Post

Visualizzazione dei post da Marzo, 2020

SERATA IN BENEČIJA - BENEŠKA VIČER

Immagine

Covid-19, occhio al telefono cellulare - Covid-19, pazite na pametni telefon

Covid-19, occhio al telefono cellulare Covid-19, pazite na pametni telefon Il dott. Mario Canciani, pediatra e pneumologo di fama ha pubblicato il proprio quarto aggiornamento sul Coronavirus, con l’ intento di fornire delle informazioni pratiche e semplici, cercando di evitare il più possibile termini medici o astrusi e di rendere sintetiche certe spiegazioni che di solito richiedono molto tempo di lettura. Il dott. Canciani sottolinea anche questa volta di far riferimento per i problemi di gestione quotidiana e generale (uscite, spesa, organizzazione sanitaria e generale, igiene,..) al sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia che trovate all’indirizzo https://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi/informazione-coronavirus. Perché certe categorie sono meno colpite? Non lo sappiamo con certezza, per ora si possono fare delle ipotesi. Le femmine sono meno colpite dei maschi per ragioni ormonali, immunitarie, metaboliche e per il diverso stile di vita.

DANTEDI'

https://www.youtube.com/watch?v=zEbh5DI1p8c
Immagine
Česa ne smemo pozabiti 29 m fa Koronavirus Ni kaj, življenje se je spremenilo. Grožnja potencialno smrtonosnega virusa je dosegla sleherni dom. Mar ni ironično – dočakali smo čas, ko smo končno vsi enaki, vendar nas namesto zadovoljstva prevevata strah in tesnoba. Ukrepi na najvišji ravni so nujni in pričakovani, četudi posegajo v temeljne človekove pravice. V javnosti ni zaslediti, da ljudje ne bi razumevajoče sprejemali realnosti. Toda ukrepi vendarle morajo biti sorazmerni in nediskriminatorni. Ukrep o zaprtju mejnega prehoda Robič, ki sicer ni trajal niti teden dni, je bil eden takšnih. Če država nima dovolj policistov, da bi jih razporedila po državni meji, to ni težava tistih, ki živijo ob meji. Ne more se obnašati po preprosti tržni logiki, kaj se splača in kaj ne, kar v našem primeru temelji na maloštevilnem dnevnem prečkanju meje. Z omejevanjem prenosljive bolezni ukrep ni imel nobene veze, le domačinom, ki se odpravljajo na delo čez mejo, so otežili življenje. A je omen

Goccia dopo goccia - XIII - XIV - iostoacasa

<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/flXgp2IcNgQ?clip=

Delajmo za čas, ki prihaja

V množici informacij, ko-mentarjev in priporočil, ki jih v teh dneh beremo, je težko izluščiti nekaj primernega zamisel ob nastopu svetovne pandemije, ki je močno zamajala naš vsakdan, naše navade in naše gotovosti. Delim mnenje tistih, ki priporočajo, naj se držimo navodil in naj ne delamo po svoji glavi. Skratka, ostanimo doma in v tej novem, nenavadnem življenskem slogu, poiščimo vse tiste pozitivne elemente, ki nas morajo spremljati. V tem obdobju, ki bo verjetno trajal še nekaj tednov, iščimo v sebi tiste vrednote, ki so izraz civilizirane družbe. Solidarnost in pomoč šibkejšemu naj postaneta naši prioriteti. Koronavirus je razkril, da kralj je nag. Evropa je pred tako zahtevno preizkušnjo pokazala vso svojo nemoč in šibkost. Ravna zbegano, različno in sploh nimaš občutka, da v Bruslju deluje neka skupna režija, ki bi zadevi znala primerno streči. Dovolila je, da si vsaka država pomaga po svoje.V teh dneh se je nam, ljudem meje, pokazalo, kako sta obmejnost in soseščina še vedn

