Post

Visualizzazione dei post da Dicembre, 2019

BUON ANNO

Immagine

In un progetto la valorizzazione di canti popolari e leggende

Immagine
La Val Resia, com’è noto, si contraddistingue per le sue caratteristiche naturali e culturali. Tra le prime primeggia il monte Canin con le sue cavità profonde che attirano speleologi da ogni dove e il particolare ecosistema; tra le seconde, accanto al dialetto, possiamo sicuramente annoverare la danza, la musica, il canto e la narrativa di tradizione orale.  Per la valorizzazione di questi ultimi aspetti operano in valle diverse associazioni tra le quali il Museo della gente della Val Resia, attivo dal 1995, che da due anni ha sede nella Casa Buttolo Ploc.  Il Museo ha presentato domanda alla Regione in base al bando dell’assessorato alla cultura sull’etnografia anche per far presente la ricca e varia attività che porta avanti sia nella valorizzazione del patrimonio materiale etnografico sia quello immateriale, legato alla narrativa di tradizione orale e, da due anni, anche all’attività archeologica. Insieme al Comune, al Gruppo Folkloristico e ad altre associazioni ed enti, i

Krovni organizaciji SKGZ in SSO skupaj načrtujeta korake za bodočnost - SKGZ e SSO stanno pianificando congiuntamente i passi per il futuro

Slovensko zastopstvo v italijanskem parlamentu, sistemska ureditev vprašanja večjezičnega pouka v Kanalski dolini, tretja deželna manjšinska konferenca, 100-letnica požiga Narodnega doma in 90-letnica usmrtitve bazoviških junakov: to so glavne teme, ki bodo usmerjale dejavnost krovnih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, v naslednjem obdobju. Tako sta povedala predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj na tiskovni konferenci ob zaključku letošnjega leta v Narodnem domu. Kraj srečanja z novinarji ni bil slučajen, saj so s tem želeli spomniti na veliko julijsko slovesnost ob 100-letnici fašističnega požiga te stavbe, ki se je bosta udeležila tudi predsednika Italije in Slovenije Mattarella oziroma Pahor. V letu 2019 sta krovni organizaciji nadaljevali na poti sodelovanja in skupnega prizadevanja v korist celotne narodne skupnosti in tega obmejnega prostora. Izzivi znotraj naše skupnosti gredo predvsem v smer uve

Il premio “Stella d’argento della Val Resia 2019” va all’arcivescovo di Udine mons. Mazzocato

Sarà l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, a ricevere quest’anno il premio “Stella d’argento della Val Resia”, un riconoscimento, ideato dall’Associazione ViviStolvizza e giunto alla diciasettesima edizione, con cui si vogliono mettere in evidenza personalità, associazioni, gruppi o singoli cittadini che hanno contribuito alla crescita sociale, economica e culturale della Val Resia. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà sabato 28 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Resia alla presenza della sindaca Anna Micelli e dei componenti la commissione. L’arcivescovo di Udine sarà insignito della Stella d’argento della Val Resia “per la costante e preziosa attenzione verso la cultura, le preziose tradizioni e la profonda fede cristiana della gente resiana, un’attenzione che ha portato alla restituzione del titolo di Santuario alla chiesa di Santa Maria Assunta di Prato, un riconoscimento particolarmente significativo per tutta la comunità resiana che da s

Včeraj in danes z Devetico božično - Ieri e oggi con la Devetica božična

Immagine
Durante l’Avvento i fedeli si preparano al Natale con le usanze del periodo a noi pervenute, che ancora riescono a distogliere la gente da negozi e acquisti, riportandola al vero significato della nascita di Cristo. Nelle Valli del Natisone la più celebre tra queste usanze è la Devetica božična, una novena di Natale che anche quest’anno è stata pregata nei paesi delle parrocchie di Drenchia/Dreka, Liessa/Liesa e Cravero/Kravar. Proprio della Devetica si è parlato giovedì, 12 dicembre, al Centro culturale sloveno di San Pietro al Natisone/Špietar. Il presidente dell’Istituto per la cultura slovena-Isk, Giorgio Banchig, ha approfondito la storia e il significato di questa forma di devozione, iniziata ai principi del XVII secolo in Tirolo dalla contessa Anna Caterina Gonzaga – che cambiò poi il suo nome in Giuliana. «In Slovenia la Devetica si chiama “Marijo nosijo”, “Portano Maria”», ha aggiunto Banchig. E proprio così, in dialetto sloveno, era chiamata l’usanza anche in alcuni pae

