Post

Visualizzazione dei post da Novembre, 2019

Dvie iskrene adventne želje /Due sinceri desideri per l’Avvento

Immagine
Advent je cajt parčakovanja Božje bližine, ko molimo, de se odprejo nebesa an se ulije na nas žegnani daž, ki zbudi življenje, zak’, kjer je Buog, tam je tudi življenje. Lepo an ljubeznivo življenje. Buog je paršu do nas an je tudi z nami, a mi smo šele na poti napruot njemu, de ga popunoma srečamo an izpunimo naše želje. Božič je parvi Božji odgovor, od katerega se dviga tudi naš glas, ki ga sprime an varje. Če se pa obarnemo na vsakdanje opravila an potriebe, se odpre varsta parčakovanj. Najparvo želimo, da v Kanalski dolini dobé dobrega slovenskega duhovnika, ki sada ga nie. Biu je, pa ga oblastniki niso ustavli, takuo se je muoru varniti nazaj v svoje kraje an žalostno zapustu Ukve an Žabnice brez slovenske besiede. Tuole se je parvič zgodilo an je velika nevarnost, de tako ostane an se izvirna viera potopi v rieko Belo. Malo drugač je stanje v Benečiji. Povsod slovenske molitve an pesmi ostajajo liep spomin. Tisti vierniki, ki so šele ostali an znajo lepuo naše pesmi, bi se imiel…

Mlajša generacija, ki želi ohraniti slovensko kulturo

Immagine
Najti “motivacijo” za ohranjanje slovenske besede preko projektov, namenjenih mlajši generaciji zamejskih Slovencev. S tem namenom se je skupina mladih Slovencev iz Italije, Hrvaške in Srbije srečala v Gorenjem Tarbiju, beneški vasi v občini Srednje. Dvodnevno mednarodno konferenco je organiziral Mladinski svet Slovenije v sklopu projekta “Povezujemo” s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V petek, 22., in v soboto, 23. novembra, so se udeleženci projekta s pomočjo delavnic, dinamičnih predavanj in ur, namenjenih “teambuildingu”, najprej boljše spoznali, obenem pa poglobili svoje znanje o širšem prostoru, kjer je prisotna slovenska jezikovna skupnost. Pod vodstvom trenerke Maje Drobne so si nato izmenjali primere dobrih praks, predvsem pri vključevanju pripadnikov mlajše generacije v društva in organizacije slovenskih manjšin, vadili oblikovanje učinkovitih projektov in iznesli nekaj predlogov, kako bi lahko med drugim izboljšali delovanje Urad…

In onda sulla giusta frequenza

Immagine
Nediški zvon’ è la trasmissione radiofonica che da quarant’anni porta agli ascoltatori il suono della parola slovena della Benecia. C’è chi domenica scorsa, nella sala consiliare di San Pietro al Natisone, è stato tra quelli che hanno per primi voluto e lavorato per questo, in tempi decisamente meno favorevoli dei nostri, almeno dal punto di vista del rispetto e della volontà di valorizzare le nostre parlate.
Non si può quindi non essere grati a queste persone, e alla RAI slovena in generale, per questo impegno. Come a tutti coloro che hanno scritto e letto, per tanto tempo, davanti a un microfono, in una lingua che quasi sempre conoscevano solo oralmente. Mi piace ricordare – è stato fatto anche nel corso della trasmissione in diretta di domenica – la figura di Luciano Chiabudini, narratore di fiabe e di tradizioni. Perché è uno di quei nomi troppo presto dimenticati, dei quali non si celebra alcuna ricorrenza, e che invece meritano almeno un riconoscimento: quello dello sforzo di f…

Brez slovenskega duhovnika - Non c’è più il sacerdote sloveno

Immagine
Prvič je v svoji zgodovini Kanalska dolina ostala brez stalnega slovenskega duhovnika. V soboto, 23. novembra, je nampreč nastopil službo trbiškega župnika in upravitelja v Ukvah, Žabnicah, Naborjetu-Ovčji vasi, Beli peči in Rajblu g. Alan Iacoponi. V celem pastoralnem sodelovanju mu bosta pomagala vikar g. Gabriel Cimpoesu in diakon Corrado Colutta Župnik je po rodu Bolivijec, kaplan Romun. Med krajevnimi dušnimi pastirji niso pa našli mesta za Slovenca, če izvzamemo patra Petra Laha, ki v poletnik mesecih skrbi za svetišče na Višarjah. V sredo, 20. novembra, je v cerkvi Svete Trojice v Ovčji vasi daroval svojo zadnjo mašo v Kanalski dolini pater Jan Cvetek, 38-letni frančiškan iz Bohinja, ki je prišel v naše kraje novembra lani, da bi priskočil na pomoč takratnemu župniku Claudiju Bevilacqui. Pater Cvetek je pomagal še posebej v cerkvah, za katere je do svoje smrti, 1. februarja letos, bil odgovoren gospod Mario Gariup. To je v Naborjetu, s podružničnimi cerkvami v Lužnicah, Šenkatr…

