Post

Visualizzazione dei post da Luglio, 2019

Dall’Abisso Vigant alle Stelle giovedì 8 agosto

Immagine
Una guida eterea e fatata farà rivivere ai partecipanti all’evento, in programma al crepuscolo nel bosco Vigant, un'antica leggenda d'amore accompagnata dal suono della chitarra e seguendo il corso d'acqua che porta direttamente dentro il misterioso Abisso. La serata si concluderà a cercare stelle e a condividere tutti assieme una cena con vista panoramica. L’evento è organizzato da OpenAirLife Aps in collaborazione con Sonia Cossettini de La Compagnia dei Riservati, Michele Pucci, la Trattoria Ai Templari e l'Azienda Agricola Zore di Platischis. Ritrovo alle 18:30 nel parcheggio Grotte di Villanova delle Grotte. Per info, costi e prenotazioni (obbligatorie): cell. 347/8830590, avt.open.air@gmail.com

Microfestival v Bardu Zaključna prireditev bo 10. avgusta

Immagine
Od nedelje, 4. avgusta, bodo v Bardu gostili pisano karavano umetnikov in ustvarjalcev različnih vrst, ki bodo skupaj z domačini glavni protagonisti Microfestivala. Letošnja prireditev bo v skrčeni obliki (prejšnja leta so bile rezidence umetnikov v različnih obrobnih krajih, tudi v Nadiških dolinah), saj je imela zadruga Zeroidee na razpolago manj sredstev. Kot edino lokacijo so izbrali Bardo, kjer so se vedno imeli zelo lepo. Pri organizaciji sodelujeta tudi Center za raziskave in Združenje bivših izseljencev. Petnajst umetnikov iz različnih držav, tudi iz Kanade in Nemčije, bo v Bardu preživelo teden dni (nekateri so tudi povratniki). Živahno bo vsak večer, sicer pa bo v ponedeljek predstavitveni aperitiv, v sredo koncert (violinistka in klarinetist), glavna prireditev pa bo v soboto, 10. avgusta, ob 18. uri.

Proverbio delle Valli del Natisone/Nediške doline

Immagine

A TARVISIO/TRBIŽ ANCHE GLI ADULTI IMPARANO LO SLOVENO

Immagine
Già a fine maggio si è concluso, anche per quest’anno, il corso di sloveno per adulti che l’Associazione/ZdruženjeDon Mario Cernet da alcuni anni organizza in collaborazione con l’Università del Tempo Libero di Tarvisio/ Trbiž. Da inizio novembre, una volta a settimana, ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00, i partecipanti si sono incontrati nella sede dell’Università in via Vittorio Veneto. Anche quest'anno a curare il corso è stata Eva Gregorčič, che nella vita è anche maestra alla scuola elementare di Bled. Secondo Gregorčič, i corsisti hanno partecipato alle lezioni con regolarità: «Ogni volta sono intervenuti in genere sui cinque partecipanti, qualche volta qualcuno di più, qualche volta qualcuno di meno, con un’età media intorno ai cinquant’anni, tutti lavoratori». Di qui anche la richiesta di tenere il corso i lunedì. Tramite diverse attività, durante il corso i partecipanti hanno potuto lavorare su lessico, struttura e grammatica, soprattutto conversando. «Diversi frequentavan…

Mittelfest, un orizzonte poco limpido

Immagine
Per chi come me ha avuto il piacere (perché ammettiamolo, è fondamentalmente un piacere) di seguire sin dai suoi primi passi l’evoluzione del Mittelfest, l’edizione dello scorso anno ha rappresentato un grande dispiacere. Le cause dell’insuccesso della prima edizione firmata dal bosniaco Haris Pašović non si possono certo limitare alla scusa di una partenza ritardata nella programmazione. Sono molteplici e riguardano soprattutto il cambio di rotta voluto dalla nuova gestione. In più, il rischio preso nel creare un’edizione specificatamente indirizzata ad un pubblico giovane (i millennials) non ha pagato: se l’Italia viene definito un Paese per vecchi, ci sarà un motivo… Quest’anno la rotta ripresa è quella ottimale, più consona ad un pubblico esperto ma anche attento alle innovazioni. Non lo dicono tanto i numeri che riguardano spettatori paganti e non paganti o abbonati, quanto una sensazione che si percepiva a Cividale, qualcosa che riguardava uno spirito ritrovato, anche se non ce…