Identiteta skupnosti potrebuje običaje - La comunità ha bisogno di tradizioni

Immagine
Usi, costumi e tradizioni, assieme alla lingua, rappresentano una parte fondamentale e irrinunciabile dell’identità della comunità slovena in Friuli Venezia Giulia, da Tarvisio a Muggia. Da questo presupposto è nato il progetto Tradizioni comuni e particolari degli sloveni in Italia realizzato dall’associazione don Eugenio Blanchini con il supporto della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. L’iniziativa ha avuto una risposta eccezionale, tanto che solo una piccola parte del materiale raccolto potrà essere utilizzato e già si rende necessario pensare a ulteriori progetti in questo campo, è stato sottolineato, nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella sede dell’associazione don Blanchini a Cividale lo scorso 9 dicembre, da parte del presidente, Giorgio Banchig, e dal coordinatore, Albert Devetak. Basta scorrere l’elenco dei partner per capire quanto l’iniziativa abbia coinvolto l’intero territorio di insediamento della minoranza slovena. Nel settore cul

Dvakrat hvaležni zakonu 482

Dvajsetletnica državnega okvirnega zakona 482 za zaščito jezikovnih manjšin je priložnost, da ocenimo prehojeno pot in se zaustavimo pri vlogi manjšin v našem prostoru. Povedati velja, da bi Slovenci leta 2001 brez tega zakona in 6. člena italijanske ustave težko dobili zaščitni zakon. Zakon 482 v bistvu daje dostojanstvo jeziku in kulturi albanske, katalonske, germanske, grške, slovenske, hrvaške, francoske, franko-provansalske, furlanske, ladinske, okcitanske in sardinske skupnosti, ki so prisotne v Italiji. Pred dvajsetimi leti so namreč te jezike začeli uporabljati v javni upravi na ozemljih, kjer omenjene skupnosti živijo, saj je zakon jezikovnim manjšinam omogočil komunikacijo z javno upravo v njihovem jeziku. Gre za velik dosežek, ki je prišel sicer z določeno zamudo, saj ga v bistvu predvideva sama italijanska ustava. Ne glede na omenjene pomankljivosti velja povedati, da je zakon 482 po vsej državi »sprožil« vrsto pobud, ki so šle v smer uvelj

Dve mladi za Ta stara bugëta - Due giovani per Ta stara bugëta

Immagine
Dopo un anno di attività del negozio alimentari  Ta stara bugëta/La vecchia bottega  l’associazione ViviStolvizza, che lo ha voluto e gestito, ha passato il testimone ad una nuova realtà imprenditoriale nata dalla volontà di due giovani resiani, Monica Buttolo e Maurizio di Lenardo. Dobbiamo qui ricordare come questa bella realtà imprenditoriale a Stolvizza sia stata resa possibile soprattutto dal coraggio dell’associazione ViviStolvizza la quale, appunto un anno fa, a fronte della paventata chiusura dell’unico negozio di generi alimentari del paese, ritenuta quanto mai dolorosa per tutta la comunità, aveva preso la coraggiosa decisione di ampliare la propria attività sociale e di aprire un’attività commerciale per rispondere a questa specifica esigenza del paese. Una decisione, comunque, in linea con la filosofia dell’associazione, che da sempre è al servizio della comunità. Certo, l’attività messa in piedi ha rappresentato per i soci un impegno non di poco conto, ma il negozi