Gorica išče pomoč v Čedadu in Krminu

Immagine
V Novi Gorici in v Gorici so se z vso vnemo začele priprave na drugo, finalno fazo v pričakovanju novembrske nominacije evropske prestolnice kulture leta 2025. Izziv je enkraten in presega meje obeh mest, saj bo znal pomeniti promocijo za celotno našo deželo in dobršen del Slovenije. V tem prizadevanju je goriška občina stopila v stik s Krminom in Čedadom, da bi skupaj ustvarili potrebno povezavo, ki bi še podkrepila možnosti za končni uspeh. Goriški župan Rodolfo Ziberna se je v teh dneh srečal s čedajskim županom Stefanom Ballochom in prvim možem Krmina Robertom Felcarom. Dodana vrednost obeh občin je tudi v tem, da Čedad sodi v seznam mest Unesco, Krmin pa si prizadeva, da bi v okviru projekta Brda-Collio dosegel isti naziv. Goriški župan je po srečanju povedal, da bo sodelovanje gotovo prispevalo, da se bodo možnosti za uspeh bistveno povečale, saj tri občine skupaj predstavljajo večjo kakovost, ki je izraz razširjenega teritorija, na katerem je kulturna ponud-ba izrazitejša, sa

Alter Ego: La primavera non lo sapeva

Alter Ego: La primavera non lo sapeva : Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più.  Ma la primavera non sapeva nulla.  Ed i fi...

Cesta med dolinama Zajzera in Dunja - Una strada tra Val Saisera e Dogna

Immagine
Cesta med dolinama Zajzera in Dunja Una strada tra Val Saisera e Dogna La strada sterrata che collegherà la Val Saisera alla Val Dogna, prolungando il tracciato già realizzato prima della seconda guerra mondiale, vedrà la luce entro quest’anno. Almeno così secondo i progetti e le aspettative del sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, che spiega come il progetto stia molto a cuore all’amministrazione comunale. I lavori sono stati appaltati con gara già esperita; ha vinto l’impresa Copetti di Gemona. «Dal punto di vista tecnico – spiega Preschern – i lavori di scavo non possono iniziare prima di luglio per prescrizione della direzione regionale dell’ambiente. In quella zona nidificano alcune specie di uccelli, e nel periodo della nidificazione sono vietati lavori di scavo e sbancamento. I lavori partiranno presumibilmente a luglio per completarsi a ottobre». La strada sarà realizzata, anzitutto, per gestire il bosco. «Sono arrivati 500.000 euro di contri

Rimbocchiamoci le maniche per la Benecija-Zavihnimo rokave za Benečijo

Immagine
Na prejšnjim Domu smo pisali zaskarbujoče misli o prihodnosti Benečije zavojo dvieh stvarì: padanja števila prebivaucu, sa’ se rodi premalo otruok, an težkih davku (taš). Zdielo se je, de smo pisali, kar je pravu an se partoževau msgr. Ivan Trinko, kadar je biu pokrajinski svetovalec (provincialni konsiljer), v začetku XX. stuolietja: »Nediške doline poznajo samuo adno resnico: davke!« Od tekrat, že vič ku stuo liet, se nie nič spremenilo, samuo ljudì je malo ostalo. Vsi se vprašamo, kaj bo z našo Benečijo. Mislim, de je pametno, de na pozabimo, kar nam je 6. že-narja poviedu v Čedadu an ponoviu 18. le tistega miesca v Kobaridu Davide Clodig. Tuo je, de se muoramo zavihniti rokave an začeti al’ pa nadaljevati z dielam, ki ga že imamo po rokah. Pride reči, zbuditi naše močì an našo kuštjo, ki jo na manjka, de bi izkoristili vse možnosti, ki so nam dane. Ries je, de muoramo imieti pomuoč od zuna, tuo je od administratorju, ki imajo po rokah sredstva an denar, de nam lahko parskočejo n

Casi a S.Leonardo,Castelmonte e Taipana

Casi a San Leonardo, Castelmonte e Taipana. Dai sindaci l’appello a rispettare la quarantena L’epidemia, o più correttamente la pandemia, del nuovo Coronavirus ha raggiunto anche la fascia confinaria della Provincia di Udine. Sono due, ad oggi, i casi accertati nel comune di San Leonardo. Le due persone sono in quarantena nelle loro abitazioni e le autorità sono al lavoro per ricostruire e compiere le verifiche, secondo il protocollo, sui contatti recenti. “La raccomandazione – ci dice il sindaco Antonio Comugnaro – è quella di mantenere la calma ma di restare a casa. Le autorità e l’amministrazione vigilano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 perché i residenti rispettino le indicazioni, uscendo dalle abitazioni solo per i casi di stretta necessità. Per i più anziani e per chi è impossibilitato a fare la spesa abbiamo predisposto un servizio di consegna a domicilio (tutti i servizi analoghi nei comuni della fascia confinaria sono riportati nell’articolo dedicato a pagina ndr.)”. Il me

