Post

Visualizzazione dei post da Febbraio, 2019

Poklon Matičetovemu s pravljicami

Immagine
“Doživeti pravljice v naravnem okolju, iz katerega izhajajo, v živo videti kotičke, ki so v njih opisani, na primer kod se je pravzaprav sprehajal pijani zajec iz pravljice, je nekaj posebnega. Občutiš nekaj povsem drugačnega, zato je bila ta naša izkušnja res lepa in dragocena.” Tako je Špela Frlic, programska vodja osrednjega pripovedovalskega festivala na Slovenskem, zadovoljno povedala ob koncu uspešne delavnice, ki jo je vodil posebni gost in mentor Michael Harvey iz Walesa in so jo v dolini Rezije izvedli med 31. januarjem in 3. februarjem. “V okviru letošnjega pripovedovalskega festivala (prirejajo ga že dvaindvajsetič, letos pa bo potekal od 22. do 31. marca v ljubljanskem Cankarjevem domu in na drugih lokacijah, op.a.) smo se namreč želeli spomniti 100. obletnice rojstva etnologa Milka Matičetovega, ki mu je bila Rezija posebno pri srcu,” nam je razložila Frličeva. Ko so razmišljali, kako bi se letos posvetili temu bogatemu izročilu, pa se je porodila zamisel, da bi

Documentario Fiume Natisone Nediža Prossenicco Friuli

Immagine

Tradicionalni Pust od vasi do vasi - Carnevale tradizionale nei paesi

Immagine
Tradicionalni Pust od vasi do vasi Carnevale tradizionale nei paesi Lietošnji Pust je zlò dug a se bliža koncu. V nediejo, 3. marča bo Debelinca, Mali Pust bo v pandiejak 4. in Velik Pust pa v torak 5. V sriedo, 6. marča, bo Pepeunica in začne Post. Pustni cajt ima na našem teritoriju dugo in bogato zgodovino, sa’ etnografi pravijo, de pustovanje parhaja iz starih paganskih cajtu, kàr so naši predniki praznovali prehod iz zime na puomlad. Zatuo naše tradicionalne maškere so takuo farbane in imajo na sebe zvonove, de bi zbudili zemljo iz zimskega spanja. Tradicionalno pustinanje je iz vasi do vasi, iz hiše do hiše. Staro nadado so obvarvali posebno v nekaterih gorskih vaseh, kjer bo v zadnjih dneh Pusta še posebno živuo in veselo. V  Čarnem varhu  bojo v nediejo, 3. marča, Blumarji letal’ po poti dugi tri kilometre, ki peje do Pačejde in nazaj. Vsi so v bielo obliečeni, na harbatu imajo zuonove, na nogah unaste nogavice (kalcine) in žeke. Na glavi nosijo klabuk iz pledene slame, ki

Non c'è alcun dubbio,i Resiani sono Sloveni!

Immagine
archivio Dom Un gruppo di abitanti di Resia ritiene di non appartenere alla minoranza slovena anche se la  zona è tutelata dalla legge per la minoranza slo. “Noi non vogliamo essere sloveni,ma solo resiani,perchè la Slovenia è nata dopo di noi” mi ha detto un giorno un resiano.Ma cosa c’entra,anche la lingua italiana ha origini che non coincidono con la nascita dello stato italiano !!! Il resiano è una forma arcaica dello sloveno,che si è mantenuto tale per l’isolamento della Valle. Resia ,anni fa, ha partecipato ad un progetto dell’università di Trieste progetto “Parco genetico del Friuli Venezia Giulia” finalizzato a identificare la componente genetica di sei diverse comunita’ isolate del Friuli Venezia Giulia tra le quali Resia. Il Parco genetico contribuira’ a creare una banca dati unica per il territorio. Dopo oltre tre anni di studio sono stati presentati i dati epidemiologici genetici delle singole comunita’. Questo progetto non ha nulla a che vedere con la linguis