“Nediški zvon” se bo ob svoji 40-letnici oglasil v živo iz Špetra

Immagine
Po slovesnem praznovanju ob 40-letnici oddaje “Ta rozajanski glas” 3. novembra na Ravanci v Reziji bodo v nedeljo, 24. novembra, obeležili še poseben jubilej oddaje “Nediški zvon”, ki jo Radio Trst A vsako soboto posveča dogajanju v Nadiških dolinah. Tudi tokrat gre za 40-letnico, prireditev pa bo ob 17.30 v dvorani občinskega sveta na županstvu v Špetru, od koder bo ekipa slovenskega radia deželnega sedeža Rai oddajala v živo.
Program predvideva predvsem pogovore z najrazličnejšimi predstavniki slovenske narodne skupnosti v videnski pokrajini, pa tudi drugimi, ki imajo z Benečijo poseben odnos. O začetkih oddaje “Nediški zvon” in prisotnosti Radia Trst A v teh dolinah bodo spregovorili Igor Tuta, Martina Repinc, sodelavci Riccardo Ruttar, Loretta Primosig in drugi. Govor bo o čezmejnem povezovanju, upravljanju teritorija, kulturnem delovanju, medijih, dvojezični šoli, ohranjanju in razvoju narečja, odnosu do knjižnega jezika, o kmetijstvu, beneških planincih, Matajurju… Tem bo torej …

Sv. Miklavž v Vidnu in Špietru - San Nicolò a Udine e San Pietro

Immagine
Otroci se že parparvljajo na parhod svetega Miklavža in nestarpno čakajo na daruove, ki jih jim bo parnesu. Že v pandiejak, 2. decembra, bo ob 17.30 obisku otroke, ki se uče po slovensko v prestorih fare Sv. Kvirina v Vidnu. Iniciativo organizira združenje Blankin, ki skarbi za pouk slovenskega jezika v Vidnu. Lahko pridejo tudi otoci, ki ne obiskujejo mtečaja slovenščine. Le združenje Blankin je povabilo svetega Miklavža, de obišče otroke, ki se parpravljajo na parvo sveto obhajilo po slovensko. Svetnik jih bo obisku in obdariu v petak, 6. dičemberja ob 16. uri v prestorih dvojezične šuole v Špietru. Anche quest’anno si rinnoverà la tradizione di San Nicolò a Udine: Sv. Miklauž porterà piccoli doni e dolci a tutti i bambini che interverranno e in cambio farà alcune domande per verificare la bontà dei bambini (sai fare il segno della croce, sai recitare una preghierina, ti lavi i denti tutti i giorni, non fai arrabbiare i genitori, …). L’evento si terrà nell’oratorio della parrocchia …

Gorenji Tarbij gosti “Mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije 2019”

Immagine
Mladinski svet Slovenije je letos izbral Benečijo oziroma Gorenji Tarbij za svojo “Mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije 2019”, ki jo prireja v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu v sklopu projekta “Povezujemo”. Osrednja tema letošnjega izobraževalnega srečanja za mlade, ki se je začel danes, 22. novembra, v prostorih nekdanje šole, kjer je zdaj sedež hostla, ki je del razpršeni hotel “Albergo diffuso Valli del Natisone”, je “Motivacija in pridobivanje novih članov v mladinskih zamejskih organizacijah”. Vabilu organizatorjev se je odzvala približno dvajseterica mladih iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in naše dežele. Po pozdravih in kratki predstavitvi konference je bil takoj čas za prvi sklop izobraževanja, ki bo trajal do 12.30. Z delom bodo udeleženci nadaljevali ob 14. uri, najprej s krajšim “teambuildingom”, nato pa z drugim delom izobraževanja, ki se bo zaključil ob 18.30. Zvečer bo med večerjo tudi prilož…

Tradicionalni izlet v Ljubljano, ki ga pripravlja/Tradizionale gita a Ljubljana organizzata dalla Srebrna Kaplja