Stoletnica rojstva Vojmirja Tedoldija

Immagine
Pred sto leti, točno 27. julija 1919, se je rodil ustanovitelj in prvi odgovorni urednik Matajurja Vojmir Tedoldi. Rodil se je v mestu Padenghe sul Garda, svoje korenine pa je po materi imel v občini Tipana. Od nje se je naučil slovenščine in prevzel slovensko zavest. Med drugo svetovno vojno je bil kot narednik italijanske vojske v Ljubljani. Tam je spoznal slovensko učiteljico Jožico Miklavčič, s katero se je po vojni poročil v Karnahti. Po 8. septembru se je pridružil jugoslovanskim partizanom. Po vojni je bil kot uradnik odgovoren za dodeljevanje kart za hrano (tessere annonarie), najprej v občini Tipana, nato pa v Pravisdominiju. Takrat je začel pisati za Primorski dnevnik in bil med ustanovitelji časopisa Matajur (danes Novi Matajur), ki ga je skupaj z ženo vodil 23 let. Prva številka Matajurja je izšla 3. oktobra leta 1950, izhajal pa je do decembra 1973. Tedoldi je do smrti upravljal uvozno-izvozno podjetje, ki je bilo dejavno na področju grafičnega materiala. Sodeloval je tu…

Dragi oče-Caro papà

Immagine
Dragi oče,

sto let je minilo, od kar si se rodil na obali Gardskega jezera, živel si v Karnahti,mala vasica Benečije.
Izbruhnila je 2°svetovna vojna,so te poslali v Jugoslavijo,si bil narednik italijanske vojske (sergente) v Ljubljani. Spoznal si mamo z katero si se poročil po vojni v Karnahti. Po 8. septembru si se pridružil jugoslavanskim partizanom. Po vojni si bil uradnik za dodelitev kartic obrokov (tessere annonarie) najprej v občini Tipani in potem v Pravisdomini v Pordenonski pokrajini kjer sem se rodila jaz.Začel si pisati za  Primorski Dnevnik,z mamo si ustanovil časopis Matajur, glasilo  Benešhih Slovecev, ki sta z mamo urejala 23 let. Prva izdaja je izšla 3. oktobra 1950 do decembra 1973.  Bila sta zelo težka leta za vso družino: napadi na lokalne časopise, preganjanja, tožbe glede člankov napisanih v Matajurju.
To so bili časi "Temnih let Benečije" podnebje v katerem smo živeli ni bilo lahko.
Zahvaljujem se tebi in mami za izobraževanje v slovenskem duhu.
Ko s…

Fondi comunali per il Centro Ricerche slovene ed ex emigranti tagliati notevolmente

Immagine
A Lusevera/Bardo per la nuova giunta comunale la cultura locale non è più importante e viene privilegiata l' associazione degli alpini a scapito delle Associazioni culturali .