Su 32 comuni, due hanno rifiutato l’Ufficio per la lingua slovena

Immagine
Dal prossimo anno inizierà a funzionare la Rete per la lingua slovena Su 32 comuni dove è ufficialmente riconosciuta la presenza della minoranza linguistica slovena, due hanno ritenuto di non aderire alla Rete per la lingua slovena messa in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia. A quanti hanno aderito, l’Ufficio centrale per la lingua slovena offrirà aiuto nel garantire il bilinguismo. L’accordo per l’adesione alla rete non è stato sottoscritto L’attuale amministrazione comunale di Torreano non sentirebbe il bisogno di operare anche in sloveno, mentre Resia, invece, rifiuterebbe l’adesione per la posizione di alcuni resiani secondo cui, nella valle a ovest del Canin, si parlerebbe la lingua slava resiana e non il dialetto sloveno resiano. Il Comune di Resia,quindi, avrebbe subordinato l’adesione alla rete a una modifica del testo della convenzione, dove all’aderente sono assicurati il sostegno finanziario previsto dalla legge statale di tutela della minoranza slovena e l’aiut

Jezik na spletu/Lingua in rete

Immagine
>> ŠPIETAR >> v četartak, 28. febrarja, ob 18. bo, v Slovenskem kulturnem centru, ob Mednarodnem dnevu maternega jezika,  Jezik na spletu-Lingua in rete : spletni pripomočki za uporabo slovenskega jezika. Parpravjeno v sodelovanju s Slori-jem. >> SAN PIETRO >> giovedì, 28 febbraio, alle 18 si terrà, al Centro culturale sloveno, in occasione della Giornata internazionale della lingua madre,  Jezik na spletu-Lingua in rete : strumenti Internet per l’utilizzo dello sloveno. Organizzato in collaborazione con lo Slori. https://www.dom.it/events/1679/jezik-na-spletulingua-in-rete/

Prazne zibelke, prazni vrtci - Culle vuote, asili vuoti

Zibiele na tečejo in zatuo se vartaci praznijo. V šuolskem lietu 2019 2020 bo kar 13 otruok manj v Nediških dolinah in 7 manj v kamunu Tarbiž, glih taraj ku lani na Njivici, in kajšan vič v Ukvah (+5), Reziji (+4) in Tipani (+3). V Nediških dolinah je vpisanih 13 otruok manj: 9 manj v dvojezičnem vartacu v Špietru in Sauodnji, 8 manj v Ažli; po dva vič v Gorenji Miersi in Podbuniescu. Če pomislimo, de lieta 2016-2017 je bluo v vartacah 177 otruok in lietos samuo 106, je število v treh lietah padlo za 40 par stuo. V novem šuolskem lietu bo v vartcu, kjer se mali učijo italijansko in slovensko, skor 67% predšuolskih otrok v Nediških dolinah. Drugače bo vičstopinski inštituit  Pavel Petričič  hlietu imeu osan učencu vič ku lietos, zatuo ki bo 15 šuolarju vič v primarni šuoli in dva študenta vič v sriednji šuoli. Med primarnimi šuolami bo dvojezična imiela vič ku pù šuolarju tistih liet v Nediških dolinah (55,83%) in je edina, ki raste. Zrastli so vpisi tudi v dvojezično sriednjo š

Nel proprio impegno ha legato fede e cultura-V svojo skrb je povezal vero in kulturo

Immagine
  Po dugi boliezni se je 1. febrarja odsloviu od nas gospod Mario Gariup, rojen v Topolovem 18. novemberja1940. Pred njim je lieta 2016 šu monsinjor Dionisio Mateucig, župnik v Žabnicah an rektor na Svetih Višarijah. Oba sta bla v tistim tropiču štierih beneških duhovniku, ki so pieli parvo mašo lieta 1965 an svečano slavili 50-letnico v Špietru lieta 2015. Tekrat je bluo vse veselo an živahno, potlé so nastale pa težave, ki so v malo vič ku dvieh lietah zmanjšale na dva tisto slavno šterico, ki smo jo ponosno nosil’ od lieta do lieta. Obiema, g. Mariju in msgr. Dionisiju, gre naslov Čedarmaca, tuo je nasledovalca idealiziranega kaplana Martina Čedarmaca v Bevkovem romanu. Ampa’ se g. Gariupu tele naslov parmierja na posebno vižo, kjer je bluo vse njegà življenje pogumno, kuražno dielo za zaščito kritjanske viere v slovenski izvierni domači kulturi. Viera an kultura sta ble močnuo povezani v njegà skarbi, ne de bi zmiešu kupe juške stvari, a da bi zmočneu, kar smo po rodu poverbali