Immagine
>> SREBRNA KAPLJA >> v četartak, 5. dičemberja,
tradicionalni izlet v Ljubljano, kár bo Miklavžev sprevod. Odhod bo ob 8. iz Špietra. Od 10.30 si bote ogledali Ljubljano, ob 13. bo kosilo v samostanu Stična, potlé bo pa cajt za Božično taržnico. Ob 17. bo Miklavžev sprevod po Ljubljani. De bi se vpisal’, pokličite, do 27. novemberja, na sedež časopisa Dom na 0432 701455. >> SREBRNA KAPLJA
>> giovedì, 5 dicembre,
tradizionale gita a Ljubljana in occasione della sfilata di San Nicolò. La partenza è prevista per le 8 da San Pietro. Dalle 10.30 visiterete Ljubljana, il pranzo sarà alle 13 al monastero di Stična, avrete poi a disposizione del tempo per il mercatino di Natale. Alle 17 San Nicolò sfilerà per Ljubljana. Per iscrivervi chiamate entro il 27 novembre alla sede del giornale Dom allo 0432 701455. https://www.dom.it/events/1857/tradicionalni-izlet-v-ljubljano-ki-ga-pripravljatradizionale-gita-a-ljubljana-organizzata-dalla-srebrna-kaplja/

Comunità di montagna Torre e Natisone, Cividale, Prepotto e Povoletto restano fuori

Immagine
I Comuni di Cividale del Friuli, Prepotto e Povoletto non faranno parte della Comunità di montagna del Natisone e Torre. Questa la novità principale, per il territorio della fascia confinaria, introdotta dal consiglio regionale prima dell’approvazione definitiva della nuova riforma degli enti locali. Lo scorso 14 novembre, nella sede dell’Assemblea a Trieste, è stato dato il via libera definitivo, con i voti della maggioranza, al testo che ora è legge regionale.
L’articolato, rispetto al ddl proposto dall’assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e approvato dalla Giunta lo scorso 11 ottobre, è uscito in buona sostanza pressoché intatto sia dall’esame della V Commissione che da quello definitivo del Consiglio. Tutte respinte dalla maggioranza dell’aula, infatti, le proposte di modifica delle opposizioni.
L’esperienza delle Unioni territoriali intercomunali, oggi unici enti intermedi fra Regione e Comuni, si avvia dunque al termine. La nuova riforma prevede che siano ‘sciolte di …

Začenja se 35. Slovenski knjižni sejem- Inizia la 35.fiera del libro

Od 26 novembra do 1 decembra bo Cankarjev dom v Ljubljani gostil 35. Slovenski knjižni sejem, ki vsako leto privablja več deset tisoč obiskovalcev. Tokrat je sejem posvečen Valentinu Vodniku, enemu najbolj znanih predstavnikov razsvetljenstva na Slovenskem, čigar 200-letnico smrti obhajamo letos. Sicer pa bo v Cankarjevem domu v šestih dneh sejemskega dogajanja več kot tristo različnih dogodkov, kot ponavadi pa bo izredno bogat program za otroke in šole. Tuja gostja bo letos na sejmu Evropa oziroma osem evropskih držav, ki imajo v Sloveniji kulturna predstavništva, združena v zvezo EUNIC. Ker letos praznujejo 100-letnico priključitve Prekmurja matični domovini, pa bo mesto gost Murska Sobota, ki bo v ospredju že od vsega začetka, saj se bo odprtja sejma udeležil Vlado Kreslin. Kot lani bo na uradnem odprtju sejma prisotne nagovoril tudi premier Marjan Šarec.
Kot vsako leto bodo v Ljubljani svojo bogato knjižno bero predstavile tudi večje slovenske založbe, ki delujejo v Italji, in sice…

Dogodki in srečanja na Ravanci/Eventi e incontri a Prato di Resia

Immagine
>> RAVANCA
>> dogodki in srečanja,
ki jih parpravlja Folklorna Skupina »Val Resia« pod pokroviteljstvom rezijanske občine. V saboto16. novemberja, bo ob 20.30 srečanje kupe z Antoniem, Rinaldom in Nadio pod naslovan »Sichuan in MTB, sulle strade dei monasteri tibetani e degli ultimi panda;« v saboto30. novemberja, bo ob 20.30 pa srečanje z Dinom Valentem »Un viaggio in Argentina, dalle Ande alla Terra del Fuoco, dal Perito Moreno alla capitale Buenos Aires.« >> PRATO DI RESIA
>> eventi e incontri 
organizzati dal Gruppo Folcloristico «Val Resia» con il patrocinio del comune. Sabato6 novembre, alle 20.30 si terrà l’incontro assieme ad Antonio, Rinaldo e Nadia dal titolo «Sichuan in MTB, sulle strade dei monasteri tibetani e degli ultimi panda»; sabato30 novembre, alle 20.30 si terrà l’incontro con Dino Valente «Un viaggio in Argentina, dalle Ande alla Terra del Fuoco, dal Perito Moreno alla capitale Buenos Aires». https://www.dom.it/events/1860/dogodki-in-sre…