Il 6 luglio la nuova giunta comunale di Lusevera/Bardo ha deciso di distribuire in altro modo i fondi per il Centro Ricerche Culturali e l'Associazione ex emigranti.La giunta presieduta dal sindaco Luca Paoloni ha ribaltato le posizioni dell'ex sindaco Guido Marchiol.E' un vero peccato non sostenere queste due associazioni che si prodigano per la tutela del dialetto sloveno della Val Torre/Terska dolina.La notizia che non mi ha per nulla sorpreso conoscendo le idee del vice sindaco che mi aveva più volte attaccato in fb nei post da me pubblicati.
Il centro ricerche culturali/Center za kulturne raziskave è stato fondato nel 1967. I fondatori mostrarono un grande coraggio nell' affrontare un'atmosfera ostile, perchè difendevano e promuovevano l'uso della lingua, della cultura della minora…

Tra i nuovi dirigenti delle scuole slovene c'è anche Davide Clodig - Med novimi slovenskimi ravnatelji tudi Davide Clodig

Immagine
Sedem slovenskih šolnikov je v ponedeljek, 15. julija, uspešno zaključilo natečaj za ravnatelje in ravnateljice na slovenskih šolah v Italiji in bo torej lahko z novim šolskim letom prevzelo vodenje šol s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom. Med novimi ravnatelji je tudi dosedanji profesor na dvojezični nižji srednji šoli v Špetru Davide Clodig, ki mu za uspeh čestitajo vsi na špetrskem večstopenjskem dvojezičnem zavodu. Poleg njega pa so po pisnem uspešno opravili tudi ustni izpit še Peter Černic, Lučka Križmančič, Maja Lapornik, Mara Petaros, Eva Sancin in Annamaria Zeriali.
Natečaj je prvič potekal v slovenščini, izvedel pa ga je Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu, ki ga vodi Igor Giacomini. http://novimatajur.it/attualita/med-novimi-slovenskimi-ravnatelji-tudi-davide-clodig.html

Ne spreglejte Doma 15. julija - Non perdete il Dom del 15 luglio

Immagine
Kopanje v rečnih vodah je tema v ospredju izdaje petnajstdnevnika Dom z dne 1. julija. “V vročih poletnih dneh se je mogoče ohladiti tudi v domačih rekah in potokih. Veliko ljudi se podaja v razne kraje ob Nediži, Aborni, Reki, Arbeču, Idriji, Karnahti, Teru, Reziji in Bili, kjer se domačini tradicionalno že stoletja kopajo. Vsaka vas ima kraj namenjem osvežitvi v hladni vodi. Kopanje pa je varno le na vodnih površinah, ki so temu namenjene. Tako imenovana »divja« kopališča so brez upravljavcev in reševalcev iz vode, dvomljiva pa je tudi kakovost vode. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so taka kopališča lahko zelo nevarna, saj številne brzice skrivajo presenečenja in pasti za kopalce. V Benečiji, Reziji in Kanalski dolini ni urejenih kopališč. Župani in občinske uprave se pa prizadevajo, de bi do teh prišlo, saj so konec koncev kopališča ob rekah in potokih dragocena vaba za turiste, kakor dokazujejo v sosednjem Posočju,” beremo na parvi strani. Uvodnik izpod peresa od…

PER AMOR DI PATRIA

Immagine
SLAVIA – BENEČIJA
 Quanto sono venuto a sapere, in questi giorni, sul futuro della Benecìa, continua a procurarmi quello stupore che mi accompagna da anni. I motivi sono ben elencati nell’editoriale scorso. Mi sono daprovato ad immaginare un’operazione simile per la lingua friulana e i suoi numerosi dialetti o varianti; in pratica uno per paese. Ebbene, lanciare una operazione simile per il friulano, separando la lingua standard dalle forme dialettali, equivarrebbe a smembrare un corpo vivo e unitario nelle sue membra, come su un tavolo da necroscopia. In una parola vuol dire uccidere una realtà viva e scomporla in parti senza vita. Ora ciò che nessuno si penserebbe di fare in nessuna parte del mondo, è stato proposto in Benecìa come un’operazione di amor patrio, con tanto di invito a fasce tricolori per solennizzare l’evento. Modestamente, proporrei un’altra soluzione, che chiamerei unitaria. Invece di dividerci in parti contrapposte, e per di più di numeri tanto esigui, da rischiar…