Una manciata di voti sovrani

Dai banchieri lobbisti che agiscono nelle segrete stanze di Bruxelles, seguendo una sequela di capillari scie chimiche, fino ai sovvertitori della volontà del popolo sovrano della sala stampa di Sanremo. La narrazione contro le caste e i poteri forti era il principale collante ideologico (eh già, le mai dome ideologie che tutti continuano a dare per morte) della coalizione di governo, soprattutto per i 5 stelle. Nemici del popolo, una serie di elite scontornate. Dalla parte del popolo, i cittadini onesti eletti in Parlamento. Il voto sulla piattaforma Rousseau, ha spazzato via buona parte di questa storiella. Non solo perché si concede l’immunità a uno che fa parte della casta da una vita e che guida il partito più vecchio d’Italia. Non solo perché si è scelto di salvare il governo e le poltrone di fronte al calo dei consensi in questa sondaggiocrazia spinta in cui viviamo da decenni. Non solo perché la stessa piattaforma appartiene a un gruppo editoriale che riceve donazioni de

Percorsi creativi con Luisa Tomazetig

Immagine
https://www.kries.it/delavnica-z-luiso-tomasetig_-2-del/

I migliori delle Alpi entro il 2025 - Leta 2025 naj destinacija v Alpah

Immagine
V občinah Kobarid in Tolmin bo letos sprejeta nova Strategija razvoja in trženja turizma v dolini Soče. Dokument se pripravlja na podlagi strukture in izkušenj strategije razvoja turizma v občini Bovec, ki je bila narejena leta 2017. Vizija nove strategije, ki bo imela skupne cilje in bo trženjsko in produktno povezala vse tri občine v destinacijo Dolina Soče, je, da ta dolina do leta 2025 postane najboljša outdoor destinacija v Alpah. Zavod za turizem Dolina Soče je decembra 2018 turističnim ponudnikom poslal poglobljen anketni vprašalnik, 24. in 25. januarja 2019 pa sta bili v Tolminu in Kobaridu organizirani delavnici, ki sta bili zelo dobro obiskani. Na delavnici, ki so jo vodili zunanji strokovni sodelavci Slavka Zupan, Neja Petek, Petra Goneli, Vid Zabel in Martin Kruh, so bili predstavljeni osrednji rezultati ankete ter določena prednostna področja delovanja in nabori ukrepov za potrebne spremembe. Izvedena je bila tudi interna delavnica s ključnimi deležniki o urejanju razm

Detto della Val Torre/ terska modruost

Immagine
immagine dal web Ura zamujena ne vrne se nobena  (tersko nare č je) Il tempo perduto non si riacquista

Nedieja bo v Špietre pravi pustni dan, posebno ponudbo je parpravu tud Inštitut za slovensko kulturo

Immagine
A San Pietro al Natisone è tutto pronto per il Carnevale che  impazzerà sabato 23 febbraio e domenica 24.Si farà anche il mercato agricolo.La sfilata riempirà le strade domenica dalle ore 14 in poi.Sabato si inizierà alle 17.00 con i bambini che saranno intrattenuti dal mago Ursus.Alle 18.30 Antonio Trinco farà una dimostrazione d'intaglio delle maschere di legno.Saranno premiate le migliori maschere iscritte al concorso,i gruppi e i balli.Ci sarà la possibilità di andare con  l'autobus turistico “Benečija gor in dol”  per conoscere la ricca cultura delle Valli del Natisone. V Špietre je že vse nareto za velik Pust, ki bo tel konac tiedna, v saboto, 23., an nediejo, 24. februarja, kar bo tud kmetijski targ. Pustni senjam s povorko, ki bo špietarske ulice napunila v nediejo od 14. ure napri, runajo Bančinarji kupe z lokalnimi društvi an organizacijami (dolzdol ušafata ves program), med katierimi že cieu miesac parpravja pustno vzdušje tud Inštitut za slovensko kulturo z razs

Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru

Immagine
Benečija in Posočje bosta tudi letos v mesecu slovenske kulture obnovila in okrepila tesne vezi ter pokazala, da je naše obmejno območje res skupen slovenski kulturni prostor. Prireditev “Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru”, ki jo prirejajo Občina Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju, JSKD OI Tolmin, Inštitut za slovensko kulturo, KD Ivan Trinko in KD Stol Breginj, se bo tudi letos začela v Špetru. Muzej SMO bo v četrtek, 21. februarja, gostil literarni večer, ki ga bodo sooblikovali pesniki iz Posočja in Benečije. Srečanje, ki ga prirejajo v sodelovanju z društvom Nit, bodo popestrile tudi članice ženske skupine Flance. Začetek ob 18. uri. V petek, 22. februarja, pa bodo v Kulturnem domu v Kobaridu ob 18.30 predstavili letošnji Trinkov koledar, ob 19. uri pa bo na vrsti Beneško gledališče, ki bo zaigralo svojo zadnjo uspešnico, komedijo “Glavna vaja”, ki jo je pripravilo za letošnji Dan emigranta. http://novimatajur.it/cultura/benecija-v-skupnem-slovenskem-k

Anche l’arrampicata unisce-Tudi plezanje lahko združuje

Immagine
Il progetto di sviluppo della locale parete di arrampicata è stata al centro della visita a Merso Superiore del nuovo sindaco di Kobarid, Marko Matajurc, mercoledì 13 febbraio, su invito del sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro. All’incontro hanno partecipato anche i sindaci di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, e di Pulfero, Camillo Melissa, nonché il presidente della Fondazione Poti miru v Posočju, Zdravko Likar. Dopo il sopralluogo alla parete di arrampicata (accolti dal presidente dell’associazione Natisone Climbing, Cristian Vogrig), che si trova nella palestra del centro scolastico comunale, i sindaci hanno valutato le possibilità di concorrere con il progetto di sviluppo per la struttura ai fondi europei nell’ambito dell’attuale bando Interreg Italia-Slovenia. All’ospite di Kobarid i colleghi delle Valli del Natisone hanno chiesto anche un parere tecnico, essendo Matajurc affermato alpinista e addirittura vicepresidente del Soccorso alpino sloveno. L’occasione è

Mostra personale di Moreno Tomazetig

Immagine
Moreno Tomazetig l'artista delle valli del Natisone approfondisci la sua conoscenza qui  https://www.facebook.com/illustradisegna/ ultimi ritocchi della mostra

FVG lead partner per il cluster - FJK vodilni partner za grozd

Immagine
Ora c’è la certezza: sarà la Regione Friuli Venezia Giulia il lead partner nel progetto Interreg Italia-Slovenia volto a finanziare l’avvio dell’operatività del «cluster» al quale hanno aderito 25 amministrazioni comunali (21 del versante italiano in provincia di Udine e 4 del versante sloveno nel Posočje/ alta valle dell’Isonzo). Gli altri partner italiani saranno il Comune di Taipana e un Gal del Veneto, mentre per la Slovenia ci saranno i Comuni di Kobarid e Kanal nonché il Posoški razvojni center di Tolmin. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco di Taipana, Alan Cecutti, coordinatore del cluster da parte italiana, che si era preso il compito di sollecitare la Regione in occasione della tavola rotonda degli amministratori locali tenutasi lo scorso 19 gennaio a Tolmin in occasione del tradizionale incontro di inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e del Posočje. Il progetto, che potrà ottenere un finanziamento massimo di 750.000 euro, sarà presentato sull’asse pri