Koronavirus zajel tudi Benečijo-Il coronavirus è arrivato in Benecia

Immagine
Novi koronavirus Covid-19 je dosegel tudi Benečijo. Najprej se je razširila novica, da je odvzem brisa potrdil, da je s koronavirom okužen predstojnik bratov Kapucinov na Stari gori paqter Giannatonio Campagnolo. Vseh deset sobratvov je z njim v karanteni. Praponska županja Maria Clara Forti je poskusila umiriti občane svoje občine, pod katero spada Stara gora, z izjavo, da ni razlogov za paniko,češ da so v svetišču na Stari gori vseskozi upoštevali navodila za omejitev širjenja koronavirusa. Kmalu nato je tipajsku župan Alana Cecutti potrdil, da sta za Covid-19 okužena zakonca iz Tipane. Par je na karanteni v svoji hiši. Župan Cecutti je dodal tudi, da ni znakov okužbe med ostalimi prebivalci Tipane, še posebej med gosti občinskega doma za ostarele, kjer sta okužena zakonca prostovoljno pomagala. Medtem so tudi v Benečiji. Reziji in Kanalski dolini nekateri pristopili k akciji, da bi vliliji pogum in upanje prebivalcem s tem, da pripravijo in izobesijo transparent z napisom “Vse bo š
Tamora si želijo avtobus Tamoris vuole la corriera Tamoris/Tamora Novità per la petizione che da un anno e mezzo chiede l’istituzione di una nuova fermata di linea della Saf a Tamoris/Tamora. Dal momento che il Comune di Torreano non ha ancora ottenuto risposta, dalla borgata montana è stato fatto ricorso al difensore civico, cui la Direzione centrale Infrastrutture e territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia ha risposto con una lettera. In essa è stato spiegato che, ricevuta l’informazione, il Servizio trasporto pubblico regionale e locale aveva provveduto ad effettuare un sopralluogo e a chiedere informazioni e osservazioni al Comune di Torreano e alla stessa Saf, per ora senza ottenere risposta. Ricordiamo che Saf è concessionaria del servizio di trasporto pubblico anche per la zona del Comune di Torreano. La nuova lettera constata come la zona interessata dal prolungamento rientri in territorio montano e sia stata, negli ultimi anni, oggetto d’interventi strutturali. Ne

Beneške pesmi

Immagine

Raziskovalci spet v Kanalski dolini - Ricercatori di nuovo in Valcanale

Immagine
Fotografia: Ernst Steinicke La realtà plurilingue e multiculturale della Valcanale, con la sua particolare evoluzione storica e politica, continua a essere al centro dell’attenzione del mondo accademico. A febbraio è iniziato il progetto di ricerca dal titolo  The demise of «Little Europe» – Assimilation and cultural landscape in North-East Italy  (in italiano  La fine della «Piccola Europa » – Assimilazione e paesaggio culturale nell’Italia nord-orientale). Condotto dall’Istituto di Geografia dell’Università di Innsbruck e coordinato dal prof. Ernst Steinicke, lo studio è incentrato sulle minoranze storico-linguistiche e durerà fino al 2023. A finanziarlo è l’Austrian  science fund;  partner del progetto sono l’Istituto di Geografia e scienza regionale dell’Università di Graz, tramite il prof. Peter Čede, e il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste, tramite il prof. Igor Jelen. Nella zona alpina tra la provincia autonoma dell’Alto Adige/

I comuni si attivano per consegnare la spesa a domicilio ai più anziani, qui tutte le modalità di accesso al servizio