Incontro a Ponte Clinaz/Podklanec sulle tracce della Cortina di ferro

Immagine
Sono stati ricordati in tutto il mondo, quei colpi di piccone che 30 anni fa, il 9 novembre 1989, hanno creato una breccia nel Muro di Berlino, il segnale che due entità separate, molto più grandi delle due parti della città fino ad allora divisa, tornavano a unirsi. Ricordando quanto la presenza della Cortina di ferro abbia avuto conseguenze pesanti anche sul nostro territorio transfrontaliero, è stata pregevole l’iniziativa dei Comuni di Stregna e Kanal ob Soči che in quella giornata, presso Ponte Clinaz/Podklanec, in comune di Prepotto, hanno organizzato un incontro – cui si riferiscono le immagini della galleria – aperto alla cittadinanza.
http://novimatajur.it/cultura/incontro-a-ponte-clinaz-podklanec-sulle-tracce-della-cortina-di-ferro.html

Adventne melodije v naših cerkvah - Melodie d’Avvento nelle nostre chiese

Immagine
Si avvicina l’Avvento e, come ormai tradizione, anche quest’anno nelle chiese delle nostre vallate si svolgeranno diversi concerti in attesa del Natale. Ogni anno rappresentano un’occasione d’incontro, in cui vedersi, ritrovarsi e fare comunità. Nelle Valli del Natisone i concerti del periodo natalizio hanno preso vigore negli anni Novanta, grazie alla Comunità montana delle Valli del Natisone. A seguito della nascita della Comunità montana Torre, Natisone, Collio, i concerti si sono allaragati a tutto l’ambito territoriale del nuovo ente. Negli ultimi anni, invece, sono proseguiti solo nell’Uti del Natisone, che anche quest’anno li organizza in collaborazione con l’Istituto per la cultura slovena-Isk. L’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini organizza, invece, un ciclo di concerti nei paesi delle Valli del Torre. Il primo concerto si svolgerà domenica, 24 novembre, a Canebola/Čenijebola di Faedis. Alle 17.00, nella chiesa paesana dedicata a San Giovanni Battista, si esibirà co…

L’Albergo diffuso delle Valli fa il pieno anche nel 2019

Dai 1552 pernottamenti del 2014 ai 2665, al 30 settembre, dell’anno in corso. In cinque anni l’Albergo diffuso delle valli del Natisone, stando ai dati che ci ha fornito il segretario dell’associazione Andrea Trusgnach, ha di fatto raddoppiato le presenze.
L’impressione che la domanda di “turismo slow” sia in aumento anche in questo territorio dunque, trova un riscontro concreto nei numeri reali. La crescita è evidente anche nel confronto con i dati del 2018. Allora, su tutti i 12 mesi, i pernottamenti sono stati 2596 riferiti a 1131 persone che hanno soggiornato nei 98 posti letto complessivi dell’associazione. Al 30 settembre di quest’anno le persone ospitate (per i 2665 pernottamenti di cui sopra) sono state già 1167. La stima, assicura la presidente dell’associazione Marzia Ursic, è che, in base alle prenotazioni già registrate, al 31 dicembre si possa tranquillamente superare quota 3000 pernottamenti. L’incremento è dovuto soprattutto ai camminatori che percorrono l’Alpe Adria T…

Tarvisio, arriva il nuovo parroco

Immagine
Tarvisio, arriva il nuovo parrocoLa mattina di domenica, 10 novembre, don Claudio Bevilacqua ha celebrato l’ultima Messa a Tarvisio/ Trbiž e ha preso commiato dalle comunità della Collaborazione pastorale di Tarvisio. Ha già fatto rientro nella propria casa a Flaibano, dove si è messo a disposizione della Collaborazione pastorale di Coseano, di cui la comunità di Flaibano fa parte. In una lettera ai fedeli l’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, lo ha ringraziato per l’opera svolta in Valcanale, annunciando anche che sabato, 23 novembre, accompagnerà a Tarvisio il nuovo parroco che lo sostituirà, don Alan Iacoponi. L’arcivescovo concelebrerà la Messa col nuovo parroco alle 17.00 nella chiesa di Tarvisio. Don Iacoponi, che ha 42 anni, è nativo della Bolivia ed è incardinato nell’Arcidiocesi di Udine. Finora è stato vicario pastorale a Gemona; d’ora in avanti avrà la responsabilità delle parrocchie di Tarvisio, Camporosso, Fusine in Valromana, Cave del Predil, Ugovizza e Malborg…