Kuo lepo poje te nediški zvon - Come canta bene la campana del Natisone

Immagine
Celuo lieto je pieu, a na posebno vižo 22. junja, kadar smo zmolili zadnjo sabotno mašo pred počitnicami. Po maši, pred cierkvijo svetega Petrà smo nadaljevali veselje, de se ušafamo kupe an de se čujemo ku adna liepa družina. An spet so veselo pieli dreški zvonuovi 30. junja za karst Ethana Cicigoja taz Laz. Telekrat so tud’ tonkali, zak’ je riedko, de se kajšan rodì v naših vaseh, posebno v gorah. Tele krat se je zgodilo, zatuo smo se še buj veselili. Kàr mislim na tele zvonuove, se spomnim, kakuo smo bli mi otroci v Podutani veseli, kadar so tonkali, naj je bluo zvičer al’ pa zguoda, priet ku je sonce ustalo. Sada po laških vaseh protestirajo, če čujejo zvoniti, par nas pa smo bli navdušeni. Biu je zaries drugi an liepi sviet! Takrat se je moglo lahko poslušati, zak’ nie bluo druzih šumu, če ne kajšnega pisa, al’ pa še buj romantično pietje slaviča an ponočnega čuka. Donas je vse izginilo, zak’ vse rapota. Vseglih se po naših vaseh ponavljajo prazniki, sejmi, srečanja ljudì, ki se …

Web sul blog: La sfida musicale: scegli la tua canzone preferita...

Web sul blog: La sfida musicale: scegli la tua canzone preferita...: V'invito a scegliere la vostra canzone preferita tra le cinque del sondaggio, inoltre voglio ricordare a tutti, che si può esprimere...

Genetica del passato e teconologia del futuro, così Paolini ha dato il via al Festival delle Valli del Natisone 2019

Immagine
Foto di Eugenio Spagnol Un’istantanea del presente, in bilico fra l’eredità, genetica e culturale, degli antenati e la discontinuità che produce incertezza e preoccupazione delle post-moderne (bio)tecnologie. Con lo spettacolo di Marco Paolini, Filo filò, si è aperta, ieri 17 luglio, nella piazzetta del paese di Cicigolis (Pulfero), la 25esima edizione del Festival delle Valli del Natisone.
La rassegna, che proseguirà fino al 27 del mese, propone oltre 20 spettacoli che si terranno, come da tradizione per la manifestazione organizzata dal CTA di Gorizia, in suggestivi spazi dislocati in tutti i comuni delle valli del Natisone ed in quello sloveno di Caporetto. Il programma completo della rassegna è disponibile su https://www.festivaldellevallidelnatisone.net/

http://novimatajur.it/cultura/genetica-del-passato-e-teconologia-del-futuro-cosi-paolini-ha-dato-il-via-al-festival-delle-valli-del-natisone-2019.html


Al museo SMO fino al 28 settembre la mostra sull'ing.Maks Klodič-V muzeju SMO do 28. septembra na ogled razstava o inženirju Maksu Klodiču

Immagine
Razstava o inženirju Maksu Klodiču (1875-1953), ustvarjalcu novih poti, se seli v muzej SMO v Špetru, kjer bo na ogled od jutri, 20. julija, do 28. septembra. Maks Klodič, iz družine Te dolenjih, je znan predvsem po tem, da je na začetku 20. stoletja zgradil karavanško bohinjsko železniško progo in bohinjski predor. Širšo razstavo, posvečeno slovenskemu inženirju, je v vagonu vlaka pripravil Gorenjski muzej, del postavitve, ki s pomočjo dvojezičnih panojev predstavlja tudi nekatere ostale člane ugledne rodbine Klodič, pa je bil na ogled v Hlodiču in bo zdaj še v Špetru na pobudo KD Rečan_Aldo Klodič in pod pokroviteljstvom Občine Grmek. Gostovanje razstave v Benečiji je podprl Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Občina Grmek pa je
TUKAJ si lahko ogledate našo fotogalerijo z odprtja razstave v Plavi dvorani v Hlodiču 22. junija.