Immagine
In questi giorni di emergenza anche i comuni della fascia confinaria della Provincia di Udine si stanno attrezzando per venire incontro alle esigenze della popolazione più anziana. Al momento (13 marzo) è attivo i servizi di consegna a domicilio di spesa e farmaci nei comuni e con le modalità indicate di seguito: San Pietro al Natisone : Il gruppo comunale della Protezione Civile ha organizzato il servizio di consegna della spesa riservato ad anziani, malati o invalidi residenti nel comune. Per richiedere il servizio bisogna contattare il numero telefonico 3427747026 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 San Leonardo : l’amministrazione in collaborazione con il gruppo della Protezione Civile e l’Assistenza sociale mette a disposizione dei cittadini il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci per chi si trova nell’impossibilità di approvvigionamento. Il servizio si può richiedere contattando il numero 329 1598646 Pulfero : consegna spes

In Slovenia solo da Stupizza e Fusine - V Slovenijo le preko Robiča ali Rateč

Immagine
In Slovenia si può entrare dall’Italia solo attraverso i valichi di Fusine/Rateče e Stupizza/Robič in provincia di Udine, Sant’Andrea/Vrtojba in provincia di Gorizia, Fernetti/Fernetiči, Pesek/Krvavi potok e Rabuiese/Škofije in provincia di Trieste. Tutti le altre strade tra i due Paesi sono chiuse. Lo ha comunicato il Governo sloveno. I viaggiatori provenienti dall’Italia per entrare in Slovenia devono esibire un certificato medico (redatto in sloveno, italiano o ingelse), con decorrenza non superiore ai tre giorni, che attesti la negatività al coronavirus Covid19. Il certificato non sarà necessario per i cittadini sloveni che ogni giorno si recano al lavoro in Italia o vi risiedono e devono rientrare in Slovenia per necessità urgenti, nonché per gli stranieri che risiedono in Slovenia. Po vzpostavitvi nadzora zaradi koronovirusa, se iz Italije vstopi v Slovenijo le preko šestih mejnih prehodov, in sicer Bela peč/Rateče in Štupca/Robič na Videnskem, Štandrež/Vrtojba na Goriškem,

Chi era Zorko Ščuka

IL PERSONAGGIO La maggioranza di governo ha presentato una proposta di nuova legge elettorale che non piace a tutti Dopo 75 anni non è ancora noto come sia morto Zorko Ščuka, alla cui memoria il partito Fratelli d’Italia vorrebbe rendere omaggio con una «pietra d’inciampo». Certo è solamente il fatto che Ščuka sia stato visto per l’ultima volta dai suoi cari nel maggio del 1945. Alla fine del secondo conflitto mondiale gli appartenenti al Dipartimento per la Protezione della nazione cercarono l’agronomo nato a Trieste nel 1912 nella sua abitazione e lo portarono al carcere di Trieste e da lì a Ljubljana. Solamente a metà degli anni ‘90 la defunta figlia, Marija Ščuka Kerže, ha ritrovato nell’archivio di Ljubljana il fascicolo di detenzione del padre con un’annotazione a matita: liquidato. Non è noto dove sia stato ucciso Ščuka e per quale ragione. Durante il fascismo Ščuka fu attivo nelle associazioni slovene giovanili e collaborò con Tigr. Per questo motivo venne giudicato a dicemb

Anche uno sloveno nel ricordo delle foibe

TRIESTE – TRST Il partito Fratelli d’Italia vuole ricordare le vittime delle uccisioni alla fine della seconda guerra mondiale con «pietre d’inciampo» Il Comune di Trieste si ricordi delle vittime delle foibe con la collocazione di «pietre d’inciampo», come avviene per il ricordo di quelle delle persecuzioni naziste. La proposta è stata presentata dal politico triestino Fabio Scoccimarro nel corso di una conferenza stampa, sabato, 8 febbraio, a Trieste. Scoccimarro ha spiegato che, per quanto riguarda quest’iniziativa, interviene come esponente del partito Fratelli d’Italia (FdI), non invece come membro del governo del Friuli-Venezia Giulia, dove guida l’assessorato all’Ambiente e all’energia. Per questo, oltre a Scoccimarro, era seduto anche il segretario triestino di Fratelli d’Italia, Claudio Giacomelli; dietro al tavolo i due hanno invitato anche la rappresentante dell’amministrazione comunale di Trieste, Elisa Lodi. Questa ha affermato di accogliere la proposta e che il suo uff