Na Višarje pelje pametni telefon - Verso Lussari sullo smartphone

Immagine
Že nekaj dni Kanalska dolina in še posebej romarji na Svete Višarje razpolagajo z zelo zanimivo novostjo. Preko pametnega telefona, slušalk in kod QR lahko na novo odkrivajo staro romarsko pot na Svete Višarje. S projektom MACA ( www.maca.tours ), oziroma v italijanščini »Museo a cielo aperto« (»Muzej na prostem«) so ob stari romarski poti do Svetih Višarij namestili desetino pisanih kažipotov. Preko kod QR, ki jih lahko s svojimi pametnimi telefoni berejo na kažipotih, imajo obiskovalci dostop do predstavitev, slik, pripovedi in posebnih vsebin. Zanimivo je, da so vsebine dostopne v italijanščini, slovenščini, angleščini in nemščini. Stefanu Floreaniniju, ki je za ta novi projekt dal pobudo in ki ga je vodil, so ob strani bile razne ustanove, med katerimi tudi slovensko Združenje Don Mario Cernet za vsebine v slovenščini in društvo nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein za vsebine v nemščini. Tehniško sta sodelovala Federico Liva in Enzo Barone, ob strani so še bili

Buone feste a tutti

Immagine
Presepio di brattee di pannocchie

Ustavni zakon o zmanjšanju števila italijanskih parlamentarcev bo moral skozi rešeto ljudstva

Podobno kot Renzijeva ustavna reforma – ta je nato propadla, kar je privedlo do odstopa tedanjega italijanskega premierja – bo moral tudi novi zakon o zmanjšanju števila italijanskih senatorjev in poslancev, ki so ga oktobra v tretjem branju skoraj soglasno dokončno potrdili v parlamentu, skozi rešeto volivcev.  Za njegovo uveljavitev bo namreč potrebna podpora na referendumu. Takoj po odobritvi reforme so namreč  senatorji Demokratske stranke Tommaso Nannicini in stranke Naprej Italija (Forza Italia) Andrea Cangini in Nazario Pagano začeli zbirati podpise, da bi se lahko o tem, če se strinjajo s tretjinskim zmanjšanjem števila parlamentarcev (poslancev bi bilo 400 namesto 630, senatorjev pa 200 namesto 315, v naši deželi pa bi po novem izvolili štiri senatorje in osem poslancev), izrekli volilni upravičenci. Pobudniki potrditvenega referenduma – ustava predvideva, da lahko pet deželnih svetov ali petina senatorjev oziroma poslancev zahteva ljudsko posvetovanje, če ustavna reforma v p

Slovenija na 16. mestu v EU po deležu priseljencev med prebivalci

Osemnajsti december je po celem svetu od leta 2000 znan tudi kot mednarodni dan migrantov. Na ta datum so namreč leta 1990 sprejeli Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin. Vprašanje priseljencev pa je v zadnjih letih še posebno aktualno, saj vsepovsod govorijo o tako imenovani “migrantski krizi”, ki velja na primer tudi za enega izmed glavnih izzivov Evropske unije. Statistični urad Republike Slovenije je objavil vrsto podatkov, ki zadevajo prebivalce Slovenije, katerih prvo prebivališče je bilo v tujini. Na začetku lanskega leta je v Sloveniji živelo 250 tisoč priseljencev (12,1 % prebivalstva): med temi je 96 tisoč novodobnih priseljencev, ki so v Slovenijo prišli od leta 2008 dalje, kar 112 tisoč pa je takih, ki so se tja preselili še pred osamosvojitvijo (med temi so bili seveda predvsem prebivalci iz drugih jugoslovanskih republik). SURS je slovenske podatke primerjal tudi s podobnimi iz drugih držav članic Evropske

Adventni koncert v Mažeruolah/Concerto dell'Avvento a Masarolis

Immagine
>> MAŽERUOLA >> v nediejo, 22. dičemberja, ob 11. bo  adventni koncert . Med mašo in po maši bo nastopu parložnostni zbor  Cantate Domino Zveze cerkvenih pevskih zborov . >> MASAROLIS >> domenica, 22 dicembre, alle 11 si terrà il  concerto dell’Avvento . Durante e dopo la messa si esibirà il coro Cantate Domino dell’Unione dei cori parrocchiali.