Solbica čaka na zvezdo repatico . Stolvizza in attesa della stella cometa

Immagine
Da giovedì, 14, a domenica, 17 novembre, l’associazione Žïvisolbica/Vivistolvizza, in collaborazione con il Museo della gente della Val Resia e il Museo dell’arrotino, impreziosirà la rassegna Ideanatale, che anche quest’anno si svolgerà negli spazi di Udine Fiere con ingresso gratuito. Nell’area espositiva dedicata alla Val Resia a farla da padrone sarà il legno della vallata, con la ricostruzione di ambienti natalizi, personaggi del Presepe e una rappresentazione di antichi mestieri. A tutti i visitatori sarà distribuito materiale promozionale del comprensorio di Resia e del Parco naturale delle Prealpi Giulie. L’associazione Vivistolvizza sarà presente anche per pubblicizzare l’iniziativa «Notte di Natale in Val Resia » che si svolgerà a Stolvizza durante le prossime festività natalizie. Complice la copiosa neve sul Canin, nel paese l’atmosfera natalizia si fa sentire più viva che mai, con un programma di appuntamenti ricco di suggestioni e religiosità. Da domenica, 1 dicembre, a S…

V Posočju 860.000 nočitev - Posočje, 860.000 pernottamenti

Immagine
Letošnja turistična sezona v Posočju je bila uspešna, saj so zabeležili največjo rast obiska v zadnjih letih. Sezono bodo sklenili s približno 860.000 nočitvami, kar predstavlja sedemodstotno rast. V zadnjih nekaj letih so obisk več kot podvojili, je povedal direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janko Humar. Glede na rast obiska je dolina Soče trenutno med petimi največjimi slovenskimi destinacijami. Hitra rast obiska in nove razmere pa prinašajo tudi dodatne izzive in drugačno politiko. Če je bila prioriteta Zavoda za turizem prej predvsem trženje in pridobivanje novih gostov, pa se v prihodnje usmerjajo bolj k samemu upravljanju. Med ključnimi cilji delovanja zavoda je Humar izpostavil celoletno poslovanje, rast kakovosti in dodanih vrednosti storitev ter trajnostno upravljanje. Javni zavod je tudi del skupnosti Julijske Alpe, v kateri so se že pred nekaj leti odločili za skupen razvoj konkretnih turističnih proizvodov. Eden od teh je nova daljinska pohodniška pot okoli Julijs…

Podcirku vabi pohodnike v jamo - Da Valle a Foran di Landri tra i boschi

Immagine
Il bosco si era riappropriato dell’antico sentiero che da Valle di Soffumbergo/Podcirku, in Comune di Faedis/Fojda, conduce attraverso i monti fino alla grotta del Foran di Landri, uno dei posti più affascinanti e anche meno conosciuti della zona, al centro di numerosi racconti e leggende e abitato fin da tempi remoti, visto che vi sono stati ritrovati reperti preistorici. Consuetudine voleva che ogni anno, in occasione della Festa delle castagne e del miele di castagno, insieme alla Pro loco del borgo, si andasse a piedi fino alla grotta. Ma, proprio a causa della sparizione del sentiero, da 15 anni questa escursione non si poteva più fare. Quest’anno, grazie all’impegno dei volontari non solo della Pro loco, ma anche del gruppo Forum Julii Speleo e della vicina Pro loco Colloredo di Soffumbergo, il sentiero è stato riaperto e domenica, 13 ottobre, è stato inaugurato con la camminata «Valle scende in grotta». «Lo scorso giugno – ha dichiarato il presidente della Pro loco di Valle di…

Orizzonti per il futuro della Slavia

Immagine
Nell’ambito della riforma delle autonomie locali, presentata dalla Giunta regionale e già all’esame del Consiglio regionale, nascerà la Comunità di montagna delle Valli del Natisone e del Torre. «C’è pieno accordo tra i sindaci », comunica con soddisfazione il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro, a seguito della riunione dell’Uncem, l’organismo che coordina gli enti locali montani, del 4 novembre a Faedis, nella quale i primi cittadini hanno confermato il sì al ritorno all’unione dei due territori, come era prima della riforma Serracchiani- Panontin, che aveva smembrato la Benecia in due distinte Uti a prevalenza di territorio pianeggiante. Ma la vera novità è l’iniziativa dei sindaci per l’istituzione, nell’ambito della riforma regionale degli enti locali, della cosiddetta «provincia della montagna». Il documento, proposto dal sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha ottenuto il sostegno dei più grandi Comuni del territorio montano (Tolmezzo, Tarvisio, Tarcento) e di quasi tut…