Hit zapira igralnice na Goriškem

Novogoriška družba Hit bo iz preventivnih razlogov zaradi širjenja koronavirusa do 20. marca zaprla vse igralnice na Goriškem. Vodstvo se je tako odločilo tudi zaradi ukrepa italijanske vlade, ki je za državo odredila karanteno. Italija je namreč Hitov primarni trg. Gre za začasno zaprtje igralnic na širšem Goriškem (Perla, Park, Drive-in in Aurora), pojasnjujejo. Igralnice bodo predvidoma zaprte do petka, 20. marca 2020. »Situacija se dnevno spreminja, tako v Sloveniji kot Italiji. Temu moramo prilagoditi tudi naše delovanje. Nov, zagotovo najbolj poslovno obremenjujoč ukrep doslej, sprejemamo z namenom zaščite naših zaposlenih in skupnosti,« je povedal predsednik uprave družbe Hit,  Tomaž Repinc . Zaposleni v igralnicah, ki v prihodnjih dneh ne bodo poslovale, bodo v tem času prejeli odločbe o čakanju na delo, so še sporočili iz Hita. http://novimatajur.it/attualita/hit-zapira-igralnice-na-goriskem.html

LETTERA

Immagine
Cari Italiani, siete un popolo con tante qualità:creativi,artisti,burloni,facilmente influenzabili dai media e dalle opinioni altrui,cambiate spesso bandiera,state tutti con il vincente,purtroppo in questo frangente di virus fate fatica a seguire le norme.Siete un po' menefreghisti,superficiali e non vi siete ancora resi conto della gravità della situazione.Ci sono persone che criticano le decisioni prese dal governo dicendo che sono esagerate.Dobbiamo collaborare ed attenerci a quanto stabilito.Se si continua così negli ospedali si arriverà a fare una scelta su chi assistere,gli ospedali sono saturi e non ci sono più posti nelle terapie intensive.Io non ho alcun problema ad attenermi alle norme,sono anziana e non ho una gran vita sociale. PER STARE MEGLIO TUTTI leggete quello che ho scritto e RIFLETTETE!

Davki dušijo gorske vasi - La fiscalità soffoca la montagna

Immagine
La montagna soffre sempre di più. Il calo demografico, negli ultimi anni in particolare, è accentuato e non ci sono segnali di tenuta. Anche i cittadini stranieri cominciano a calare: se ne vanno altrove, spesso in cerca di lavoro. Ne derivano una serie di problematiche che impediscono lo sviluppo. Sia in ambito produttivo che commerciale. A pagare lo scotto sono le famiglie che continuano a vivere nei paesi della cosiddetta “montagna povera”. Se le amministrazioni municipali cercano di porre rimedio, investendo in strade, scuole e miglioramento del territorio per renderlo appetibile sotto il profilo turistico, resta grave la situazione dei pubblici esercizi e dei piccoli negozi. Chi opera con difficoltà nelle borgate in quota chiude, o è tentato di farlo. Esempi arrivano da Lusevera dove di recente ha abbassato le serrande uno storico negozio attivo da 70 anni a Pradielis. E, sempre qui, in Alta Val Torre, due storici pubblici esercizi sono gestiti da donne ormai molto avanti co

Näš Glas, rezijanski glas -Näš Glas, la voce di Resia

Immagine
I resiani residenti a Resia nonché i molti che non abitano stabilmente in valle, ma che si interessano alle questioni culturali che la caratterizzano, stanno ricevendo il nuovo numero della rivista   Näš Glas/La nostra voce .  Il periodico curato dal Circolo culturale resiano   Rozajanski Dum  da anni tratta diverse tematiche culturali, con particolare attenzione al resiano. Si potrebbe dire addirittura che, attraverso questo mezzo di informazione, da anni si stia monitorando lo stato di salute della lingua dei resiani, dando ampio spazio a ciò che ci viene detto dai linguisti, ovvero dagli esperti che lo tengono più sotto osservazione. Che il resiano sia in via di estinzione è un dato oggettivo sotto gli occhi di tutti, penso anche dei resiani stessi, che per diversi motivi lo parlano sempre meno. Il numero della rivista appena uscito tratta diversi aspetti della cultura. In particolare, in questo numero, si sofferma su un aspetto peculiare del resiano, probabilmente noto a