Nascite a Clap e Farcadizze-Rojstvi na Rounah in v Podrati

Immagine
Lietos ob Dnevu za življenje, ki ga italijanska katoliška cerkev praznuije 3. febrarja, se lahko veselimo kar dvieh rojstev v slovenskih vaseh kamuna Fuojda. 20. ženarja se je rodila Soleil Cenčič iz kraja na Rounah, na ciesti ki iz Čenijebole peje v Čarni varh, in se je opardružila bratacu Goranu, ki ima tri lieta. 28. ženaraja se je rodiu pa Simone Pantanali, ki bo živeu v Podrati, ki je vasica par Čenijeboli. V družini je tudi Samuele, ki ima dvie lieti in pu. Ob Dnevu emigranta v Čedadu, Novolietnim srečanju v Tolminu in na posvetu o arzvoju gorskega teritorija v Špietru se je guorilo, de je zastonj vsak projekt za preporod Benečije, če na bojo v vaseh spet tele zibiele. De sta se rodila dva otroka Na Rounah in v Podrati daje zaries puno trošta, de bo življenje v naših vaseh šlo naprej. Il 2019 si apre con il migliore degli auspici per le piccole comunità di montagna di Clap/Podrata e di Pian delle Farcadizze/Na Rounah, sopra  Faedis/Faedis. Nelle due borgate, infatti, sono s

Lusevera meno 8

Immagine
Cala ancora, anche se di poco, la comunità dell’Alta Val Torre/ Terska dolina. È quanto emerge dai dati registrati in questi primi giorni di febbraio dall’impiegato dell’ufficio demografico di Lusevera/ Bardo. I residenti sono diminuiti, nell’arco degli ultimi 12 mesi, di 8 unità, passando da 625 persone a 617 anime, al 31 dicembre dello scorso anno. Alla stessa data le famiglie erano 352 in tutto tra le quali si contano 4 convivenze. Nel corso del 2018 due sono state le nozze celebrate con rito civile sul territorio della valle. Sul fronte nati e morti, il bilancio è di meno sei; si registra un unico lieto evento, un fiocco rosa. Sette, invece, le persone defunte (5 maschi e due femmine). In ambito iscritti e cancellati all’ufficio demografico, il bilancio è sempre leggermente negativo, di meno 2 persone, entrambi maschi: si passa infatti da 10 maschi e 12 femmine (22 in totale) iscritti, a 12 maschi e 12 femmine cancellati (24 in tutto). Sostanzialmente in equilibrio gli

Noacco: «La risorsa sloveni» Slovenci so temelj za preporod

Immagine
Negli anni Ottanta sono stato per dieci anni sindaco di Taipana, poi presidente della Comunità montana Valli del Torre e dell’Uncem, l’associazione regionale dei Comuni montani. In quella sede si studiava come risolvere i problemi di questa montagna. Ricordo che i dieci presidenti delle  Comunità montane, anziché andare a discutere sui riparti della Regione, decisero di presentare un’unica richiesta e mi incaricarono di rappresentarli. Così agli assessori e ai dirigenti chiesi un’efficace politica per la montagna. Noi, infatti, eravamo consapevoli  che fosse necessario agire in forma non settoriale, ma attraverso un piano di sviluppo per l’intera area montana. Siamo partiti con grande entusiasmo, ma poi è arrivata la «seconda Repubblica»,  io ho dovuto fare l’emigrante in Russia, sono tornato e ora faccio il consigliere comunale a Taipana. Ebbene, dopo trent’anni mi sembra di essere al punto di partenza, con tante cose che sono cambiate in peggio. Ci sono, tuttavia, delle speranze,

