati al Vange

auguri

Immagine
BUONA PASQUA-VESELA VELIKA NOČ-BUINE PASCHE-FROHLICHE OSTERN Filastrocca di Gianni Rodari "Dall’uovo di Pasqua, è uscito un pulcino, di gesso arancione, col becco turchino. Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio, e porto a tutti, un grande messaggio”. E volteggiando, di qua e di là, attraversando paesi e città, ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”.

Perchè si dice Velika Noč

Immagine
di Adrian K.Mroczek RICERCA -  Nel mondo slavo la Pasqua è definita come notte o grande giorno " Velika noč",la denominazione slovena della Pasqua è un concetto di facile e immediata comprensione.Esso deriva,infatti,da due parole di uso comune ovvero "grande notte".Pochi però pensano che dietro quest'apparente semplicità ci sia una profonda questione teologica,linguistica e culturale. Lo sloveno non è l'unica lingua slava che indica la Pasqua come "grande notte".Lo stesso accade anche in polacco (Wielkànoc), ceco (Velikonoce  -forma plurale ) e slovacco (Vel' kà noc) .Dall'altra parte  del mondo slavo incontriamo denominazioni che riconducono , invece , all'espressione "grande giorno".Ciò avviene in bielorusso ( велікодны ),bulgaro (Великден ) e ucraino (Великодній) .Questa denominazione viene solitamente vista come un calcio dell'espressione greca megale hemèra,"grande giorno" ,appunto.La stessa forma si

ELEZIONI COMUNALI 26 MAGGIO 2019 tutti i candidati della Benecia

Immagine
FONTE  https://elezioni.regione.fvg.it/elezCom.html Contea di Tribil Superiore: Le Valli del Natisone al voto.    COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE    RINNOVAMENTO NUOVA SAN PIETRO  Candidato Sindaco MARIANO ZUFFERLI  nato il 30/04/1961 a UDINE 1) D... COMUNE DI LUSEVERA https://elezioni.regione.fvg.it/000528_Com/Candidature/000275.html Candidati SINDACO Luca Paoloni   nato il 13/06/1990 a GEMONA DEL FRIULI (SiAmo L'Alta Val Torre) Flavio Cerno  nato il 24/04/1957 a SCIAFFUSA (CH) (VIVERE IN VALLE) COMUNE DI RESIA    https://elezioni.regione.fvg.it/000528_Com/Candidature/000455_002960.html Candidati SINDACO CRISTINA BUTTOLO  nata il 09/08/1970 a GEMONA DEL FRIULI  (RESIA DOMANI) ANNA MICELLI  nata il 06/12/1974 a GEMONA DEL FRIULI (VOTA RESIA) https://elezioni.regione.fvg.it/elezCom.html

Velika noč po slovensko v Ažli - Celebrazioni pasquali in sloveno

Immagine
Velika nuoč je te narbuj velik in pomemben guod v cielim lietu, sa’ je Kristusovo vstajenje od martvih temelj (fonda) kristjanske viere. V Vieri molimo, de je Jezus Kristus »tarpeu pod Poncijam Pilatam, križan biu, umru in biu v grob položen; dol je šu pred paku, trečji dan od martvih vstu; šu v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; otuod bo paršu sodit žive in mrtve.« Kristjanska viera je univerzalna, pa je ukoreninjena v vse kulture. Par nas seviede v slovensko. Za vse tiste, ki ob Veliki noči želé hvaliti Boga v slovenskem jeziku, bo poskarbljeno tudi lietos. V saboto, 13. obrila, bo par tiedanski sveti maši po slovensko v farni cierkvi v Špietru, ob 19.15, žegan ojčnih vejic. Na Veliko saboto, 20. marca, ob 19.15 v cierkvi v Ažli, pa velikonočna vilja, ki jo bo molu  msgr. Marino Qualizza. Na začetku bo požegnu oginj, na koncu pa tradicionalne velikonočne jedila. Za andohti po slovensko skarbi združenje »don Eugenio Blanchini«. Na razpolago viernikam bojo tudi

dal Dom

Immagine

Citazione di Magris

Immagine
             Claudio Magris:"Non una identità,ma tante,insieme.Siamo matrioske"                                          Anch'io mi sento matrioska!

Revija “Primorska poje” v nedeljo na Ravanci

Immagine
Letošnja jubilejna (50.) zborovska revija Primorska poje se počasi bliža h koncu, aprila pa je na programu še nekaj koncertov, od katerih bosta dva na Videnskem. Po uspešnih srečanjih v Kanalski dolini, kjer so zapeli zbori iz Primorske in Koroške, in na Lesah v Rečanski dolini, bo med kraji videnske pokrajine, kjer živimo Slovenci, prva na vrsti Rezija, kjer ZSKD prireja koncert v sodelovanju z Rozajanskim Dumom in Muzejem rezijanskih ljudi. V dolino pod Kaninom bo letošnja Primorska poje prišla v nedeljo, 14. aprila. Zbori bodo nastopili v kulturnem centru “Te Rozajanska kultürska hïša” na Ravanci, protagonisti koncerta, ki se bo začel ob 16. uri, pa bodo beneški zasedbi Barski oktet in Mešani pevski zbor Naše vasi ter Ženska pevska skupina Stu ledi iz Trsta, Moški pevski zbor Skala iz Gabrij, Ženski pevski zbor Mirta iz Izole, Moški pevski zbor Lipa Ravnica in Moški pevski zbor Izola. Primorska poje se bo kot običajno zaključila s koncertom v Zavrhu v Terski dolini, in sicer