Brezmejni koledar 2020 - Calendario senza confine 2020

Immagine
Tipajski in kobariški kamun, zadruga Most in združenje Blankin so tudi lietos parpravli in izdali brezkonfinski dvojezični koledar, ki ga lepuo že poznajo v Posočju, v Benečiji in celuo v Furlaniji. Na koledarju za lieto 2020 so lepe fotografije. Za nje sta poskarbiela Maurizio Buttazzoni in Igor Baloh. Na parvi strani koledarja sta voščila za Božič in novo lieto tipajskega šindika Alana Cecuttija in kobariškega župana Marka Matajurca. “Voščim vam vesele božične praznike in srečno 2020. Naj bo novo leto pomembno za medsebojno sodelovanje v prid razvoju naših krajev,” piše Cecutti. “Naj ne bo zaključek starega leta le priložnost, da se ozremo na postorjeno in vse, kar nas čaka v prihodnosti. Želim vam, da bi se čim bolj ozrli tudi nase, si vzeli čas za sebe in za soljudi, kajti le srečen in zadovoljen človek lahko piše dobre in uspešne zgodbe. Naj jih bo veliko v letu 2020. Srečno!” poudarja Matajurc. Probabilmente è l’unico calendario realizzato in sinergia tra due comuni di St

Dan odprtih vrat na špetrski dvojezični šoli

Immagine
“Smo zelo zadovoljni, odziv je bil dober, bodisi s strani osebja, bodisi s strani družin in zlasti tistih staršev, ki so pokazali zanimanje za vpis otrok v našo šolo. Še posebno pa sem zadovoljen, da smo naredili korak naprej v sodelovanju s slovenskimi društvi in ustanovami z našega teritorija.” Tako je ravnatelj dvojezične šole Pavla Petričiča Davide Clodig ocenil letošnji dan odprtih vrat, ki je bil 13. decembra. http://novimatajur.it/cultura/fotogalerija-dan-odprtih-vrat-na-spetrski-dvojezicni-soli.html

Božična številka Doma - Numero natalizio del Dom

Immagine
V zadnji letošnji številki petnajstdnevnika Dom je v ospredju praznovanje Božiča. “Sveta noč je lepa novica, ki nam jo je sporočiu evangelist Luka takuo občuteno an začudeno, ku de bi biu navzoč par tistem dogodku, ki ga je zapisu za nas. V telim izročilu imamo vse, kar želimo za nas sviet: luč v tamì, angelce, ki pojejo glorijo, nebesa, ki se odprejo, Božjo slavo, ki nas objeme s svetlobo, mier, ki je obljubljen ljudem, ki jih Bog ima rad. In seveda ne pozabimo Marije an Jožefa z Božjim dietem Jezusam,” piše odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza. “Bog an človek sta povezana z ljubeznijo, ki nam jo Bog daje. Parvo naše dielo je, de sprimemo tolo ljubezan. Še ankrat muoramo priznati, de je še deleč od nas tisti dan, ki bo videu, de smo zaries sparjeli tele Božji dar. Sviet potrebuje le naprì Sveto noč,” poudraja. In prav msgr. Qualizza bo daroval edino božično sveto mašo v slovenščini v celi videnski nadškofiji, sicer 24. decembra ob 21. uri v farni cerkvi v Špietru. Na drugi s