Rezija se paraćawa za püst - Resia si prepara al püst

Immagine
Po Pernati tu-w Reziji to wžë se čüjë citiret ano pët. To wžë diši po kroštule ano ta-na Solbici so paraćawa püst za otroke ano ġenitorji. Otročïći ćejo se spravit wkuop pundjek, 4 dni marča, ta-na Wortë ta-prad monuminton, ki spomenja te rozajonske brusarije. To bo lëpo vïdit ano čot, da kako cëla ves löpo vasali. Po cëli dolïni ano mošima ta-na Solbici nï karjë otruk ano, ko ni se sprawjajo ano jë nu mojo već šušürja, to jë za te domoće skorë čüdno. Za pleset ano jëst fontawce bo oġona pa  Ta Stara Butëa  ta-na Lazo. Pa alpinavi, ti ta-na Solbici, ni ćejo oġat nji sede ta-na Ladïni za citiret ano pleset po nes. Za naredit wsë bo pomoala pa asočaciun Žïvisolbica/ Vivistolvizza,  ki na skirbï ano dila karjë za dëržet žiwo to solbaško ves ano pa te rozajonske nawade, tej jë pa püst.  (s.q.) Fervono in Val Resia i preparativi per il püst, il carnevale tradizionale. I bambini lo festeggeranno il 4 marzo a Stolvizza.

Al museo SMO l’Istituto per la cultura slovena promuove le serate letterarie

Immagine
Dopo gli aperitivi domenicali in compagnia dei libri dello scorso novembre l’Istituto per la cultura slovena torna a proporre al museo SMO una serie di incontri per presentare al pubblico libri interessanti, collegati direttamente anche con il territorio e la storia locale. Si parte venerdì 15 febbraio alle 18 con il libro di narrativa di Cesare Tomasetig “Metodio e i trenini di Zamir”. Ne parleranno Michele Obit e Mario Brandolin. La serata è promossa in collaborazione con la Somsi di Cividale del Friuli. Una settimana più tardi, venerdì 22 febbraio, sempre alle ore 18, allo SMO si parlerà di Resistenza e della lotta per la liberazione, vicende che hanno interessato direttamente anche il territorio valligiano. In collaborazione con l’Anpi l’Istituto per la cultura slovena presenterà il libro Bandito di Mauro Caselli che riporta la testimonianza diretta del partigiano Augusto Marini. Il libro verrà presentato da Michele Obit.  Nel file audio che alleghiamo qui sotto trovate la te

Iscrizioni scolastiche a Resia e in Val Canale

Stabile la popolazione scolastica di Resia È pressoché stabile il numero di iscritti alle scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso scolastico di Resia che fa parte dell’Istituto comprensivo di Trasaghis. Alla scuola per l’infanzia per il 2019/2020 ci sono 19 iscritti, uno in più rispetto all’anno in corso. Sarebbero 3 gli iscritti alla sezione primavera (per i bambini che hanno fra i 24 e i 36 mesi), per la cui attivazione però è richiesto un numero minimo di 5. 14 invece, come in questo 2018/2019, gli iscritti alla scuola primaria. 12, anche qui esattamente come quest’anno, gli iscritti alla secondaria di primo grado. http://novimatajur.it/attualita/stabile-la-popolazione-scolastica-di-resia.html Val Canale, in calo le iscrizioni alle scuole per l’infanzia In leggero calo gli iscritti alle scuole per l’infanzia in Val Canale nei quattro plessi che fanno capo all’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio. Nelle due sedi di Tarvisio ci saranno compless

Il calo demografico delle Valli del Natisone si riflette anche nelle iscrizioni alle scuole per l’infanzia

Immagine
bilingue di S.Pietro al Natisone Non si arresta il calo di iscrizioni alle scuole dell’infanzia delle valli del Natisone, riflesso inevitabile del progressivo calo demografico che interessa il territorio. Questo il dato più allarmante che emerge dalla lettura dei numeri degli iscritti alle scuole dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di San Pietro, San Leonardo e Pulfero e della bilingue Paolo Petricig (a San Pietro e Savogna) per l’anno scolastico 2019/2020. Nella scuola per l’infanzia bilingue ci saranno in tutto 60 bambini (53 a San Pietro, 7 a Savogna), 9 in meno rispetto all’anno in corso. E conferma di un trend negativo che dura da 4 anni. A preoccupare è soprattutto il numero degli iscritti più piccoli che saranno 16 in tutto, 5 meno rispetto al 2018/2019. Segno meno, anche qui in linea con gli anni precedenti, anche per le scuole dell’infanzia del Dante Alighieri che avranno in tutto 46 bambini (4 in meno rispetto a quest’anno). Nel plesso di Azzida (San Pie