http://novimatajur.it/cultura/v-muzeju-smo-do-28-septembra-na-ogled-razstava-o-inzenirju-maksu-klodicu.html

Odsotni nimajo nikoli prav - Gli assenti non hanno mai ragione

“Absens heres non erit” (Odsotni nimajo nikoli prav). Latinski pregovor je primerna ocena ob nekaterih dogodkih, ki so v zadnjem času zaznamovali naš prostor in našo narodno skupnost. Na sobotno spominsko slovesnost, ki se je odvijala v tržaškem Narodnem domu ob 99-letnici njegovega požiga, je prišel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Odsoten pa je bil predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki torej ni prišel pozdravit najvišjega predstavnika sosednje in prijateljske države (z njim se je sicer na kratko sestal na deželnem sedežu) in obenem počastit našo narodno skupnost in njeno trpko preteklost. Želim verjeti, da Fedrigova odločitev ni bila odvisna od tržaških desničarjev, ki so dan pred dogodkom organizirali javno srečanje, da bi takratne dogodke postavili na glavo. Le-ti pa imajo še vedno svojo težo v mestu, tudi volilno. Na srečo pa je vse postavil v red osrednji govornik na sobotni slovesnosti, zgodovinar Raoul Pupo, ki je poudaril, da so v Narodni dom prišli vs…

Vse več romarjev na Nebeški poti - Sempre di più sul Cammino celeste

Immagine
Iz leta v leto, iz dneva v dan, raste število romarjev na Nebeški poti. Porast turistov zabeležijo tako osebe, ki v raznih etapah sprejemajo romarje, kot tudi ostali domačini, ki skoraj vsak dan opazijo mimoidoče pohodnike. Nebeška pot, ki jo imenujejo tudi Iter Aquileiense, je dejansko mednarodna romarska pot, saj je leta 2006 nastala na pobudo raznih romarjev iz Furlanije Julijske krajine, Slovenije in Koroške. V veri združuje romarje različnih narodnosti prav na Svetih Višarjah nad Žabnicami, kjer Mater Božjo z detetom že stoletja častijo Slovenci, Nemci, Furlani in Italijani. Nebeška pot je mednarodna tudi po sestavi, saj jo sestavijo italijanska, slovenska in avstrijska pot. Italijanska romarska pot izvira iz Ogleja v Italiji (mesto, kjer so prvič oznanili evangelij in od katerega so v osrčje Evrope odšli oznanjat krščansko sporočilo); slovenska z Brezij v Sloveniji (v tej vasi se nahaja najpomembnejše slovensko Marijino svetišče); avstrijska pa od Gospe Svete na avstrijskem Korošk…

Costruiamo il cluster, non il muro! - Gradimo grozd ne pa zidov!

Immagine
Millenni di storia nascondono i poderosi manufatti che piccole o grandi società umane hanno costruito per difendere, circoscrivere, salvaguardare il possesso di porzioni di territorio su cui vivere e dalla quale trarre il necessario per la propria sopravvivenza. La pacifica convivenza, tuttavia, durava fino a che, per ragioni di conquista, non si veniva in conflitto con un vicino. Tutta la storia che conosciamo e che tramandiamo di generazione in generazione segna le sue tappe elencando lotte, guerre, sconfitte e vittorie, dai tempi della clava di Neanderthal fino al recente olocausto o alle atomiche dall’immane potere distruttivo. A guardarla da questo punto di vista pare che l’umanità ben poco abbia imparato dalla sua propria esperienza. Da millenni si segnano confini, si tracciano barriere di divisione, si costruiscono muri e fossati di difesa. Chi non conosce la Grande muraglia cinese che iniziò a prendere forma a difesa dalle popolazioni mongole già otto secoli prima di Cristo? N…