EVENTI

>> DREKA-GARMAK-KRAVAR >> od 15. do 23. dičemberja ob 19., bo  Devetica božična . V nediejo, 15. dičemberja, bo v Gorenji Dreki par Loretti in Gregoriu; v pandiejak, 16. dičemberja, bo v Dolenji Dreki par Ivi; v torak, 17. dičemberja, bo v Dolenji Dreki par Marici; v sriedo, 18. dičemberja, bo v Trušnjah par Margheriti. Od 15. dičemberja bo ku ponavad po vaseh kravarske fare. V nediejo, 15. dičemberja, bo v Liesi od cierkve do Blažove hiše; v pandiejak, 16. dičemberja, bo v Kosci od znamunja do Sivacove hiše; v torak, 17. dičemberja, bo v Seuci od jaslicah do Smodinove hiše; v sriedo, 18. dičemberja, bo v Velikem Garmaku od znamunja do Lukcjove hiše. >> DRENCHIA-GRIMACCO-CRAVERO >> dal 15 al 23 dicembre, alle 19, si terrà la  Devetica božična . Domenica, 15 dicembre, sarà a Drenchia Superiore da Loretta e Gregorio; lunedì, 16 dicembre, sarà a Drenchia Inferiore da Iva; martedì, 17 dicembre, sarà a Drenchia Inferiore da Marica; mercoledì, 18 dicembre, sarà a

Le piazze e un’altra idea di politica

È qualcosa di più di un timido segnale positivo, quello che si avverte nelle ultime settimane in Italia rispetto a una politica che – lo scrivevamo nell’editoriale dello scorso numero – ama mostrare più i muscoli e gli sfottò piuttosto che il rispetto e il pensiero costruttivo, il dialogo e il confronto su temi concreti. È presto per dire dove potrà arrivare il movimento delle ‘sardine’, a cosa approderà l’ondata di persone (molti giovani, ma non solo) stanca dell’odio, dei toni autoritari e degli sberleffi che risuonano ormai non solo nei comizi, sugli schermi televisi e sui social, ma anche nelle sedi istituzionali, una delle quali la scorsa settimana è stata persino sede di una proposta di matrimonio (poi rivelatasi fasulla). Nella trasmissione Il Bagaglino, per chi ha qualche anno in più e si ricorda, si vedeva di meglio. Ma è presto, dicevamo, perché di ‘rivoluzioni’ che partono dalle piazze (anche mediatiche) ne abbiamo già viste, e in pochi casi hanno portato a veri cambia

Devetica božična s KD Rečan_Aldo Klodič an Lieško faro

Devetica božična je adna od tistih starih an lepih navad, ki jih je vriedno daržat šele žive. Za tuole se vsake lieto trudijo v Rečanski dolini an v dreških vaseh, pa tudi po drugih beneških krajih. Po vaseh Rečanske doline bojo na pobudo KD Rečan_Aldo Klodič an Lieške fare devetico božično molil od 15. do 23. dičemberja, vsako vičer od 19. ure napri. Tel je lietošnji program. Parvi dan se ušafamo na Liesah an bomo šli od cierkve do Blažove hiše. V pandiejak, 16. dičemberja, se bo Devetica božična nadaljevala v Kozci, kjer se bo molilo od znamunja do Pečenove hiše. V torak, 17., se bo molilo v Seuc, od jaslic do Smodinove hiše., v sredo, 18., v Velikim Garmiku od znamunja do Lukcjove hiše, in v četartak, 19., v Dolenjem Bardu od znamunja do Uršne hiše. V petak, 20., se puode v Peternelu od znamunja do Škodejove hiše, v saboto, 21., pa se ušafamo v Tapoluovem, kjer se bo molilo od križa do hiše Gariup-Cervellera. V nediejo, 22., je na varsti Gorenje Bardo, kjer se puode od jaslic do Mo

Profesorji v okviru projekta Erasmus+ KA obiskali Benečijo

Medsebojno spoznavanje kulture podeželja v siršem evropskem kontekstu, ohranitev in spodbujanje fine motorike (gibi manjših mišic in mišičnih skupin, na primer v zapestju in prstih, pri različnih dejavnostih): to so ciliji projekta Erasmus+ KA, ki so ga pripravili Dvojezična šola Pavla Petričiča v Špetru, OŠ Bistrica Ob Sotli (Slovenija), I. Osnovna škola Varaždin (Hrvaška) in vzgojnega zavoda CEIP v Valencii de don Juan (Španija). V sklopu projekta, ki bo namenjen dijakom prvega in drugega razreda nižje srednje šole, je skupina profesorjev zadnji teden novembra obiskala kraje, kjer je zgodovinsko prisotna slovenska jezikovna skupnost v Italiji. Med svojim obiskom pa je spoznala tudi kulturne značilnosti Benečije in društva oziroma organizacije, ki delujejo na tem območju. Šest dijakov oziroma učencev iz vsake soudeležene šole bodo marca 2020 teden dni gostile družine otrok iz šole v Varaždinu. Maja bodo šli v Valencio de don Juan v Španji. Z izmenjavami pa bodo nato nadaljevali

“Etnofestival” bo ovrednotil etnografsko bogastvo Terske in Karnajse doline ter Rezije

Immagine
Center za kulturne raziskave iz Barda se že več kot petdeset let posveča raziskovanju, ohranjanju in promociji bogate kulturne dediščine Terskih dolin. V Bardu upravlja tudi Etnografski muzej, tudi sicer pa skuša z najrazličnejšimi dogodki in prireditvami poživiti življenje v krajih na zahodnem robu slovenskega kulturnega prostora. Izvedel je že vrsto zanimivih in ambicioznih projektov, naslednje leto pa bo na vrsti “Etnofestival”, ki ga je letos uspešno prijavil na deželni razpis za sofinanciranje dogodkov za promocijo zgodovinske kulture in narodopisja v Furlaniji-Julijski krajini. Projekt je vreden 20 tisoč evrov, izvajati pa ga bodo začeli marca naslednje leto. Med partnerji Centra za kulturne raziskave so Občini Tipana in Ahten, Združenje bivših izseljencev iz Barda (Associazione Ex Emigranti di Lusevera) – Etnofestival se bo namreč poleti povezal s tradicionalnim praznikom nekdanjih izseljencev, ki ga v Bardu prirejajo že od leta 1978 -, Inštitut za slove

Turismo, inviti a visitare l’Alta valle dell’Isonzo dal CN Traveler e dal The Washington post

Proseguono le attestazioni di stima per la Slovenia come meta turistica. Dal CN Traveler viene indicata tra le 20 destinazioni più interessanti per il 2020. Tra le maggiori attrazioni vengono evidenziati il ristorante Hiša Franko di Ana Roš e le Alpi Giulie, in particolare il nuovo sentiero circolare Juliana Trail e la riserva della biosfera Unesco del Parco nazionale del Triglav. Nel testo pubblicato sul The Washington post invece viene posto l’accento soprattutto sull’eredità culturale e della prima guerra mondiale del Posočje – viene descritta anche la Via della pace – e sulle attività outdoor di Bovec e dintorni. http://novimatajur.it/attualita/turismo-inviti-a-visitare-lalta-valle-dellisonzo-dal-cn-traveler-e-dal-the-washington-post.html

Šport v Reziji skozi čas - Lo sport a Resia nel tempo

Immagine
Anche per il 2020 il Circolo culturale resiano   Rozajanski Dum  è riuscito a realizzare il calendario resiano   Näš kolindrin 2020 .  La nuova edizione del calendario, che ogni anno tratta diverse tematiche riguardanti la Val Resia, è dedicata a tutti gli sportivi e tifosi resiani. Col tema »Šport tu-w Reziji/Lo sport in Val Resia« si è voluto approfondire con testi ed immagini, per quanto possibile, l’attività sportiva in Val Resia dal 1956 – anno di costituzione della prima squadra di calcio resiana regolamentare – al 1991, – anno successivo al Campionato mondiale di calcio del 1990. Si svolse in Italia dall’8 giugno all’8 luglio e si concluse con la vittoria della Germania Ovest, che sconfisse in finale l’Argentina per 1-0. Il campionato coinvolse, animatamente, anche molti tifosi valligiani. Grazie a una piccola ricerca è emerso che l’ inizio dell’attività calcistica a Resia risale ai primi anni ’50, quando non esisteva ancora neanche una vera e propria squadra né tantomen